Kristi pina (inl: Adam är mitt hjärtas mod)
Adamas är mins hiärta mot
Adam är mitt hjärtas mod
17
18
Litterära texter. Rimverk. Andliga kväden (med psalmer, rimmade böner o. d.). Till Kristus, Jungfru Maria och helgonen (Geete: I.2.b.a. Åström: 1.1.2.2.1
work-100047
https://www.manuscripta.se/work/100047
https://www.manuscripta.se/work/100047.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 34 Codex Bureanus. Ett fornsvenskt legendarium.