Hertig Fredrik av Normandie
Eet äwintyr thet byrias här
69
870
34
Litterära texter. Rimverk. Rimmade romaner och sagor. Enskilda verk (Geete: I.2.d.b Åström: 1.1.2.4.2
work-100697
https://www.manuscripta.se/work/100697
https://www.manuscripta.se/work/100697.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket D 2 Spegelbergs bok. Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 3 Fru Elins bok. Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 4 Gamla äventyr och krönikor
Kungliga biblioteket D 4 a Rimmade romaner och krönikor (Codex Verelianus, Fru Märetas bok)