banner

Samlingarna

Sveriges båda största bibliotek, KB och UUB, har tillsammans ca 250 medeltida handskrifter skrivna på fornsvenska i sina samlingar. Det utgör 70 procent av det bevarade beståndet och är en unik och omistlig källa till medeltidens svenska skriftspråk och samhällsförhållanden.

Samarbetet

Samarbetet går ut på att djupkatalogisera och beskriva varje handskrift. Behovet av en sådan presentation är stort. Resonerande kataloger är viktiga arbetsredskap för historiker, filologer och andra specialister. De är också en nödvändig grund för att kunna digitalisera handskrifterna och göra dem tillgängliga på nätet. KB:s och UUB:s handskriftsbestånd kommer i projektet att behandlas som en enhet.