Pseudo-Ambrosius Mediolanensis
Ambrosius bön till Vår Herres pina
O härra ihesu christe liffuandis gudz son Mankönsins skapare oc wpresare
Geete, Böner nr 37.
Litterära texter. Prosaverk. Uppbyggelseskrifter, homilier, uppenbarelser och böner. Enskilda skrifter (Geete: I.3.e.b. Åström: 1.1.3.5.2
work-101788
https://www.manuscripta.se/work/101788
https://www.manuscripta.se/work/101788.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 37 Bönbok (M. T:s (Märita Thuresdotters?) bönbok)