Jungfru Marias sorg (vid besök på de ställen där Kristus lidit: de femton s.k. stationerna): redaktion 1
899
Delvis utdrag ur och bearbetning av Pseudo-Bonaventura, Betraktelser, kap. 62, 64-69.
Litterära texter. Prosaverk. Legender om enskilda helgon och andra personer (Geete: I.3.c.d. Åström: 1.1.3.3.4
work-101073
https://www.manuscripta.se/work/101073
https://www.manuscripta.se/work/101073.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)
Kungliga biblioteket A 118 Jungfru Marie besök vid de 15 ställena där Jesus lidit m.m.
Kungliga biblioteket A 119 Jungfru Marias femton sorger m.m.