Fredrik
Ridderstolpe
Tidö, Västmanland
landshövding, greve, riksråd, president i Bergskollegium, medlem av Högsta domstolen
1730
1816
person-101015
https://www.manuscripta.se/person/101015
https://www.manuscripta.se/person/101015.xml
CC0 1.0 Universal
2020-09-18

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 127 Magnus Erikssons stadslag