Karl Gustaf A.
Grandinsson
lektor i historia och modersmålet, Örebro, Nyköping 1914, rektor 1915
1858
1944
person-100751
https://www.manuscripta.se/person/100751
https://www.manuscripta.se/person/100751.xml
CC0 1.0 Universal
2020-09-18

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 175 Magnus Erikssons landslag, fragment