Manuscripts

Repository Shelfmark Date Support Language Summary Digitized
Gothenburg University Library Gr. 1 13th c., 14th/15th c. paper, parchment Greek Dionysius Periegeta, Orbis descriptio; Eustathius Thessalonicensis, Commentarius in Dionysium Periegetem Yes
Gothenburg University Library Gr. 2 15th c. parchment Greek Pauline Epistles Yes
Gothenburg University Library Gr. 3 Early 14th c. paper Greek Lectionary of Acts and Epistles Yes
Gothenburg University Library Gr. 4 14th c. parchment Greek Lives of female saints Yes
National Library A 1 1526 parchment Old Swedish Utläggningar och översättningar av den heliga Skrift (Moseböckerna, Pentateukparafrasen) Yes
National Library A 2 1534 parchment Old Swedish Alanus de Rupe, Utläggningar över heliga trefaldighets och jungfru Marie psaltare No
National Library A 3 1502 parchment Old Swedish Vår Herres pinobok: Bordsläsningar för Vadstena nunnekonvent. (Pseudo-Bonaventura, Betraktelser över Kristi levnad (Meditationes vitæ Christi)) Yes
National Library A 4 1476-1519 parchment Old Swedish Henrik Suso, Gudeliga snilles väckare (Horologium æternæ sapientiæ) No
National Library A 4 a efter 1517, före 1541 parchment Old Swedish Nils Amundsson (Nicolaus Amundi), Den korsfäste Jesus ljuvliga samtal (med en syndare) No
National Library A 5 a 1400-1500 (1420-1440) parchment Old Swedish Birgitta, Uppenbarelser Yes
National Library A 5 b 1400-1450 (före 1452) parchment Old Swedish Birgitta, Uppenbarelser Yes
National Library A 5 c 1495 parchment Old Swedish Henrik Tidemansson, Goda råd givna Vadstena kloster 1495 Yes
National Library A 8 1473-1486 (eller senare, se Hedström 2008 s. 110-111) parchment Old Swedish Jungfruspegel (Speculum virginum), övers. Mathias Laurentii No
National Library A 9 1498-1502 parchment Old Swedish Thomas de Froidment (Pseudo-Bernhard av Clairvaux), Om gudeligt leverne (Modus bene vivendi). m.m., Yes
National Library A 10 tidigt 1500-tal parchment Old Swedish Eusebius, S. Hieronymus levnad. m.m. No
National Library A 12 1510 parchment Old Swedish Petrus Olavi, Jungfru Marie örtagård Yes
National Library A 13 1490-1500 (före 1502) paper Old Swedish Hel. Mechtilds uppenbarelser Yes
National Library A 22 a 1475-1525 parchment Old Swedish Frälsarens regel och Ordning vid måltiderna No
National Library A 24 1451-1452 parchment Old Swedish Vadstena klosterregel 1451 Yes
National Library A 27 1450-1500 parchment Old Swedish Postilla. Om Guds pina. m.m. [Samlingsband med verk av Birgitta, Bernhard, Suso] Yes
National Library A 33 1400-1500 parchment Old Swedish H. Birgittas levnad. Birgitta, Uppenbarelser I-III Yes
National Library A 34 1300-1400 parchment Old Swedish Ett fornsvenskt legendarium. No
National Library A 36 1400-1500 parchment Latin Horarium med böner på svenska No
National Library A 37 före 1508 (1470-1496, 1501-1508) parchment Old Swedish Bönbok () No
National Library A 38 före 1520 (1460-1520) parchment Latin Horarium med böner på svenska () No
National Library A 43 1501-1527 parchment Latin Horarium med böner på svenska () Yes
National Library A 44 1300-1400 parchment Old Swedish Birgitta, Uppenbarelser, bok 8, kap. 8-56 Yes
National Library A 49 1400-1500 paper Old Swedish Samlingsband. (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.) Yes
National Library A 54 1410-1500 paper Latin Legenda sanctorum (Helgonlegender) Yes
National Library A 57 1400-1500 paper Latin Statuta episcoporum regni Sueciæ, eller åtskilliga Sveriges biskopars stadgar och kyrkordningar Yes
National Library A 58 c. 1487-1491 paper Old Swedish Jöns Buddes bok Yes
National Library A 61 tidigt 1500-tal (snarare c. 1450) paper Old Swedish Fragment av Vadstena klosterregler (annan redaktion än den officiella) No
National Library A 62 1455? parchment Old Swedish Nils av Linköping, Stadga för Vadstena kloster, utfärdad år 1455. Original (?) No
National Library A 62 a Utgiftsbok för Vadstena kloster ca 1523 (fragment) No
National Library A 65 Birgitta, Uppenbarelser (Birgittas egen hand) No
National Library A 80 1518-1532 parchment Latin Horarium med böner på svenska () No
National Library A 81 c. 1492-1519 parchment Latin Horarium med böner på svenska () No
National Library A 82 tidigt 1500-tal parchment Old Swedish Bönbok ( bönbok) No
National Library A 82 a tidigt 1400-tal parchment Latin Horarium med böner på svenska () No
National Library A 107 före 1488 paper Latin Homiliæ latinæ & svecanæ. Homilier på latin och svenska No
National Library A 108 1400-1450 (1438-1442) parchment Old Swedish Själens tröst (Siælinna Thröst). Del 1. Yes
National Library A 110 1385 och senare parchment Old Swedish Birgitta, Ängelns predikan. Järteckensbok () Yes
National Library A 111 1400-1500 paper Old Swedish Samlingar av predikningar (Järteckenspostilla) Yes
National Library A 114 1425-1475 parchment Old Swedish Fragment av en järteckensbok m.m. No
National Library A 115 1350-1400 parchment Old Swedish Fornsvensk dikt om Christi uppståndelse (fragment) No
National Library A 116 1400-1450 parchment Latin Fader vår, Hell Maria, Apostoliska trosbekännelsen No
National Library A 117 1425-1475 parchment Old Swedish Bonaventuras betraktelser över Kristi leverne (fragment) No
National Library A 118 1450-1500 parchment Old Swedish Jungfru Marie besök vid de 15 ställena där Jesus lidit m.m. No
National Library A 119 1450-1500 parchment Old Swedish Jungfru Marias femton sorger m.m. No
National Library A 120 1300-1325 e. 1400-1425 mixed Old Danish Jungfru Marias klagan vid korset (runor) (f.d. Vallentuna kyrka) Yes
National Library A 122 1475-1500 paper Old Swedish Teologisk blandning, besvärjelser &c. No
National Library A 123 c. 1500 parchment Old Swedish Fragment av Helga manna leverne No
National Library A 124 1300-1325 parchment Old Swedish Legendarium (Fornsvenska legendariet) (fragment, 4:o) No
National Library B 1 tidigast 1474 (SGL 1440-1460) parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag och stadslag. Östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar No
National Library B 2 1450-1500 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag och stadslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 3 1488 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 4 1440-1460 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag och stadslag. No
National Library B 5 a 1375-1450 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 5 b 1350-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag och stadslag. Södermannalagens kyrkobalk Yes
National Library B 6 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag med balkar ur Yngre Västgötalagen Yes
National Library B 7 1375-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag () No
National Library B 8 1475-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 9 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 10 1300-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk No
National Library B 11 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 12 1375-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 13 1439 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 14 [tidigast 1435] parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 15 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 16 [1510-1530] (SGL 1450-1500) paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag Yes
National Library B 17 [1415-1418]; tillägg i mitten av 1500-talet paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
National Library B 19 1500-1525 paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 22 [tidigast 1439]; tillägg från 1500-talets andra hälft mixed Old Swedish Kristoffers landslag No
National Library B 23 1440-1460 (eller senare) parchment Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 23 a 1425-1475, [tidigast 1435] parchment Old Swedish Kristoffers landslag. No
National Library B 24 [1442-1443]; senare tillägg i slutet mixed Old Swedish Kristoffers landslag No
National Library B 32 [1440-1443] (SGL 1500-1525); senare tillägg i början och slutet paper Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 33 1475-1500 paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 34 [1442-1443] mixed Old Swedish Kristoffers landslag Yes
National Library B 35 [1470-1490] mixed Old Swedish Kristoffers landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk Yes
National Library B 36 [1441-1442] paper Old Swedish Kristoffers landslag Yes
National Library B 40 [1440-1443], [c. 1535] paper Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 42 [1486]?; tillägg efter 1590 paper Old Swedish Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk Yes
National Library B 44 1475-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Södermannalagens kyrkobalk No
National Library B 45 1475-1500 mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 46 1450-1500, [tidigast 1396]; tillägg från sent 1500-tal, åtminstone delvis efter 1585 mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 47 [1410-1440] paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 48 [1410-1430] paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag Yes
National Library B 49 [1530-1550] paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 50 1325-1375 parchment Old Swedish Östgötalagen No
National Library B 52 1325-1375 parchment Old Swedish Upplandslagen No
National Library B 53 1330 ca* mixed Old Swedish Södermannalagen No
National Library B 54 1300-1350 parchment Old Swedish Äldre Västmannalagen eller Dalelagen No
National Library B 55 1350-1400 parchment Old Swedish Västmannalagen (yngre) No
National Library B 56 1300-1350 parchment Old Swedish Västmannalagen (yngre) No
National Library B 57 1300-1350 parchment Old Swedish Västmannalagen (yngre). Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 58 efter 1345 parchment Old Swedish Yngre Västgötalagen. Bjärköarätten (anpassad för Lödöse) No
National Library B 59 1280-1330 parchment Old Swedish Äldre Västgötalagen Yes
National Library B 92 a Bältaresvennernas skrå i Stockholm år 1437 No
National Library B 107 1388 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag Yes
National Library B 108 1450-1500 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 112 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 120 [c. 1464], [c. 1474-1475] paper Old Swedish Sammanställning av delar av Kristoffers landslag, Magnus Erikssons landslag och Yngre Västgötalagen Yes
National Library B 123 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 124 [1460-1470] paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 125 [1460-1530 (1460-1480)] paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
National Library B 126 1425-1475 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 127 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag Yes
National Library B 127 a [tidigast 1345] parchment Old Swedish Magnus Eriksson stadslag No
National Library B 134 [1406-1409] (SGL 1500-1525) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag Yes
National Library B 137 [1470-1520] (SGL 1500-1525) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 149 [1500-1501] mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 151 [1484]? (SGL 1500-1525) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
National Library B 152 1459 mixed Old Swedish Magnus Eriksson landslag. Södermannalagens kyrkobalk. Yes
National Library B 154 1357-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. No
National Library B 155 1425-1475; sista lägget c. 1520-1530 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk. No
National Library B 161 1513 paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 162 1446, med tillägg c. 1530-1560 mixed Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
National Library B 168 1429 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag Yes
National Library B 170 1387 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Söderköpings lagbok Yes
National Library B 172 1425-1475 (1420-1440) mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk. , Yes
National Library B 173 [1480-1510] mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
National Library B 175 1400-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment No
National Library B 176 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag (lägg ur Gävle, Vasaskolan, Hs 3) No
National Library B 179 [1] 1375-1400 parchment Old Swedish Fragment av Magnus Erikssons landslag No
National Library B 179 [2] 1425-1475 parchment Old Swedish Fragment ur Magnus Erikssons landslag No
National Library B 179 [3] 1475-1500 paper Old Swedish Fragment ur Magnus Erikssons landslag No
National Library B 179 [4] 1350-1400 parchment Old Swedish Fragment ur Östgötalagen No
National Library B 181 [1350-1550] parchment Old Swedish Kristoffers landslag No
National Library B 185 1425-1475 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk. No
National Library B 186 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag (fragment) No
National Library B 193 1275-1300 parchment Old Swedish Äldre Västgötalagen, fragment Yes
National Library B 196 1325-1375 parchment Old Swedish Östgötalagen, delar av No
National Library B 199 1300-1350 mixed Old Swedish Upplandslagen No
National Library B 200 1475-1500 paper Old Swedish Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 201 c. 1442 [1400-1500] mixed Old Swedish Upplandslagens kyrkobalk No
National Library B 202 1300-1400 parchment Old Swedish Fragment av Upplandslagen [Erik Perssons uppbördsbok från Åtvidaberg, 1555.] No
National Library B 204 Södermannalagens kyrkobalk, fragment No
National Library B 588 1450-1500 mixed Old Swedish Stadga för St Görans gille vid Kopparberget No
National Library B 589 1350-1400? parchment Old Swedish Gillestadga No
National Library B 590 c. 1506-1510 mixed Old Swedish Bagare skrå (för Stockholm) No
National Library B 594 1502-1503 parchment Old Swedish Dragare Skråån Yes
National Library B 597 1501? parchment Old Swedish Guldsmedernas skrå i Stockholm No
National Library B 601 1487 parchment Old Swedish Murmästarnes Skrå 1487, med tilläggspunkter stadfästa av magistraten 1601 Yes
National Library B 607 1501 parchment Old Swedish Skråordning för skräddarna i Stockholm 1501 Yes
National Library D 2 1400-1500, 1523? paper Old Swedish Spegelbergs bok. Gamla äventyr och krönikor Yes
National Library D 3 c. 1488 paper Old Swedish Fru Elins bok. Gamla äventyr och krönikor Yes
National Library D 3 a 1529 paper Old Swedish Historia Trojana eller Troijaborgs Chrönika Yes
National Library D 4 1400-1430 (1420-1445) paper Old Swedish Gamla äventyr och krönikor No
National Library D 4 a c. 1448, 1449-1463 paper Old Swedish Rimmade romaner och krönikor (Codex Verelianus, Fru Märetas bok) Yes
National Library D 5 1500-1525 paper Old Swedish Svenska krönikor No
National Library D 6 c. 1452 paper Old Swedish Den gamla och vidlyftiga rimkrönikan Yes
National Library D 26 1425-1475 mixed Old Swedish En gammal svensk krönika (Prosaiska krönikan) No
National Library Rålamb 11, 12:o 1450-1500 (1470-1480?) parchment Latin Horarium (latinsk tidebok). Kalendarium. Himmelstecknen och deras inflytande No
National Library Rålamb 14, 4:o 1450-1500, [tidigast 1407] mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
National Library X 23 1500-1510 paper Old Swedish Christina Månsdotters (Natt och Dag) läkebok. () No
National Library X 501 1514, 1522 paper Latin Peder Månssons Yes
National Library X 502 1516, 1519 paper Latin Peder Månssons Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 1 first decade of the 18th c. paper Latin Conjectures on Ammonius, De adfinium vocabulorum differentia Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 2 1809 paper Greek Anacreon, Odae Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 3 1700 paper Greek Collection of 14th cent. Letters Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 4 around 1690 paper Greek Lexicon to Aristophanes, Clouds Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 6a 1752 paper Latin Apophthegmata philosophorum, ed. Georg Wallin, with handwritten notes Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 9 1700–1702 paper Greek Isaias Gazeus abbas, Asceticon Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 9a ca. 1715–1717 paper Latin Erik Benzelius, Notes Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 10 mid-15th c. paper Greek Astronomical Miscellany Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 11 1679 (?) paper Greek Heraclitus Rhetor, Allegoriae Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 13 1757 paper Latin Homer, Sentences on the Odysse Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 15 17th c. paper Greek Scholastic exercises and versions Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 16 18th c. paper Greek Libanius, Letters Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 16a 18th c. paper Greek Libanius, Letters Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 17 latter half of the 15th or early 16th c. paper Greek Libanius, Letters Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 18 1684 paper Greek Schoolbook compilation of maxims Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 19 16th c. paper Greek Nicephorus Phocas imperator III, Liber de re militari Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 20 17th c. paper Greek Olympiodorus, Opera in Platonem Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 22 17th c. paper Greek Index in Philonem, De opificio mundi No
Linköping Diocesan Library Kl f 25 17th c. paper Modern Greek Theophrastus philosophus, Characteres Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 26 early 17th c. paper Greek Thomas Magister, Dictionary of Attic words Yes
Linköping Diocesan Library Kl f 29 1633 paper Latin Meursius, Bibliotheca attica Yes
Linköping Diocesan Library Saml 24:19 12th c. parchment Greek Homer, Iliad, a fragment Yes
Linköping Diocesan Library Saml 24:26 11th c. parchment Greek Gregory of Nazianzus, Or. 7, a fragment Yes
Linköping Diocesan Library T 8 mid-12th c. parchment Greek Psalter with Odes Yes
Linköping Diocesan Library T 14 12th c. parchment Greek Lectionary of NT Readings from Acts and Epistles, from Easter Yes
Linköping Diocesan Library T 178 late 13th c. paper Greek Chrysostom, Homilies Yes
Linköping Diocesan Library T 275 13th c. parchment Greek Psalter Yes
Linköping Diocesan Library T 276 13th c. parchment Greek Prophetologion (fragment) Yes
Linköping Diocesan Library T 277 12th c. parchment Greek Gospel Lectionary (fragment) Yes
Linköping Diocesan Library T 278 17th c. paper Greek Chrysostom and Basil of Cesarea, Liturgia Yes
Linköping Diocesan Library T 279 18th c. paper Greek Liturgical order of service with notation Yes
Linköping Diocesan Library W 40 late 17th and early 18th c. paper Greek Josef Thun, Poems Yes
Lund University Library Klass. förf. Moeris 1689 paper Greek Moeris, Lexicon Atticum Yes
Lund University Library Klass. förf. Thomas Magister 1696 paper Greek Thomas Magister, Dictionary of Attic words Yes
Lund University Library Mh 54 11th c. parchment Greek Apophtegmata Patrum, fragment Yes
Lund University Library Mh 57 c. 1360 parchment, paper Greek Synaxarion, September - February. Yes
Lund University Library Teol. Anastasimatarion paper Anastasimatarion Yes
National Library of Sweden A 21 1379–1550 parchment Latin Diarium et necrologium fratrum minorum Stockholmensium Yes
National Library of Sweden A 56 early 16th c. paper Latin Historiae Sanctorum Yes
National Library of Sweden A 84 15th c., 2nd half parchment Latin Antiphonarium et Hymnarium Sanctae Birgittae Yes
National Library of Sweden A 129 14th c., first half parchment Latin Officium Beati Henrici (fragment) Yes
National Library of Sweden A 135 mid 8th c. parchment Latin Codex Aureus Yes
National Library of Sweden A 137 9th century, first half parchment Latin Hrabanus Maurus, Expositio in libros regum Yes
National Library of Sweden A 140 paper Latin Irenaeus, Adversus Haereses Yes
National Library of Sweden A 144 1136 parchment Latin Breviary (Horologium Olomoucense) Yes
National Library of Sweden A 148 Between 1204 and 30 parchment Latin Codex Gigas Yes
National Library of Sweden A 164 1398 paper Latin Jan Hus and John Wyclif, Theological and Philosphical Treatises Yes
National Library of Sweden A 792b 10th or 11th c. parchment Greek Chrysostom, Homilies Yes
National Library of Sweden A 792c parchment Greek Basil of Caesarea, Homilies Yes
National Library of Sweden A 799 18 July 1582 paper Greek Theodoros Balsamon Yes
National Library of Sweden Acc. 1978/135 17th c. paper Greek Liturgical fragment Yes
National Library of Sweden Acc. 2013/75 ca 300 papyrus Greek Papyrus Graecus Holmiensis Yes
National Library of Sweden B 689b between 1160 and 1180 parchment Latin Decretum Gratiani Yes
National Library of Sweden C 81 16th century, last quarter paper da Recesses to Gutalagen Yes
National Library of Sweden D 461b paper Latin Editio princeps of Saxo Grammaticus, Gesta danorum (Paris 1514) with annotations by Olaus and Johannes Magnus, including an eyewitness account by Olaus Magnus of the Stockholm bloodbath 1520 Yes
National Library of Sweden D 1262a 14th c. parchment sp Estoria de España Yes
National Library of Sweden Isl. papp. fol. 39 1615 paper is Orkneyinga saga Yes
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 18 c. 1300 parchment is Heiðarvíga saga Yes
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 22 16th c., 1st half parchment is Rímur. Skáld-Helga, Egils, Böðvars Yes
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 24 mid 15th c. parchment is Alexanders saga Yes
National Library of Sweden Isl. perg. 4:o 34 14th c., 2nd half , late 13th c. , ca 1350 parchment is Frostathing Law Yes
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 2 14th century, second half parchment is Legends of Saints Yes
National Library of Sweden Isl. perg. fol. 6 13th century, middle parchment is Barlaams saga ok Jósafats Yes
National Library of Sweden M 304 ca 1350 parchment fr Marco Polo, Devisment du Monde Yes
National Library of Sweden M 305 15th c., late parchment fr Le livre des condicions et coustumes des principalles regions de Orient Yes
National Library of Sweden Va 4a Mid-16th c. paper Greek The Oracles of Leo the Wise Yes
National Library of Sweden Va 7:1 1 October 1573 paper Greek Paschal Chronicle Yes
National Library of Sweden Va 7:2 1 October 1573 paper Greek Paschal Chronicle Yes
National Library of Sweden Vu 20 14th c., first half parchment fr Roman d'Alexandre en prose Yes
National Library of Sweden Vu 73 Ca 1420 paper de Valentin und Namelos Yes
National Library of Sweden X 118 ca 1425–35 parchment Latin John Arderne, De arte phisicali de cirurgia; Fistula in ano; An Obstetrical Treatise Yes
Nationalmuseum NMB 1961 parchment Tetraevangelium No
Roggebiblioteket Rogge Wrangel 1475-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag Yes
Skokloster Castle Library Gr. 2 paper Greek Demosthenes Yes
Swedish National Archives E 8996 16th c., 14th c., 16th c. paper Greek Libanius, Letters Yes
Swedish National Archives E 9014 13th–14th c. paper Greek Aristoteles, Topica Yes
Uppsala University Library DG 4-7 ca 1250 parchment Ólafssaga Tryggvasonar. Pamphilus and Galathea. Dialogue between ”Æđra” and ”Hugrecki”. Elissaga ok Rosamundu. Strengleikar eđa Ljóđabók Yes
Uppsala University Library DG 8 13th-16th c. mixed is Magnus Lagabøtes landslov. Rettarboetr. Farmannalog. Óláfs saga helga (Legendary). Yes
Uppsala University Library DG 9 late 16th to early 17th c. parchment is Islands logbok Yes
Uppsala University Library DG 10 15th c. parchment is Grettis saga Yes
Uppsala University Library DG 11 c. 1300 parchment is Prose Edda Yes
Uppsala University Library Fragm. ms. graec. 1 13th c. parchment Greek Fragment of lectionary with passages from the gospel of St. John Yes
Uppsala University Library Gr. 1 second half of the 13th c., second half of the 13th c. parchment Greek Catena to the New Testament (Acts, Epistles of Paul, Catholic Epistles) Yes
Uppsala University Library Gr. 2 1579 paper Greek Chronicon Paschale Yes
Uppsala University Library Gr. 3 ca 1604–6, ca 1604–6 paper Greek Macarius/Symeon, Spiritual homilies (Greek and Latin) Yes
Uppsala University Library Gr. 4 11th c. parchment Greek Tetraevangelium Yes
Uppsala University Library Gr. 5 late 10th c. parchment Greek Ascetic Miscellany Yes
Uppsala University Library Gr. 6 14th c. paper Greek Georgius Acropolites, Annales Yes
Uppsala University Library Gr. 7 11th–12th c. parchment Greek Monastic order of service Yes
Uppsala University Library Gr. 8 1480s paper Greek Composite manuscript with miscellaneous contents Yes
Uppsala University Library Gr. 9 early 14th c. parchment Greek Tetraevangelium Yes
Uppsala University Library Gr. 10 1368 parchment Greek Liturgical texts Yes
Uppsala University Library Gr. 11 12th c. parchment Greek Acts of the Apostles Yes
Uppsala University Library Gr. 12 12th–13th c. parchment Greek New Testament (excl. Revelation) Yes
Uppsala University Library Gr. 13 12th–13th c. parchment Greek Tetraevangelium Yes
Uppsala University Library Gr. 14 13th or early 14th c. paper Greek Aristides and Lucian, Rhetorical texts Yes
Uppsala University Library Gr. 15 first half of the 14th c. paper Greek Euripides, Hecuba, Orestes, Phoenicians; Aphthonios; Phokilides; Theophylact Symocatta; Schedography on Herakles Yes
Uppsala University Library Gr. 16 14th c. mixed Greek Zonaras, Lexicon Yes
Uppsala University Library Gr. 17 13th or early 14th c. (before 1313) paper Greek Lexicographical manuscript Yes
Uppsala University Library Gr. 18 1304/5 parchment Greek Lexicographical manuscript Yes
Uppsala University Library Gr. 19 second half of the 11th c. parchment Greek Fragments of two Metaphrastic Saints’ Lives Yes
Uppsala University Library Gr. 20 late 13th c. parchment Greek Prophetologion (fragment) Yes
Uppsala University Library Gr. 21 1540s paper Greek Poetry miscellany, probably for educational use Yes
Uppsala University Library Gr. 22 16th–17th c. paper Greek Liturgical text with musical notation (fragment) Yes
Uppsala University Library Gr. 23 16th–17th c. paper Greek Liturgical texts with musical notation (fragment) Yes
Uppsala University Library Gr. 24 15th c. parchment Greek Psalter Yes
Uppsala University Library Gr. 25 16th c. paper Greek Epictetus, Enchiridion Yes
Uppsala University Library Gr. 26 14th c. paper Greek Works by Aristotle, Sophonias, Hermogenes Yes
Uppsala University Library Gr. 27 1490s paper Greek Aelian, On Animals Yes
Uppsala University Library Gr. 28A mid 14th c. paper Greek Composite manuscript with mainly epistolographic contents, in two volumes (together with Gr. 28B) Yes
Uppsala University Library Gr. 28B mid 14th c. paper Greek Composite manuscript with mainly epistolographic contents, in two volumes (together with Gr. 28A) Yes
Uppsala University Library Gr. 29 1583 paper Greek Anastasius Sinaita, Quaestiones et responsiones Yes
Uppsala University Library Gr. 30 13th–14th c. parchment Greek Meletius, De natura hominis Yes
Uppsala University Library Gr. 31 16th c. paper Greek Works by Methodius of Patara and Cyril of Alexandria Yes
Uppsala University Library Gr. 32 15th–16th c. parchment Greek Aesop, fables Yes
Uppsala University Library Gr. 33 late 16th or early 17th c. paper Greek Hermias, Commentary on Plato’s Phaedrus Yes
Uppsala University Library Gr. 34 15th–16th c. paper Greek Theophilus protospatharius, Commentary on the Aphorisms of Hippocrates Yes
Uppsala University Library Gr. 35 late 16th c. paper Greek Leo Sapiens VI, Orneosophium Yes
Uppsala University Library Gr. 36 early 16th c. paper Greek Gelasius Cyzicenus, Historia Ecclesiastica Yes
Uppsala University Library Gr. 37 1654 paper Greek Geographical texts Yes
Uppsala University Library Gr. 38 16th c. paper Greek Iohannes Damascenus, Dialectica Yes
Uppsala University Library Gr. 39 1732 paper Greek Theophilus Corydaleus, Commentary on Aristotle’s De anima Yes
Uppsala University Library Gr. 39b 1732 paper Greek Works by Theophilus Corydaleus Yes
Uppsala University Library Gr. 40 1526, 16th c. paper Greek Print from 1526; List of patriarchs and bishops Yes
Uppsala University Library Gr. 41 18th c. paper Greek Chrysostom, Homilies Yes
Uppsala University Library Gr. 42 1668 paper Greek Scholia on the comedies of Aristophanes Yes
Uppsala University Library Gr. 43 mid 17th c. paper Greek Mauricius imperator I, Libri duodecim strategicorum Yes
Uppsala University Library Gr. 44 1565–1570 paper Greek Poliorcetics Yes
Uppsala University Library Gr. 45 16th c. paper Greek Ptolemaeus, Harmonica Yes
Uppsala University Library Gr. 46 16th c. paper Greek Johannes Pediasimus, Geometria Yes
Uppsala University Library Gr. 47 16th–17th c. paper Greek Commentaries on Plato by Proclus, Theon of Smyrna and Psellus; Theodorus, Sphaerica Yes
Uppsala University Library Gr. 48 16th–17th c. paper Greek Mathematical works by Serenus of Antinouplis and Apollonius of Perga Yes
Uppsala University Library Gr. 49 late 16th–17th c. (after 1589) paper Greek Pappus of Alexandria, Collection Yes
Uppsala University Library Gr. 50 16th–17th c. paper Greek Mathematical works by Serenus of Antinouplis and Apollonius of Perga Yes
Uppsala University Library Gr. 51 16th c. paper Greek Works by Hero of Alexandria and Didymus mathematicus Yes
Uppsala University Library Gr. 52 1580s paper Greek Works of Aristoxenus, Manuel Bryennios, Aristides Quintilianus etc. Yes
Uppsala University Library Gr. 53 late 16th c. paper Greek Mathematical works Yes
Uppsala University Library Gr. 54 late 16th c. paper Latin Mathematical works Yes
Uppsala University Library Gr. 55 1760–61 paper Latin Pappus of Alexandria, Collection (Latin translation) Yes
Uppsala University Library Gr. 56 1762 paper Latin Mathematical works by Serenus of Antinouplis and Apollonius of Perga (Latin translation) Yes
Uppsala University Library Gr. 57 18th c. (before 1749), 18th c. (before 1749) paper Greek Liturgical notes by Andreas Norrelius Yes
Uppsala University Library Gr. 58 1707 paper Greek Hephaestion grammarian Yes
Uppsala University Library Gr. 59 18th c., 18th c. paper Greek Julius Pollux, Historia Physica – Scholia to Aristophanes Yes
Uppsala University Library Gr. 60 18th c. paper Greek Julius Pollux, Historia Physica Yes
Uppsala University Library Gr. 61a 1691 paper Greek Libanius, Letters Yes
Uppsala University Library Gr. 61b 1691 paper Latin Libanius, Letters (latin translation) Yes
Uppsala University Library Gr. 61c 1726 paper Greek Libanius, Letters Yes
Uppsala University Library Gr. 62 18th c. paper Greek Collation of Ups. Gr. 4 Yes
Uppsala University Library Gr. 63 late 18th c. paper Greek Collations on New Testament mss in Uppsala and Linköping Yes
Uppsala University Library Gr. 64 16th c. paper Greek Damascius, De principiis Yes
Uppsala University Library Gr. 65 1721 paper Greek Speech by Israel Nesselius Yes
Uppsala University Library Gr. 67 12th c.?, 15th c. parchment, paper Greek Lectionary with lessons from the Gospels, Acts and the Epistles Yes
Uppsala University Library Gr. 68 12th c. parchment Greek Gospel lectionary Yes
Uppsala University Library Gr. 69 , 1289/90 paper, mixed Greek Gospel Lectionary Yes
Uppsala University Library Gr. 70 late 16th c. paper Greek Excerpts from Anthologia Palatina Yes
Uppsala University Library Gr. 71 1517 (1530) paper Greek Aldine edition of Homer’s Iliad with annotations by Philip Melanchthon Yes
Uppsala University Library Gr. 72 1517 (1530) paper Greek Aldine edition of Homer’s Odyssey with annotations by Philip Melanchthon Yes
Uppsala University Library Gr. 73 13th c. parchment Greek Gospel Lectionary Yes
Uppsala University Library Gr. 74 1441 paper Greek Menaion for September Yes
Uppsala University Library Gr. 75 18th c. paper Greek Liturgical text with musical notation Yes
Uppsala University Library R 719 c. 1500 parchment is Prayer book Yes
Uppsala University Library B 5 [tidigast 1448] parchment Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 6 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
Uppsala University Library B 7 1425-1475, [tidigast 1396]; tillägg efter 1538 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 9 1425-1475, [tidigast 1437] parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 10 1375-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Västmannalagens kristnobalk Yes
Uppsala University Library B 12 c. 1300 KOLLAS parchment Old Swedish Upplandslagen No
Uppsala University Library B 13 1450-1500, [tidigast 1435] parchment Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 16 [1442-1443]; tillägg efter 1538 paper Old Swedish Kristoffers landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 18 1384; tillägg i slutet från 1400-1450 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 20 1400-1450 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Yngre Västgötalagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 21 [1430-1450] (SGL 1475-1500) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 22 [1] 1350-1400 parchment Old Swedish Östgötalagen, fragment No
Uppsala University Library B 22 [2] 1325-1375 parchment Old Swedish Yngre Västgötalagen, fragment No
Uppsala University Library B 22 [3 a] 1325-1375 parchment Old Swedish Östgötalagen, fragment No
Uppsala University Library B 22 [3 b] 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment No
Uppsala University Library B 22 [4] 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment No
Uppsala University Library B 22 [5] parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment No
Uppsala University Library B 22 [6] 1425-1475 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment No
Uppsala University Library B 22 [7] 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons stadslag, fragment No
Uppsala University Library B 22 [8 a-b] 1350-1400 parchment Old Swedish Östgötalagen, fragment No
Uppsala University Library B 23 1350-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag Yes
Uppsala University Library B 25 1450-1500 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 27 1450-1500, [tidigast 1389] mixed Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 28 1425-1475; tillägg efter 1590 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
Uppsala University Library B 33 1533 paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Södermannalagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 34 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
Uppsala University Library B 35 [1469-1471] (SGL 1450-1500) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 36 [1400-1430] (SGL 1475-1500) paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 37 1450-1500 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 39 1450-1500, [tidigast 1396] parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 42 [1440-1510] (SGL 1475-1500) mixed Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 45 1325-1375 parchment Old Swedish Upplandslagen () No
Uppsala University Library B 48 [1456-1461] paper Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 49 1325-1375 (efter 1320) parchment Old Swedish Hälsingelagen Yes
Uppsala University Library B 50 1411 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 52 1500, 1597 paper Old Swedish Kristoffers landslag. Magnus Erikssons stadslag. Upplandslagens kyrkobalk Yes
Uppsala University Library B 55 1400-1450 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag No
Uppsala University Library B 61 [1420-1480] paper Old Swedish Magnus Erikssons stadslag No
Uppsala University Library B 62 1375-1400 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 67 1475-1500 (SGL) mixed Old Swedish Kristoffers landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 68 1430 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Östgötalagens kristnobalk Yes
Uppsala University Library B 69 1375-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 70 1425-1475 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 71 1425-1475 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library B 82 1385 mixed Old Swedish Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk No
Uppsala University Library C 4 1300-1500 mixed Latin Teologiskt samlingsband Yes
Uppsala University Library C 9 1442-1464 paper Latin Sermones varii de sanctis Yes
Uppsala University Library C 12 1450-1520 parchment Latin Liber horarum ad usum sororum Ordinis S. Salvatoris [Tidebok för systrarna av Frälsarens orden] Yes
Uppsala University Library C 15 1300-1500 paper Latin Teologiska texter. Birgittatexter. Yes
Uppsala University Library C 19 1300-1500, 1426 mixed Latin Predikningar, urkunder, medicinska och komputistiska texter Yes
Uppsala University Library C 22 1300-1500 paper Latin Böner, uppbyggliga och asketiska texter Yes
Uppsala University Library C 23 1400-1500 paper Latin Rimofficier Yes
Uppsala University Library C 24 Sermones varii de tempore et de sanctis Yes
Uppsala University Library C 25 1400-1500 parchment Latin Regula Salvatoris Yes
Uppsala University Library C 31 Urkunder för Birgittinorden Yes
Uppsala University Library C 35 sent 1400-tal paper Old Swedish Sermones de tempore (pars aestivalis. Svenska) Yes
Uppsala University Library C 46 1400-1500 mixed Latin Vadstena klosters privilegiebok Yes
Uppsala University Library C 47 Teologisk sammelhandskrift Yes
Uppsala University Library C 50 1450-1500 paper Latin Teologisk sammelhandskrift Yes
Uppsala University Library C 56 1400-1500 paper Old Swedish Sermones de tempore (svensk/danska) Yes
Uppsala University Library C 61 1500-1600 paper Old Swedish S. Birgitta, svenska No
Uppsala University Library C 62 1450-1500 paper Old Swedish Svenska rimkrönikor (Lilla och Stora rimkrönikan) Yes
Uppsala University Library C 68 1400-talets slut, 1500-talets början (möjligen något äldre, jfr Hedström 2009) parchment Latin Bönbok, latin och svenska Yes
Uppsala University Library C 74 1400-1500 mixed Latin Privilegier och statuter för Vadstena kloster Yes
Uppsala University Library C 381 1300-1400 parchment Latin Sermones Yes
Uppsala University Library C 389 Sermones varii Yes
Uppsala University Library C 390 Teologisk sammelhandskrift Yes
Uppsala University Library C 391 1366-1400 (1379) mixed Latin Sammelhandskrift Yes
Uppsala University Library C 406 Sermones de tempore No
Uppsala University Library C 476 Cantus sororum, latin och svenska Yes
Uppsala University Library C 480 Teologiska texter och böner Yes
Uppsala University Library C 528 1440-1450 parchment Old Swedish Fornsvenska legendariet (Codex Bildstenianus) No
Uppsala University Library C 831 1515-1520 paper Old Swedish Staffanslegend och andra svenska texter Yes
Uppsala University Library C 835 (a) c. 1400 parchment Old Swedish Fragment ur Heliga Birgittas skrifter No
Uppsala University Library C 835 (b) c. 1400 parchment Old Swedish Fragment ur Heliga Birgittas skrifter No
Uppsala University Library D 601 1475-1525 (före 1535) paper Old Swedish Liber Martini Erasmi. Läkebok 2 No
Uppsala University Library E 212 Dombok vid lagmansting i Uppland för åren 1490 till 1494 No
Uppsala University Library Nordin 725 1450-1500 parchment Old Swedish Lilla rimkrönikan No
Uppsala University Library Utl. Vok. Mus. tr. 494-498 add. 1350-1400 parchment Old Swedish Magnus Erikssons landslag, fragment löstagna ur Lodovici Grossi de Viadana, Opera omnia Sacrorum Concertuum, Frankfurt am Main, 1626 No