Kristi uppståndelse
850
Litterära texter. Rimverk. Andliga kväden (med psalmer, rimmade böner o. d.). Till Kristus, Jungfru Maria och helgonen (Geete: I.2.b.a. Åström: 1.1.2.2.1
work-100045
https://www.manuscripta.se/work/100045
https://www.manuscripta.se/work/100045.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 115 Fornsvensk dikt om Christi uppståndelse (fragment)