Om ödmjukhet (och om ödmjukhetens tolv trappor): variant a (enskilt stycke)
O älskelika dotter, göm ödhmykt i allom tinghom
310
970
Stycket är isolerat i cod. A, men ingår i de bägge övriga [B och C] i "Undervisning om Basilii och Benedicti regel", vilken utläggning i cod. B tillskrives Hel. Bernhard (anm. i Fsv. bibl. vid nr 310); i D ingår det i traktaten "Dagens sju tidegärder".
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102616
https://www.manuscripta.se/work/102616
https://www.manuscripta.se/work/102616.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)