Old Swedish Manuscripts

Repository Shelfmark Date Support Language Summary Digitized
National Library A 1 1526 parchment Old Swedish Utläggningar och översättningar av den heliga Skrift (Moseböckerna, Pentateukparafrasen) Yes
National Library A 2 1534 parchment Old Swedish Alanus de Rupe, Utläggningar över heliga trefaldighets och jungfru Marie psaltare No
National Library A 3 1502 parchment Old Swedish Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi)) Yes
National Library A 4 1476-1519 parchment Old Swedish Henrik Suso, Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ) No
National Library A 4 a efter 1517, före 1541 parchment Old Swedish Nils Amundsson (Nicolaus Amundi), Den korsfäste Jesus ljuvliga samtal (med en syndare) No
National Library A 5 a 1400-1500 (1420-1440) parchment Old Swedish Birgitta, Uppenbarelser Yes
National Library A 5 b 1400-1450 (före 1452) parchment Old Swedish Birgitta, Uppenbarelser Yes
National Library A 5 c 1495 parchment Old Swedish Henrik Tidemansson, Goda råd givna Vadstena kloster 1495 Yes
National Library A 8 1473-1486 (eller senare, se Hedström 2008 s. 110-111) parchment Old Swedish Jungfruspegel (Speculum virginum), övers. Mathias Laurentii No
National Library A 9 1498-1502 parchment Old Swedish Thomas de Froidment (Pseudo-Bernhard av Clairvaux), Om gudeligt leverne (Modus bene vivendi). m.m., Yes
National Library A 10 tidigt 1500-tal parchment Old Swedish Eusebius, S. Hieronymus levnad. m.m. No
National Library A 12 1510 parchment Old Swedish Petrus Olavi, Jungfru Marie örtagård Yes
National Library A 13 1490-1500 (före 1502) paper Old Swedish Hel. Mechtilds uppenbarelser No
National Library A 22 a 1475-1525 parchment Old Swedish Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna No
National Library A 24 1451-1452 parchment Old Swedish Vadstena klosterregel 1451 Yes
National Library A 27 1450-1500 parchment Old Swedish Postilla. Om Guds pina. m.m. [Samlingsband med verk av Birgitta, Bernhard, Suso] Yes
National Library A 33 1400-1500 parchment Old Swedish H. Birgittas levnad. Birgitta, Uppenbarelser I-III Yes
National Library A 34 1300-1400 parchment Old Swedish Ett fornsvenskt legendarium. No
National Library A 36 1400-1500 parchment Latin Horarium med böner på svenska No
National Library A 37 före 1508 (1470-1496, 1501-1508) parchment Old Swedish Bönbok () No
National Library A 38 före 1520 (1460-1520) parchment Latin Horarium med böner på svenska () No
National Library A 43 1501-1527 parchment Latin Horarium med böner på svenska () Yes
National Library A 44 1300-1400 parchment Old Swedish Birgitta, Uppenbarelser, bok 8, kap. 8-56 No
National Library A 49 1400-1500 paper Old Swedish Samlingsband. (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.) Yes
National Library A 54 1410-1500 paper Latin Legenda sanctorum (Helgonlegender) Yes
National Library A 57 1400-1500 paper Latin Statuta episcoporum regni Sueciæ, eller åtskilliga Sveriges biskopars stadgar och kyrkordningar Yes
National Library A 58 c. 1487-1491 paper Old Swedish Jöns Buddes bok Yes
National Library A 61 tidigt 1500-tal (snarare c. 1450) paper Old Swedish Fragment av Vadstena klosterregler (annan redaktion än den officiella) No
National Library A 62 1455? parchment Old Swedish Nils av Linköping, Stadga för Vadstena kloster, utfärdad år 1455. Original (?) No
National Library A 62 a Utgiftsbok för Vadstena kloster ca 1523 (fragment) No
National Library A 65 Birgitta, Uppenbarelser (Birgittas egen hand) No
National Library A 80 1518-1532 parchment Latin Horarium med böner på svenska () No
National Library A 81 c. 1492-1519 parchment Latin Horarium med böner på svenska () No
National Library A 82 tidigt 1500-tal parchment Old Swedish Bönbok ( bönbok) No
National Library A 82 a tidigt 1400-tal parchment Latin Horarium med böner på svenska () No
National Library A 107 före 1488 paper Latin Homiliæ latinæ & svecanæ. Homilier på latin och svenska No
National Library A 108 1400-1450 (1438-1442) parchment Old Swedish Själens tröst (Siælinna Thröst). Del 1. Yes
National Library A 110 1385 och senare parchment Old Swedish Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok () Yes
National Library A 111 1400-1500 paper Old Swedish Samlingar av predikningar (Järteckenspostilla) Yes
National Library A 114 1425-1475 parchment Old Swedish Fragment av en järteckensbok m.m. No
National Library A 115 1350-1400 parchment Old Swedish Fornsvensk dikt om Christi uppståndelse (fragment) No
National Library A 116 1400-1450 parchment Latin Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen No
National Library A 117 1425-1475 parchment Old Swedish Bonaventuras betraktelser över Kristi leverne (fragment) No
National Library A 118 1450-1500 parchment Old Swedish Jungfru Marie besök vid de 15 ställena där Jesus lidit m.m. No
National Library A 119 1450-1500 parchment Old Swedish Jungfru Marias femton sorger m.m. No
National Library A 122 1475-1500 paper Old Swedish Teologisk blandning, besvärjelser &c. No
National Library A 123 c. 1500 parchment Old Swedish Fragment av Helga manna leverne No
National Library A 124 1300-1325 parchment Old Swedish Legendarium (Fornsvenska legendariet) (fragment, 4:o) No
National Library B 1 tidigast 1474 (SGL 1440-1460) parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar No
