Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant b, bön 6, slutbön: O ärofullaste jungfru Maria […] renlighetens insegel
O Ärafullastha Jumffru maria äwärdheligha konungxsens modher, Reenlighetinna incigle
Geete, Böner nr 123 b: 5 (Collecta).
work-101063
https://www.manuscripta.se/work/101063
https://www.manuscripta.se/work/101063.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)