Repository Shelfmark Date Support Language Summary Digitized
Kungliga biblioteket A 1 1526 parchment Old Swedish Utläggningar och översättningar av den heliga Skrift (Moseböckerna, Pentateukparafrasen) Yes
Kungliga biblioteket A 3 1502 parchment Old Swedish Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi)) Yes
Kungliga biblioteket A 5 a 1400-1500 (1420-1440) parchment Old Swedish Birgitta, Uppenbarelser Yes
Kungliga biblioteket A 5 b 1400-1450 (före 1452) parchment Old Swedish Birgitta, Uppenbarelser Yes
Kungliga biblioteket A 5 c 1495 parchment Old Swedish Henrik Tidemansson, Goda råd givna Vadstena kloster 1495 Yes
Kungliga biblioteket A 9 1400-1500 parchment Old Swedish Thomas de Froidment (Pseudo-Bernhard av Clairvaux), Om gudeligt leverne (Modus bene vivendi). m.m., Yes
Kungliga biblioteket A 12 1510 parchment Old Swedish Petrus Olavi, Jungfru Marie örtagård Yes
Kungliga biblioteket A 24 1451-1452 parchment Old Swedish Vadstena klosterregel 1451 Yes
Kungliga biblioteket A 27 1450-1500 parchment Old Swedish Postilla. Om Guds pina. m.m. [Samlingsband med verk av Birgitta, Bernhard, Suso] Yes
Kungliga biblioteket A 33 1400-1500 parchment Old Swedish H. Birgittas levnad. Birgitta, Uppenbarelser I-III Yes
Kungliga biblioteket A 43 1501-1527 parchment Latin Horarium med böner på svenska (Ingegärd Ambjörnsdotters bönbok) Yes
Kungliga biblioteket A 49 1400-1500 paper Old Swedish Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.) Yes
Kungliga biblioteket A 54 1410-1500 paper Latin Legenda sanctorum (Helgonlegender) Yes
Kungliga biblioteket A 57 1400-1500 paper Latin Statuta episcoporum regni Sueciæ, eller åtskilliga Sveriges biskopars stadgar och kyrkordningar Yes
Kungliga biblioteket A 58 c. 1487-1491 paper Old Swedish Jöns Buddes bok Yes
Kungliga biblioteket A 108 1400-1450 (1438-1442) parchment Old Swedish Själens tröst (Siælinna Thröst). Del 1. Yes
Kungliga biblioteket A 110 1385 och senare parchment Old Swedish Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok (Codex Oxenstiernianus) Yes
Kungliga biblioteket A 111 1400-1500 paper Old Swedish Samlingar av predikningar (Järteckenspostilla) Yes
Kungliga biblioteket B 3 1488 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
Kungliga biblioteket B 13 1439 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
Kungliga biblioteket B 47 1410-1440 paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
Kungliga biblioteket B 107 1388 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag Yes
Kungliga biblioteket B 127 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag Yes
Kungliga biblioteket B 161 1513 paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
Kungliga biblioteket B 170 1387 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok Yes
Kungliga biblioteket B 193 1275-1300 parchment Old Swedish Äldre Västgötalagen, fragment Yes
Kungliga biblioteket B 594 1502-1503 parchment Old Swedish Dragare Skråån Yes
Kungliga biblioteket D 2 1400-1500, 1523 (?) paper Old Swedish Spegelbergs bok. Gamla äventyr och krönikor Yes
Uppsala universitetsbibliotek B 10 1375-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Västmannalagens kristnobalk Yes
Uppsala universitetsbibliotek B 23 1350-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag Yes
Uppsala universitetsbibliotek B 28 1425-1475; tillägg efter 1590 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
Uppsala universitetsbibliotek B 49 1325-1375 (efter 1320) parchment Old Swedish Hälsingelagen Yes
Uppsala universitetsbibliotek B 52 1500, 1597 paper Old Swedish Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
Uppsala universitetsbibliotek B 68 1430 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Östgötalagens kristnobalk Yes