National Library B 2 1450-1500 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag och stadslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 3 1488 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 4 1440-1460 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag och stadslag. No
National Library B 5 a 1375-1450 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 5 b 1350-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk No
National Library B 6 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag med balkar ur Yngre Västgötalagen No
National Library B 7 1375-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag () No
National Library B 8 1475-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 9 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 10 1300-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk No
National Library B 11 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 12 1375-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 13 1439 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 14 [tidigast 1435] parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 15 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 16 [1510-1530] (SGL 1450-1500) paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 17 [1415-1418]; tillägg i mitten av 1500-talet paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
National Library B 19 1500-1525 paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 22 [tidigast 1439]; tillägg från 1500-talets andra hälft mixed Old Swedish Kristoffers landslag No
National Library B 23 1440-1460 (eller senare) parchment Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 23 a 1425-1475, [tidigast 1435] parchment Old Swedish Kristoffers landslag. No
National Library B 24 [1442-1443]; senare tillägg i slutet mixed Old Swedish Kristoffers landslag No
National Library B 32 [1440-1443] (SGL 1500-1525); senare tillägg i början och slutet paper Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 33 1475-1500 paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 34 [1442-1443] mixed Old Swedish Kristoffers landslag No
National Library B 35 [1470-1490] mixed Old Swedish Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk No
National Library B 36 [1441-1442] paper Old Swedish Kristoffers landslag No
National Library B 40 [1440-1443], [c. 1535] paper Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 42 [1486]?; tillägg efter 1590 paper Old Swedish Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
National Library B 44 1475-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Södermannalagens kyrkobalk No
National Library B 45 1475-1500 mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 46 1450-1500, [tidigast 1396]; tillägg från sent 1500-tal, åtminstone delvis efter 1585 mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 47 [1410-1440] paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 48 [1410-1430] paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 49 [1530-1550] paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 50 1325-1375 parchment Old Swedish Östgötalagen No
National Library B 52 1325-1375 parchment Old Swedish Upplandslagen No
National Library B 53 1330 ca* mixed Old Swedish Södermannalagen No
National Library B 54 1300-1350 parchment Old Swedish Äldre Västmannalagen eller Dalelagen No
National Library B 55 1350-1400 parchment Old Swedish Västmannalagen (yngre) No
National Library B 56 1300-1350 parchment Old Swedish Västmannalagen (yngre) No
National Library B 57 1300-1350 parchment Old Swedish Västmannalagen (yngre). Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 58 efter 1345 parchment Old Swedish Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse) No
National Library B 59 1280-1330 parchment Old Swedish Äldre Västgötalagen No
National Library B 92 a Bältaresvennernas skrå i Stockholm år 1437 No
National Library B 107 1388 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag Yes
National Library B 108 1450-1500 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 112 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 120 [c. 1464], [c. 1474-1475] paper Old Swedish Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen No
National Library B 123 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 124 [1460-1470] paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 125 [1460-1530 (1460-1480)] paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 126 1425-1475 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 127 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag Yes
National Library B 127 a [tidigast 1345] parchment Old Swedish Magnus Eriksson stadslag No
National Library B 134 [1406-1409] (SGL 1500-1525) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 137 [1470-1520] (SGL 1500-1525) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 149 [1500-1501] mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 151 [1484]? (SGL 1500-1525) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 152 1459 mixed Old Swedish Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. No
National Library B 154 1357-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. No
National Library B 155 1425-1475; sista lägget c. 1520-1530 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. No
National Library B 161 1513 paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 162 1446, med tillägg c. 1530-1560 mixed Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 168 1429 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 170 1387 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Yes
National Library B 172 1425-1475 (1420-1440) mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk. No
National Library B 173 [1480-1510] mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
National Library B 175 1400-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment No
National Library B 176 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag (lägg ur Gävle, Vasaskolan, Hs 3) No
National Library B 179 [1] 1375-1400 parchment Old Swedish Fragment av Magnus Erikssons landslag No
National Library B 179 [2] 1425-1475 parchment Old Swedish Fragment ur Magnus Erikssons landslag No
National Library B 179 [3] 1475-1500 paper Old Swedish Fragment ur Magnus Erikssons landslag No
National Library B 179 [4] 1350-1400 parchment Old Swedish Fragment ur Östgötalagen No
National Library B 181 [1350-1550] parchment Old Swedish Kristoffers landslag No
National Library B 185 1425-1475 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. No
National Library B 186 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag (fragment) No
National Library B 193 1275-1300 parchment Old Swedish Äldre Västgötalagen, fragment Yes
National Library B 196 1325-1375 parchment Old Swedish Östgötalagen, delar av No
National Library B 199 1300-1350 mixed Old Swedish Upplandslagen No
National Library B 200 1475-1500 paper Old Swedish Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 201 c. 1442 [1400-1500] mixed Old Swedish Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 202 1300-1400 parchment Old Swedish Fragment av Upplandslagen [Erik Perssons uppbördsbok från Åtvidaberg, 1555.] No
National Library B 204 Södermannalagens kyrkobalk, fragment No
National Library B 588 1450-1500 mixed Old Swedish Stadga för St Görans gille vid Kopparberget No
National Library B 589 1350-1400? parchment Old Swedish Gillestadga No
National Library B 590 c. 1506-1510 mixed Old Swedish Bagare skrå (för Stockholm) No
National Library B 594 1502-1503 parchment Old Swedish Dragare Skråån Yes
National Library B 597 1501? parchment Old Swedish Guldsmedernas skrå i Stockholm No
National Library B 601 1487 parchment Old Swedish Murmästarnes Skrå 1487, med tilläggspunkter stadfästa av magistraten 1601 No
National Library B 607 1501 parchment Old Swedish Skråordning för skräddarna i Stockholm 1501 No
National Library D 2 1400-1500, 1523? paper Old Swedish Spegelbergs bok. Gamla äventyr och krönikor Yes
National Library D 3 c. 1488 paper Old Swedish Fru Elins bok. Gamla äventyr och krönikor No
National Library D 3 a 1529 paper Old Swedish Historia Trojana eller Troijaborgs Chrönika No
National Library D 4 1400-1430 (1420-1445) paper Old Swedish Gamla äventyr och krönikor No
National Library D 4 a c. 1448, 1449-1463 paper Old Swedish Rimmade romaner och krönikor () No
National Library D 5 1500-1525 paper Old Swedish Svenska krönikor No
National Library D 6 c. 1452 paper Old Swedish Den gamla och vidlyftiga rimkrönikan No
National Library D 26 1425-1475 mixed Old Swedish En gammal svensk krönika (Prosaiska krönikan) No
National Library Rålamb 11, 12:o 1450-1500 (1470-1480?) parchment Latin Horarium (latinsk tidebok). Kalendarium. Himmelstecknen och deras inflytande No
National Library Rålamb 14, 4:o 1450-1500, [tidigast 1407] mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library X 23 1500-1510 paper Old Swedish Christina Månsdotters (Natt och Dag) läkebok. () No
National Library X 501 1514, 1522 paper Latin Peder Månssons No
National Library X 502 1516, 1519 paper Latin Peder Månssons No
Roggebiblioteket Rogge Wrangel 1475-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
Uppsala University Library B 5 [tidigast 1448] parchment Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 6 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
Uppsala University Library B 7 1425-1475, [tidigast 1396]; tillägg efter 1538 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 9 1425-1475, [tidigast 1437] parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 10 1375-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Västmannalagens kristnobalk Yes
Uppsala University Library B 12 c. 1300 KOLLAS parchment Old Swedish Upplandslagen No
Uppsala University Library B 13 1450-1500, [tidigast 1435] parchment Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 16 [1442-1443]; tillägg efter 1538 paper Old Swedish Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 18 1384; tillägg i slutet från 1400-1450 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 20 1400-1450 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 21 [1430-1450] (SGL 1475-1500) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 22 [1] 1350-1400 parchment Old Swedish Östgötalagen, fragment No
Uppsala University Library B 22 [2] 1325-1375 parchment Old Swedish Yngre Västgötalagen, fragment No
Uppsala University Library B 22 [3 a] 1325-1375 parchment Old Swedish Östgötalagen, fragment No
Uppsala University Library B 22 [3 b] 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment No
Uppsala University Library B 22 [4] 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment No
Uppsala University Library B 22 [5] parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment No
Uppsala University Library B 22 [6] 1425-1475 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment No
Uppsala University Library B 22 [7] 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag, fragment No
Uppsala University Library B 22 [8 a-b] 1350-1400 parchment Old Swedish Östgötalagen, fragment No
Uppsala University Library B 23 1350-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag Yes
Uppsala University Library B 25 1450-1500 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 27 1450-1500, [tidigast 1389] mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 28 1425-1475; tillägg efter 1590 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
Uppsala University Library B 33 1533 paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 34 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
Uppsala University Library B 35 [1469-1471] (SGL 1450-1500) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 36 [1400-1430] (SGL 1475-1500) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 37 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 39 1450-1500, [tidigast 1396] parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 42 [1440-1510] (SGL 1475-1500) mixed Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 45 1325-1375 parchment Old Swedish Upplandslagen () No
Uppsala University Library B 48 [1456-1461] paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 49 1325-1375 (efter 1320) parchment Old Swedish Hälsingelagen Yes
Uppsala University Library B 50 1411 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 52 1500, 1597 paper Old Swedish Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
Uppsala University Library B 55 1400-1450 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
Uppsala University Library B 61 [1420-1480] paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 62 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 67 1475-1500 (SGL) mixed Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 68 1430 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Östgötalagens kristnobalk Yes
Uppsala University Library B 69 1375-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 70 1425-1475 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 71 1425-1475 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 82 1385 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library C 4 1300-1500 mixed Latin Teologiskt samlingsband No
Uppsala University Library C 9 1442-1464 paper Latin Sermones varii de sanctis No
Uppsala University Library C 12 1450-1520 parchment Latin Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden] No
Uppsala University Library C 15 1300-1500 paper Latin Teologiska texter. Birgittatexter. No
Uppsala University Library C 19 1300-1500, 1426 mixed Latin Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter No
Uppsala University Library C 22 1300-1500 paper Latin Böner, uppbyggliga och asketiska texter No
Uppsala University Library C 23 1400-1500 paper Latin Rimofficier No
Uppsala University Library C 24 Sermones varii de tempore et de sanctis No
Uppsala University Library C 25 1400-1500 parchment Latin Regula Salvatoris No
Uppsala University Library C 31 Urkunder för Birgittinorden No
Uppsala University Library C 35 sent 1400-tal paper Old Swedish Sermones de tempore (pars aestivalis. Svenska) No
Uppsala University Library C 46 1400-1500 mixed Latin Vadstena klosters privilegiebok No
Uppsala University Library C 47 Teologisk sammelhandskrift No
Uppsala University Library C 50 1450-1500 paper Latin Teologisk sammelhandskrift No
Uppsala University Library C 56 1400-1500 paper Old Swedish Sermones de tempore (svensk/danska) No
Uppsala University Library C 61 1500-1600 paper Old Swedish S. Birgitta, svenska No
Uppsala University Library C 62 1450-1500 paper Old Swedish Svenska rimkrönikor (Lilla och Stora rimkrönikan) No
Uppsala University Library C 68 1400-talets slut, 1500-talets början (möjligen något äldre, jfr Hedström 2009) parchment Latin Bönbok, latin och svenska No
Uppsala University Library C 74 1400-1500 mixed Latin Privilegier och statuter för Vadstena kloster No
Uppsala University Library C 381 1300-1400 parchment Latin Sermones No
Uppsala University Library C 389 Sermones varii No
Uppsala University Library C 390 Teologisk sammelhandskrift No
Uppsala University Library C 391 1366-1400 (1379) mixed Latin Sammelhandskrift No
Uppsala University Library C 406 Sermones de tempore No
Uppsala University Library C 476 Cantus sororum, latin och svenska No
Uppsala University Library C 480 Teologiska texter och böner No
Uppsala University Library C 528 1440-1450 parchment Old Swedish Fornsvenska legendariet (Codex Bildstenianus) No
Uppsala University Library C 831 1515-1520 paper Old Swedish Staffanslegend och andra svenska texter No
Uppsala University Library C 835 (a) c. 1400 parchment Old Swedish Fragment ur Heliga Birgittas skrifter No
Uppsala University Library C 835 (b) c. 1400 parchment Old Swedish Fragment ur Heliga Birgittas skrifter No
Uppsala University Library D 601 1475-1525 (före 1535) paper Old Swedish Liber Martini Erasmi. Läkebok 2 No
Uppsala University Library E 212 Dombok vid lagmansting i Uppland för åren 1490 till 1494 No
Uppsala University Library Nordin 725 1450-1500 parchment Old Swedish Lilla rimkrönikan No
Uppsala University Library Utl. Vok. Mus. tr. 494-498 add. 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment löstagna ur Lodovici Grossi de Viadana, Opera omnia Sacrorum Concertuum, Frankfurt am Main, 1626 No