Riksens råds stadga om skatt, avrad m.m. Strängnäs, 26 och 27 mars, 1437
Först, skal Laga Skatten aller vtgå, och twådela af then andra Skatten, som the förra giorde
Först, skall laga skatten aller utgå, och tvådelar av den andra skatten, som de förr gjorde, då 4
[14370325]
522
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-102115
https://www.manuscripta.se/work/102115
https://www.manuscripta.se/work/102115.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 155 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Oloff Pädherssons lagbok
Uppsala universitetsbibliotek B 9 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk