Lars
Vidiksson
lektor i Västerås. (Jfr farfar, kyrkoherde i Bro, Västerås stift, (1546?-1599)
1616
1655
person-101123
https://www.manuscripta.se/person/101123
https://www.manuscripta.se/person/101123.xml
CC0 1.0 Universal
2020-09-18

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 40 Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk