Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant b, bön 2: O Maria, gläds för det att i samma ögonblick […] blev du genast uppfylld och begåvad av den helige ande
O maria glädhz for thy, at j sama öghnoblikeno […] wardh thu genstan vpfylt ok begauat aff them hälgha andha
Geete, Böner nr 123 b: 2.
work-101051
https://www.manuscripta.se/work/101051
https://www.manuscripta.se/work/101051.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)