Birgitta Birgersdotter
Brev till sonen Birger
Sankta Birgitta skrev sin son till av Rom, herr Birger Ulfsson, lagman i Närke
Lov, heder och ära vare herranom Jesu Kristi enkanneliga för
[1349-1373]
287
930
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-102372
https://www.manuscripta.se/work/102372
https://www.manuscripta.se/work/102372.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok