Author Work Repository Shelfmark Locus
(Yngre) Västmannalagen: Kristnobalken Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 1r–22v
Stycket "Om flock och samnad mot fogde m.fl." (Magnus Erikssons Stadslag, Edsöresbalken 27) Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 22v–22v
Magnus Erikssons landslag (MELL) Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 23r–215v
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 32v–32v
Leo III påve (tillskriven) Bön till heliga kors (inl: Vår Herre Jesus heliga kors vare med mig) Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 42v–42v
Magnus Erikssons landslag: Tillägg om arv till femte man i Ärvdabalken 1 och 2:pr (Mellersta lagen) Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. (54r i ÄB.1–2)
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 93r–93r
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 101r–101r
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 110r–110r
Östgötalagen: Byggningabalken 36:2-3 (älgjakt) Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 122v–122v
Annotatio scriptoris: latinæ Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 122v–122v
Kristoffers landslag: Tingmålsbalken 20 (kärande binder svarande med vittnen) Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. (129r e. TgB. fört.)–(129r e. TgB. fört.)
Erik av Pommerns gårdsrätt Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 216r–217r
Magnus Ladulås stadga om okvädinsord. ("Vilken man eller kona kallar eller förkastar androm okvädinsord") (KrLL. Add. C.1.) Uppsala universitetsbibliotek B 10 f. 217v–217v
Zacharias Plantin Ammonius Alexandrinus Grammaticus Conjectures on Ammonius, Ad adfinium vocabulorum differentia Linköping Diocesan Library Kl f 1 f. 1r–24v
Johannes Chrysostomus In epistulam 1 ad Corinthios argumentum et homiliae 1–44, Fragmenta Linköping Diocesan Library T 178 f. 1r–58v
Magnus Erikssons landslag (MELL) Kungliga biblioteket B 107 f. 1r–88r
Magnus Erikssons landslag: Tillägg om arv till femte man i Ärvdabalken 1 och 2:pr (Mellersta lagen) Kungliga biblioteket B 107 f. (14v–15r i ÄB.1-2)
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket B 107 f. 88r–88r
Erik av Pommerns gårdsrätt Kungliga biblioteket B 107 f. 88r–88v
Thomas de Froidmont (Pseudo-Bernhard av Clairvaux) Om gudeligt leverne Kungliga biblioteket A 9 f. 1r–95r
Pseudo-Bernhard av Clairvaux Tänkelsebok: redaktion a (fullständig) Kungliga biblioteket A 9 f. 95r–113r
Sankt Nereus, sankt Akilleus och sankt Domicilla Kungliga biblioteket A 9 f. 113r–119v
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) Uppenbarelser: bok 1, kapitel 66 Kungliga biblioteket A 9 f. 119v–121r
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) Uppenbarelser: bok 1, kapitel 67 Kungliga biblioteket A 9 f. 121r–121r
När biskopen viger kyrka Kungliga biblioteket A 9 f. 121r–122v
Uttydning av antifoner och responsorier i advent (O-antifonerna) Kungliga biblioteket A 9 f. 122v–125r
Sex synder mot den helige Ande Kungliga biblioteket A 9 f. 125r–128v
Ord utgångna av Guds mun Kungliga biblioteket A 9 f. 128v–129v
Johannes evangelisten Kungliga biblioteket A 9 f. 129v–138v
Proverbia: Palleat omnis amans: color et hic aptus amanti Kungliga biblioteket A 9 f. 136r–136r
(Pseudo-)Bonaventura (egentligen Jacobus Mediolanensis) Stimulus amoris Kungliga biblioteket A 9 f. 138v–181v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 9 f. 175v–175v
Uttydning av antifoner och responsorier i advent (O-antifonerna) Kungliga biblioteket A 9 f. 182r–184v
Antiphona: Ne reminiscaris domine delicta mea Kungliga biblioteket A 12 f. 1r–1r
Petrus Olavi Jungfru Marias örtagård (Cantus sororum): med utläggning Kungliga biblioteket A 12 f. 2v–171r
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 12 f. 171r–171r
Bön Kungliga biblioteket A 12 f. 171v–171v
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser (spridda delar) Kungliga biblioteket A 24 f. pärmfyllnad–pärmfyllnad
Birgitta Birgersdotter Klosterregel: redaktion a (del) Kungliga biblioteket A 24 f. pärmfyllnad–pärmfyllnad
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: Bifogade uppenbarelser (Extravaganterna) Kungliga biblioteket A 24 f. pärmfyllnad–pärmfyllnad
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 5 (del) Kungliga biblioteket A 24 f. pärmfyllnad–pärmfyllnad
Vadstena klosterregel 1451 Kungliga biblioteket A 24 f. 1r–19v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 24 f. 19v–19v
Hur, och med vilka läsningar och böner som systrar och bröder skall anta klosterregeln, kläder och lova lydnad (ceremonielet vid invigning av systrar och bröder i Vadstena kloster) Kungliga biblioteket A 24 f. 20r–22r
Biskop Nils [König], Bekräftelse av Vadstena klosterregel 1451. Vadstena 6 maj 1452 Kungliga biblioteket A 24 f. 22r–23r
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 24 f. 23r–23r
Anacreon Odae Linköping Diocesan Library Kl f 2 f. S1–83
Hälsingelagen (HelsL) Uppsala universitetsbibliotek B 49 f. 1r–65v
Lagrim (Rim ur lagböcker) Uppsala universitetsbibliotek B 49 f. (vid balkarnas slut)–(vid balkarnas slut)
Rågångsbeskrivning över gränserna mellan Sverige och Norge Uppsala universitetsbibliotek B 49 f. (64r–65r)
Oratio: Scio Domine Iesu Christe quod in quacumque die Uppsala universitetsbibliotek B 49 f. 65v–65v
Oratio: Gaude Maria quod solius tue glorie Uppsala universitetsbibliotek B 49 f. 65v–65v
Oratio: Domine Iesu Christe peto te per memoriam Uppsala universitetsbibliotek B 49 f. 65v–65v
Upplandslagen: del av Uppsala universitetsbibliotek B 49 f. 66r–79r
Modus publicarum penitenciarum [1344]. (Botföreskrifter för Uppsala stift. [1344]) (DS 3843) Uppsala universitetsbibliotek B 49 f. 79r–79v
Skrivarvers Kungliga biblioteket B 47 f. 1r–1r
Bön Kungliga biblioteket B 47 f. 1r–1r
Upplandslagen: Företal Kungliga biblioteket B 47 f. 1r–1r
Upplandslagen: Kyrkobalken (Kirkiu balkär) Kungliga biblioteket B 47 f. 1r–18v
Skrivarvers Kungliga biblioteket B 47 f. 18v–18v
Ett sätt att svära på en annans ed Kungliga biblioteket B 47 f. 18v–18v
Edsformulär Kungliga biblioteket B 47 f. 19r–19r
Domarens förmaning till nämnden angående eden Kungliga biblioteket B 47 f. 19r–19r
Soumenkielinen valankaava (Edsformulär: finska) Kungliga biblioteket B 47 f. 19v–19v
Magnus Erikssons stadslag (MEStL): redaktion 1 Kungliga biblioteket B 47 f. 20r–107v
Stycket "Om flock och samnad mot fogde m.fl." (Magnus Erikssons Stadslag, Edsöresbalken 27) Kungliga biblioteket B 47 f. (90r–90v e. EdsB)
Erik av Pommerns gårdsrätt Kungliga biblioteket B 47 f. 107v–111r
Östgötalagen: Byggningabalken 36:2-3 (älgjakt) Kungliga biblioteket B 47 f. 111r–111v
Domarregler: redaktion b ("uppländsk redaktion") Kungliga biblioteket B 47 f. 111v–113v
Proverbia: Aetas, conditio, sexus, discretio, fama et fortuna, fides: in testibus esta requires Kungliga biblioteket B 47 f. 113v–113v
Versus: Quis labor est uniquam quam tacuisse memor Kungliga biblioteket B 47 f. 113v–113v
Proverbia: Amor odium et proprium commodum sepe faciunt iudicem non cognoscere verum Kungliga biblioteket B 47 f. 113v–113v
Corpus iuris canonici, Liber extra (Decretales Gregorii IX). Liber 5, titulus 20, caput 1 Kungliga biblioteket B 47 f. 113v–113v
Om birkarlars rätt över lappar Kungliga biblioteket B 47 f. 113v–113v
Upplandslagen: Kyrkobalken (Kirkiu balkär) Kungliga biblioteket B 3 f. 1r–15v
Magnus Erikssons landslag (MELL) Kungliga biblioteket B 3 f. 16r–99r
Magnus Erikssons landslag: Tillägg om arv till femte man i Ärvdabalken 1 och 2:pr (Mellersta lagen) Kungliga biblioteket B 3 f. (33r–33v
Upplandslagen: Kungabalken 10 (ledungsbestämmelser) Kungliga biblioteket B 3 f. (26r–27v e. KgB)
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket B 3 f. 99r–99r
Pinax Uppsala University Library Gr. 28A f. 1r:1–1r:19
Beltandros Epistula Uppsala University Library Gr. 28A f. 1r:20–1r:34
On participial phrases Uppsala University Library Gr. 28A f. 1v–1v
Aelius Aristides Ad Achillem Uppsala University Library Gr. 28A f. 2r–9r
Aelius Aristides In Proditores Mysteriorum Uppsala University Library Gr. 28A f. 9v–17v
Libanius Epistulae Uppsala University Library Gr. 28A f. 18r–75r
Eunapius Vitae sophistarum Uppsala University Library Gr. 28A f. 75v–76v
Gregorius Palamas Epistula ad Dishypatos Uppsala University Library Gr. 28A f. 99r–100v
Synesius Cyrenensis De insomniis Uppsala University Library Gr. 28A f. 129r–150r
Nicephorus Gregoras Scholia in Synesii De insomniis Uppsala University Library Gr. 28A f. 129r–150r
Philotheos Metropolitan of Selymbria Epistula ad Beltandros Uppsala University Library Gr. 28A f. 150v:1–150v:18
Philotheos Metropolitan of Selymbria Epistula ad Johannes V Palaeologus Emperor of Byzantium Uppsala University Library Gr. 28A f. 150v–151r
Philotheos Metropolitan of Selymbria Epistula ad Johannes VI Cantacuzenus Emperor of Byzantium Uppsala University Library Gr. 28A f. 151r–151r
Philotheos Metropolitan of Selymbria Epistula ad Johannes V Palaeologus Emperor of Byzantium Uppsala University Library Gr. 28A f. 151v:1–151v:14
Formula for the approbation of a father confessor Uppsala University Library Gr. 28A f. 151v:15–151v:28
Nicephorus Gregoras Epistulae Uppsala University Library Gr. 28A f. 152r–153v
Thomas Magister Epistulae Uppsala University Library Gr. 28A f. 153v–154r
Nicephorus Gregoras Byzantina Historia Uppsala University Library Gr. 28A f. 154v–157r
Nicephorus Gregoras Epistulae Uppsala University Library Gr. 28A f. 157v–159r
Nicephorus Gregoras Epistulae Uppsala University Library Gr. 28A f. 159r–161r
Nicephorus Gregoras Epistulae Uppsala University Library Gr. 28A f. 161r–164r
Nicephorus Gregoras Disputatio de Paschate seu Epistula ad Demetrius Cabasilas Uppsala University Library Gr. 28A f. 164r–169r
Nicephorus Gregoras Epistulae Uppsala University Library Gr. 28A f. 169r:9–169r:20
Nicephorus Gregoras Epistulae Uppsala University Library Gr. 28A f. 169:20–169:22
Constantinus Acropolita Epistula magni Logothetae Uppsala University Library Gr. 28A f. 169r:22–169r:27
Computus diei Paschae, Quadragesimae et Ieiunii Apostolorum Uppsala University Library Gr. 28A f. 169v–169v
Liturgica, Calendarium Uppsala University Library Gr. 28A f. 170r–170v
Manuel Philes Carmina Uppsala University Library Gr. 28A f. 171r–172r
Manuel Philes Carmina Uppsala University Library Gr. 28A f. 172v–172v
Manuel Moschopulus Vocum Atticarum conlectio Uppsala University Library Gr. 28A f. 173r–222r
Manuel Moschopulus Excerptum de constructione nominum et verborum Uppsala University Library Gr. 28A f. 222v–225v
Statuta concilii Telgensis. Inc.: "Zelus domus" (Provincialsynoden i Tälje). Södertälje 1279 utan dag (DS. 692) Kungliga biblioteket A 57 f. 1r–2r, 2v-6r
De bonis clericorum decedencium. Inc.: "Fecit Deus hominem" (Ärkebiskop Nils utfärdar förordning om återkallande av bestämmelserna i Tälje-statuterna 1279 rörande ”bona decedencium clericorum”). Omkring år 1300 Kungliga biblioteket A 57 f. 2r–2v
Statutum Nicolai. Inc.: ”Nicolaus etc. Significamus vobis...”. 1299-1301 Kungliga biblioteket A 57 f. 2v–2v
[Guilelmus] Sabinensis episcopus (Vilhelm av Sabina) Litterae circa synodum Skenningensem: excerpta (Skänninge mötes beslut: utdrag). 1 mars 1248 (jämför DS. 359) Kungliga biblioteket A 57 f. 6r–7r
[Guilelmus] Sabinensis episcopus (Vilhelm av Sabina) Litterae circa synodum Skenningensem: referata (Skänninge mötes beslut: referat). 1 mars 1248 (DS. 359) Kungliga biblioteket A 57 f. 7r–7v
"Nouerint universi" (Ärkebiskop Birger (Gregersson) kungör på provinsialkonsilium i Uppsala antagna stadganden rörande fadderskap. Uppsala 27 september 1368) (DS. 7777) Kungliga biblioteket A 57 f. 8r–9r
Statuta concilii Telgensis: partes (Provincialsynoden i Tälje: delar). 1279 (DS. 692) Kungliga biblioteket A 57 f. 9v–10v
De oblationibus capellanorum. Inc.: "Ceterum declaratum est" (Ärkebiskop Nils i Uppsala stadgar angående kaplaners gudstjänster. Motsvarar ett avsnitt av ”Modificatio et Declaratio” i DS. 1746, s. 689-690.) Odaterad, 1299-1300 Kungliga biblioteket A 57 f. 10v–11r
Statuta concilii Telgensis. Inc.: "Idcirco rigor iustitie" (Provincialsynoden i Tälje.) (Söder)tälje, 11 september 1380 (DS. 10238) Kungliga biblioteket A 57 f. 11r–12r
Statuta Arbogensia. Inc.: ”Noverint universi” (§ 10 saknas). (Åbo domkyrkas text). Arboga, 12 mars 1396 Kungliga biblioteket A 57 f. 12r–13v
Statuta Arbogensia. Inc.: "Quoniam nulla juris" (Provincialsynoden i Arboga.) Arboga 14 september 1412 (SD. 1616) Kungliga biblioteket A 57 f. 13v–15r
Statuta Arbogensia. Inc.: "Quoniam non debet" (Provincialsynoden i Arboga.) Arboga 14 september 1417 (SD. 2408) Kungliga biblioteket A 57 f. 15r–16r
Statuta Arbogensia. Inc.: "Anno a natiuitate eiusdem Mcdxxiij" (Provincialsynoden i Arboga med kung Magnus stadga mot ocker 1344 27/6 (DS. 3797).) Arboga 8 januari 1423 Kungliga biblioteket A 57 f. 16r–17v
Kung Magnus stadga mot ocker. Tälje 27 juni 1344 (DS. 3797) Kungliga biblioteket A 57 f. (16v)–(16v)
Ärkebiskop Jakob, Statuta Arbogensia. Inc.: ”Jacobus miseracione diuina”. Arboga, [14] januari 1474 Kungliga biblioteket A 57 f. 17v–19r
"Pernecessarius litterarum". (Åbo domkapitels stadgar för kapitelmedlemmarna.) 1 april 1474 Kungliga biblioteket A 57 f. 23r–26v
"Anno Domini mcdxci inchoate fuerunt distribuciones" (Stadga rörande Åbo domkyrkas prelater och kaniker jämte kapitlets skrivare.) 1491 utan dag Kungliga biblioteket A 57 f. 26v–28r
(Biskop Konrad Bitz utfärdar i samråd med sitt domkapitel stadgar för de vid Åbo domkyrka tjänstgörande prästerna.) Odaterad omkring 1475 utan dag Kungliga biblioteket A 57 f. 29r–35v
Stadga för klockare i Åbo kyrka (Åbo klockarelag) Kungliga biblioteket A 57 f. 36r–41r
(Uppgift på utgifter av electus Aboensis Olaus Magni vid påvestolen för confirmation, invigning med mera.) 1450 utan dag Kungliga biblioteket A 57 f. 41v–41v
Statuta synodalia clerum aboensem respiciencia. Inc.: ”Quia qui religionem intraverint”. 1480 utan dag Kungliga biblioteket A 57 f. 42r–42r
Apollonius de Tyana Ars notoria Salomonis Kungliga biblioteket A 57 f. 51r–63r
Claudius Aelianus De natura animalium libri XVII Uppsala University Library Gr. 27 f. 1r–119r
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 1 Kungliga biblioteket A 5 b f. 1ra–6vb
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 2 Kungliga biblioteket A 5 b f. 6vb–35ra
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 3 Kungliga biblioteket A 5 b f. 35ra–53ra
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 4 Kungliga biblioteket A 5 b f. 53ra–69vb
Athanasius Alexandrinus Vita S. Syncleticae Uppsala University Library Gr. 5 f. 1r–54v
Johannes Chrysostomus Ad Theodorum Lapsum Uppsala University Library Gr. 5 f. 54v–120v
Oraculum Uppsala University Library Gr. 5 f. 120v–120v
Proclus Archbishop of Constantinople Hom. 35, Homilia consolatoria Uppsala University Library Gr. 5 f. 121r–126r
Basilius Caesariensis Ep. 2, Ad Gregorius Nazianzenus Uppsala University Library Gr. 5 f. 126r–132v
Macarius/Symeon Pseudo- Epistula magna (excerptum) Uppsala University Library Gr. 5 f. 132v–134v
Basilius Caesariensis Sermo 12, De Ascetica disciplina Uppsala University Library Gr. 5 f. 134v–137r
Basilius Caesariensis Ep. 173, Ad Theodoram Uppsala University Library Gr. 5 f. 137r–138v
Basilius Caesariensis Ep. 150, Ad Amphilochium Uppsala University Library Gr. 5 f. 138v–142r
Basilius Caesariensis Ep. 41, Ad Iulianum Uppsala University Library Gr. 5 f. 142r–143r
Basilius Caesariensis Confessio Fidei Uppsala University Library Gr. 5 f. 143r–146v
Julianus Apostata Emperor of Rome Ep. ad Basilium (Ep. 40 inter Basilii epistulas) Uppsala University Library Gr. 5 f. 147r–147r
Basilius Caesariensis Ep. 115, Ad Simpliciam Haereticam Uppsala University Library Gr. 5 f. 148r–148v
Excerptum medicum Uppsala University Library Gr. 5 f. 148v:17–148v:22
Isidorus Pelusiota Epistulae Uppsala University Library Gr. 5 f. 149r–188v
Paulus Helladicus Epistula Uppsala University Library Gr. 5 f. 189v–194v
Ascetica quaedam Uppsala University Library Gr. 5 f. 194v–197v
Skrivarvers Kungliga biblioteket D 2 f. 1r–1r
Erikskrönikan (Gamla krönikan. 1229-1319) Kungliga biblioteket D 2 f. 1r–46v
Del av Stora rimkrönikan, redaktion I-III: "Förbindelsedikten", fortsättning (för åren 1319-89) av Gamla krönikan (Erikskrönikan) för att sammanbinda den med den Nya till ett helt verk Kungliga biblioteket D 2 f. 46v–53r
Karlskrönikan (Nya krönikan. 1389-1452) Kungliga biblioteket D 2 f. 53r–141r
Hertig Fredrik av Normandie Kungliga biblioteket D 2 f. 148r–184v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket D 2 f. 184v–184v
Paris och Vienna (fragment: endast början) Kungliga biblioteket D 2 f. 184v–187r
Olav den heliges saga Kungliga biblioteket D 2 f. 229r–247v
Om Halland och Skåne (Tre av kung Valdemar av Danmarks förskrivningar på Skåne, Halland, Blekinge in under Sverige till evig tid) Kungliga biblioteket D 2 f. 253r–262r
Kung Valdemar av Danmark stadfäster greve Johans av Holstein överlåtelse av Skåne, Blekinge, Lister och ön Ven, till kung Magnus av Sverige m.m. Helsingborg, 3 januari 1341 (DS. 3537a) Kungliga biblioteket D 2 f. (253r–256r)
Kung Valdemar av Danmark säljer till kung Magnus av Sverige hela Skåne och hela Halland samt Blekinge, Lister och ön Ven m.m. Varberg, 18 november 1343 (DS. 3741a) Kungliga biblioteket D 2 f. (256r–261r)
Kung Valdemar ger kung Magnus, hans arvingar och efterträdare samt Sveriges krona skötning på de avträdda landskapen Skåne, Halland, Blekinge, Lister och ön Ven m.m. Varberg, 20 november 1343 (DS. 3747a) Kungliga biblioteket D 2 f. (261r–262r)
Henrik Tidemansson (Henricus Tidemanni) Kungen Kungliga biblioteket D 2 f. 267r–268r
Om kung Kristian II (tillägg till yngsta redaktionen av Stora rimkrönikan): redaktion 2 Kungliga biblioteket D 2 f. 269r–271v
Pinax Uppsala University Library Gr. 52 f. L1r–L1v
Michael Psellus Logica et quadriuium Uppsala University Library Gr. 52 f. 1–5
Cleonides Introductio harmonica Uppsala University Library Gr. 52 f. 7–17
Euclides Sectio canonis Uppsala University Library Gr. 52 f. 19–25
Bacchius Senex Isagoge Artis Musicae Uppsala University Library Gr. 52 f. 37–51
Dionysius Musicus De Arte Musica Uppsala University Library Gr. 52 f. 52–58
Dionysius Musicus Dedicatory verse in dodecasyllable on Bacchius Senex Uppsala University Library Gr. 52 f. 58–58
Mesomedes Cretensis Hymni 1–3 Uppsala University Library Gr. 52 f. 58–61
Sebastian Mieg Scholium Uppsala University Library Gr. 52 f. 62–69
Alypius musicus Isagoge Musica Uppsala University Library Gr. 52 f. 85–120
Suda Uppsala University Library Gr. 52 f. 124–124
Aristoxenus Tarentinus Elementa harmonica Uppsala University Library Gr. 52 f. 125–178
Aristides Quintilianus De musica Uppsala University Library Gr. 52 f. 179–307
Manuel Bryennius Harmonica Uppsala University Library Gr. 52 f. 309–550
Porphyrius In Ptolemaei Harmonica Uppsala University Library Gr. 52 f. 553–774
Kristoffers landslag: Alfabetiskt register Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 1r–24r
Magnus Erikssons landslag och Kristoffers landslag: minnesramsa över lagens balkar (latin och svenska) Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 24r–24r
Om högmäles ogärningar Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 24v–24v
Upplandslagen: Kyrkobalken (Kirkiu balkär) Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 25r–44v
Mot kåta pigor, ur norska lagen Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 44v–44v
Kristoffers landslag (KrLL) Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 45r–172r
Annotatio scriptoris: latinæ Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 172r–172r
Kung Kristian I:s privilegier för prästeståndet. Stockholm 28 oktober 1457 Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 172v–172v
In provasta tingh observandum (Detta ransakas på prostetinget, latin) Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 175r–175v
Magnus Erikssons stadslag: del av Byggningabalken Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 175v–176r
Statuta synodalia (Synodalstatuter) Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 176v–176v
Statutum Upsalense. Uppsala 10 juli 1510 Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 177r–177v
Versus: Maguntinensis, Treverensis, Coloniensis (Om de tyska kurfurstarna och deras ämbeten) Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 177v–177v
Magnus Erikssons stadslag: Alfabetiskt register Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 178r–190v
Contrarietates legisteriorum novi et antiqui (Några åtskillnader mellan gamla och nya lagen) Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 191r–192v
Magnus Erikssons stadslag (MEStL): redaktion 2 Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 176r–310v
Magnus Erikssons stadslag: Titel Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 193r–193r
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 193r–193r
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 193r–193r
Stycke angående "flock och samnad mot fogde" (Magnus Erikssons Stadslag, Kungsbalken 26) Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. (207v–208r e. KgB)
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 208r–208r
Kristoffers landslag: Giftermålsbalken 3:1 (lockande och lägrande av mans dotter) Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. (210v–211r e. GB.3)
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 217v–217v
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 232v–232v
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 244r–244r
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 276v–276v
Stycket "Om flock och samnad mot fogde m.fl." (Magnus Erikssons Stadslag, Edsöresbalken 27) Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. (285r–285v e. EdsB)
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 285v–285v
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 296v–296v
Skrivarnotis: svenska Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 310v–310v
Om edgång Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 311r–312r
Hamnskrå (närmast en fiskeristadga), Huvudskär, S. Bartolomeus dag (24/8) 1450 Uppsala universitetsbibliotek B 52 f. 313r–176r
Martin Georg Wallenstråle Annotated edition of Sayings of the Philosophers, ed. Georg Wallin the younger. Linköping Diocesan Library Kl f 6a f. 1–73
Linköping Diocesan Library Kl f 6a f. 74–74
Skrivarvers Kungliga biblioteket B 13 f. 1r–1r
Magnus Erikssons landslag (MELL) Kungliga biblioteket B 13 f. 1r–111r
Kristoffers landslag: Giftermålsbalken 3:1 (lockande och lägrande av mans dotter) Kungliga biblioteket B 13 f. 14v–15r
Kristoffers landslag: del av Giftermålsbalken Kungliga biblioteket B 13 f. 16ar, 17r–16ar, 17r
Magnus Erikssons landslag: Tillägg om arv till femte man i Ärvdabalken 1 och 2:pr (Mellersta lagen) Kungliga biblioteket B 13 f. (20r i ÄB.1–2)
Magnus Erikssons landslag: Jordabalken (Eghnobalker) 19 (om någon rymmer hemmet, får den som är kvar sälja gods) Kungliga biblioteket B 13 f. 27ar–27ar
Magnus Erikssons landslag: del av Jordabalken (Egnobalker) Kungliga biblioteket B 13 f. 27av–27av
Kristoffers landslag: Jordabalken 25 (landbos byggnadsskyldighet) Kungliga biblioteket B 13 f. 30v–31r
Magnus Erikssons landslag: del av Jordabalken (Egnobalker) Kungliga biblioteket B 13 f. 40ar–40ar
Magnus Erikssons landslag: del av Byggningabalken Kungliga biblioteket B 13 f. 40av–40av
Kristoffers landslag: del av Tingmålabalken Kungliga biblioteket B 13 f. 60ar–60ar
Proverbia: Ter tria sunt septem, septem sex, sex quoque tres sunt Kungliga biblioteket B 13 f. 60av–60av
Om högmäles ogärningar Kungliga biblioteket B 13 f. 67ar–67av
Stadga utfärdad på räfsteting i Skara 1414 ("For thy at wij annamadhom Swerikes lagh") (SD. 1975) Kungliga biblioteket B 13 f. 67av–67av
Kristoffers landslag: Högmålsbalken 13 (hot med påföljande brott) Kungliga biblioteket B 13 f. 70v–70v
Kristoffers landslag: Edsöresbalken 5 (våld mot någons hem, så kallad hemgång) Kungliga biblioteket B 13 f. 91v–92r
Kristoffers landslag: Tjuvabalken 1 (hustrustöld) Kungliga biblioteket B 13 f. 108ar–108av
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket B 13 f. 111r–111r
Magnus Erikssons landslag och Kristoffers landslag: minnesramsa över lagens balkar (latin och svenska) Kungliga biblioteket B 13 f. 111r–111r
Symeon Metaphrastes Liturgica Uppsala University Library Gr. 19 f. 1r–2v
Symeon Metaphrastes Liturgica Uppsala University Library Gr. 19 f. 3r–14v
Homerus Ilias Linköping Diocesan Library Saml 24:19 f. 1r–1v
Rimbert (Rimbertus) Sankt Ansgars heliga levnad Kungliga biblioteket A 49 f. 1r–61v
Slutskrift (kolofon) Kungliga biblioteket A 49 f. 61v–61v
Skrivarvers Kungliga biblioteket A 49 f. 61v–61v
Simon Metaphrastes Gregorius av Armenien Kungliga biblioteket A 49 f. 63r–102v
Bernhard av Clairvaux Om höviskt leverne Kungliga biblioteket A 49 f. 102v–108r
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket A 49 f. 102v–102v
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket A 49 f. 108r–108r
Barlaam och Josaphat: redaktion b (yngre, längre) Kungliga biblioteket A 49 f. 109r–121r
Barlaam och Josaphat: redaktion b (yngre, längre) Kungliga biblioteket A 49 f. 122r–169v
Läkebok (LB 4) Kungliga biblioteket A 49 f. 170r–177v
Alfabetet Kungliga biblioteket A 49 f. 177v–177v
Traktat om Fem hälsningar till Jungfru Maria (Marias salutationer) med mera Kungliga biblioteket A 49 f. 178r–188v
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant b, inledning: Vi hälsar dig jungfru sankta Maria Kungliga biblioteket A 49 f. (179v–180r)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant b, bön 1: O Maria, gläds för det att du före var betecknad i figuris Kungliga biblioteket A 49 f. (180r–181r)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant b, bön 2: O Maria, gläds för det att i samma ögonblick […] blev du genast uppfylld och begåvad av den helige ande Kungliga biblioteket A 49 f. (182r–182v)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant b, bön 3: O Maria gläds av det att din son föddes av dig Kungliga biblioteket A 49 f. (183v–184v)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant b, bön 4: O Maria gläds för det att i allt ditt leverne, bedrövelse, fattigdom och sorg Kungliga biblioteket A 49 f. (185r–185v)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant b, bön 5: O jungfru Maria […] din heligaste död Kungliga biblioteket A 49 f. (186r–187r)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant b, bön 6, slutbön: O ärofullaste jungfru Maria […] renlighetens insegel Kungliga biblioteket A 49 f. (188r–188v)
Hymnus: Virgo sancta suscipe mentis in conclavi Kungliga biblioteket A 49 f. 188v–188v
Sju vise mästare: redaktion b Kungliga biblioteket A 49 f. 189r–209r
Legend om en munk i Rom som fick skåda paradiset och skärselden Kungliga biblioteket A 49 f. 209v–210v
Femton böner till Jesus pina (de s.k. "15 O"): redaktion B, variant a Kungliga biblioteket A 49 f. 211r–212v
Om antalet av Kristi sår (i form av en uppenbarelse) Kungliga biblioteket A 49 f. 212v–213r
Böner till Jesus Kristus för hans moders fem bedrövelser (5 böner + slutbön till Jungfru Maria) Kungliga biblioteket A 49 f. 213r–214r
Bön till din ängel Kungliga biblioteket A 49 f. 214r–214v
Marias sju fröjder (rimmade böner): redaktion b Kungliga biblioteket A 49 f. 214v–216v
Kristi pina (inl: Maria moder lovad vare du) Kungliga biblioteket A 49 f. 216v–218r
Böner till Jesus Kristus: variant a (3 böner) Kungliga biblioteket A 49 f. 218r–218v
(Skyddsformel utfärdad av påve Clemens) Kungliga biblioteket A 49 f. 218v–218v
Legend om en jungfru som fick pröva jungfru Marias sorg över sonen Kungliga biblioteket A 49 f. 219r–220v
Jungfru Marias sorg (vid besök på de ställen där Kristus lidit: de femton s.k. stationerna): redaktion 1 Kungliga biblioteket A 49 f. 221r–235v
Den sanna ödmjukhetens kännetecken Kungliga biblioteket A 49 f. 236r–236r
Om den sant ödmjuke Kungliga biblioteket A 49 f. 236r–236v
Bön till S. Anna, hjonalagens fru Kungliga biblioteket A 49 f. 236v–236v
Om ett brev från heliga Birgitta till Jon Pedersson och hans hustru Katarina om återbegravningen av deras söner i Vadstena kloster (latin, med avslutning på svenska) Kungliga biblioteket A 49 f. 236v–236v
Bön till Kristi lekamen (1-2) Kungliga biblioteket A 49 f. 237r–237r
Birgitta Birgersdotter Bön till Kristi lekamen om misskund ur Birgittas Uppenbarelser, bok 8, kapitel 34 (a): variant b Kungliga biblioteket A 49 f. 237r–237r
Biktformulär Kungliga biblioteket A 49 f. 237v–237v
Sankt Germanus, ärkebiskop av Auxerre: redaktion a (längre) Kungliga biblioteket A 49 f. 239r–248v
Om ödmjukhet (och om ödmjukhetens tolv trappor): variant a (enskilt stycke) Kungliga biblioteket A 49 f. 249v–251v
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion b, Bok 1, kapitel 3 Kungliga biblioteket A 49 f. 251r–253r
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion b, Bok 1, kapitel 5 Kungliga biblioteket A 49 f. 253r–254r
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion b, Bok 2, kapitel 6-7 Kungliga biblioteket A 49 f. 254r–256r
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion b, Bok 1, kapitel 3 Kungliga biblioteket A 49 f. 256r–257r
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion b, Bok 1, kapitel 10 Kungliga biblioteket A 49 f. 257r–257v
Läsaranvisning Kungliga biblioteket A 49 f. 258v–258v
Sankt Genoveva Kungliga biblioteket A 49 f. 259r–267v
Sankt Makra Kungliga biblioteket A 49 f. 267v–268v
Litania, pars Kungliga biblioteket A 49 f. 269r–269v
Äldre Västgötalagen: del av Kungliga biblioteket B 193 f. 1r–1v
Äldre Västgötalagen: del av Kungliga biblioteket B 193 f. 2r–2v
[Brynolf Algotsson] Historia de Domina in sabbato [Jungfru Marias lördagsofficium] Kungliga biblioteket A 54 f. 1r–2r
Hymnus: Signum magnum femina Est amicta sole Kungliga biblioteket A 54 f. (1r)–(1r)
Hymnus: In te Iacob situla Ros descendit caeli Kungliga biblioteket A 54 f. (2r)–(2r)
