Gustav I:s, ärkebiskop Lars och meniga klerkeriets stadga om testamente och likstol efter de döda, Uppsala 20 augusti 1556. Stadfäst av Johan III. Stockholm 24 januari 1582
[Stockholm, Kungl. tryckeriet, 1617]
work-100030
https://www.manuscripta.se/work/100030
https://www.manuscripta.se/work/100030.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-10

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 17 Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk