Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant b, bön 4: O Maria gläds för det att i allt ditt leverne, bedrövelse, fattigdom och sorg
O maria glädhz för thy, at j allo thino liffwerne, dröffwelsom, fatighdom ok sorgh
Geete, Böner nr 123 b: 4.
work-101057
https://www.manuscripta.se/work/101057
https://www.manuscripta.se/work/101057.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)