Anund Jöransson
Bergengren
Falun
tillsyningsman och bokhållare vid kopparvågen vid St. Kopparberg
1599
1651
person-101349
https://www.manuscripta.se/person/101349
https://www.manuscripta.se/person/101349.xml
CC0 1.0 Universal
2020-09-18

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 21 Magnus Erikssons stadslag