Åbo landsrätts stadga eller dom om fiske och notdräkt 1415 (SD. 1659)
Alla thöm thetta breff höra eller see helsar Clauus Fläming, riddare oc lagman i Österland
[1412-1417]
Lagar, rätter och stadgar. Offentliga stadgar och urkunder. (Förordningar, traktater, privilegier o. d.). Samlingar (Geete: II.7.a. Åström: 1.2.7.1
work-102101
https://www.manuscripta.se/work/102101
https://www.manuscripta.se/work/102101.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 152 Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Codex Vikstad
Uppsala universitetsbibliotek B 23 Magnus Erikssons landslag