Hymnus: Virgo decus virginum Potens imperatrix Kungliga biblioteket A 54 f. (2r)–(2r)
Proverbia: Dilige non egra caros parentes / Ne matrem offendas, dum vis esse parenti (= Disticha Catonis, Liber 3: 24) Kungliga biblioteket A 54 f. 2r–2r
Preces minores (böner vid prim, ters, sext och non) Kungliga biblioteket A 54 f. 2v–2v
Proverbia: Sunt tria, que vere faciunt me sepe dolore: Primum est durum, quia scio me moriturum; Secundum timeo, quia nescio tempora quando; Tertium hinc flebo, quia ignoro, ubi manebo. Kungliga biblioteket A 54 f. 2v–2v
(komputistiska anteckningar, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 2v–2v
(komputistiska anteckningar, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 2v–2v
(komputistiska anteckningar, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 2v–2v
(Hymner, antifoner, resposorier, böner och bibeltexter för söndagens småtider (horae minores) och lördagens kompletorium) Kungliga biblioteket A 54 f. 3r–6v
Ambrosius Hymnus: Iam lucis orto sidere Kungliga biblioteket A 54 f. (3r)–(3r)
Antiphona: Adesto deus unus omnipotens Kungliga biblioteket A 54 f. (3r)–(3r)
Antiphona: Deus exaudi orationem Kungliga biblioteket A 54 f. (3r)–(3r)
Hymnus: Iesu salvator saeculi Verbum patris altissimi Kungliga biblioteket A 54 f. (5v)–(5v)
[Biktschema med utförlig inledning och absolutionsformel] Kungliga biblioteket A 54 f. 6r–6r
Suffragia Kungliga biblioteket A 54 f. 6v–6v
De confessione Kungliga biblioteket A 54 f. 6v–6v
Proverbia: Unum crede Deum nec vana iures per ipsum Sabbata sanctificans habeas in honore parentes Non sis occisor fur moechus testis iniquus Kungliga biblioteket A 54 f. (6v)–(6v)
Misereatur Kungliga biblioteket A 54 f. 6v–6v
Antiphona: Cum videris nudum operi eum Kungliga biblioteket A 54 f. 6v–6v
Birger Gregersson Officium Sanctae Birgittae (Horae Sanctae Birgittae) Kungliga biblioteket A 54 f. 7r–9v
Hymnus: Ruinae caeli civium Festinat restauratio Dum Kungliga biblioteket A 54 f. (7r)–(7r)
Introitus: Signum magnum apparuit Kungliga biblioteket A 54 f. (7v)–(7v)
Hymnus: O celebre convivium In cuius refectoriis Electi Kungliga biblioteket A 54 f. (8v)–(8v)
Officium missae Kungliga biblioteket A 54 f. (9r)–(9r)
Hymnus: Surgit mundi vergente vespere Kungliga biblioteket A 54 f. (9v)–(9v)
Evangelium secundum Lucam: pars (Lukasevangeliet, del) Kungliga biblioteket A 54 f. (9v)–(9v)
Birger Gregersson Officium Sanctae Birgittae (Horae Sanctae Birgittae) Kungliga biblioteket A 54 f. 10r–10v
Evangelium secundum Lucam: pars (Lukasevangeliet, del) Kungliga biblioteket A 54 f. 10v–10v
Breviarium (latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 11r–24r
Ambrosius Hymnus: Iam lucis orto sidere Kungliga biblioteket A 54 f. (11r)–(11r)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Nunc sancte nobis Spiritus Kungliga biblioteket A 54 f. (14r)–(14r)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Rector potens verax Kungliga biblioteket A 54 f. (14r)–(14r)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Rerum Deus tenax Kungliga biblioteket A 54 f. (14r)–(14r)
Preces maiores Kungliga biblioteket A 54 f. (17v–18v)
Suffragia Kungliga biblioteket A 54 f. (18v–19v)
Preces minores (böner vid prim, ters, sext och non) Kungliga biblioteket A 54 f. (19v–21r)
Suffragia Kungliga biblioteket A 54 f. (21r–21v)
Suffragia Kungliga biblioteket A 54 f. (21v–22v)
Antiphona (antifon, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. (22v–23v)
Collecta (kollektbön på latin) Kungliga biblioteket A 54 f. (23v–24r)
Confessio (Syndabekännelse, latin): Ego reus et valde fragilis confiteor Kungliga biblioteket A 54 f. 24v–24v
Nils (Niclas), kyrkoherde i Hagebyhöga, utfärdar pass för sin sven Peter Petersson (Peder Pedersson) på vallfärd till S:t Olof i Trondheim, S. Petronille dag (31/5) 1434, Hagebyhöga. SDHK 22164. Kungliga biblioteket A 54 f. 24v–24v
Versus Kungliga biblioteket A 54 f. 24v–24v
Olaus, prepositus Lincopensis, och kapitlet utfärdar pass för Nicolaus Andreæ ”ad partes sue nationis”. Linköping, utan dag 1439. (SDHK 23126) Kungliga biblioteket A 54 f. 24v–24v
Abbedissan Benedicta och systrakonventet i Vadstena utfärdar pass för en fattig djäkne, Anders Petersson, inför resa till Danmark. Vadstena, sabbato post octauam corpori christ (13 juni) 1439. (SDHK 23217) Kungliga biblioteket A 54 f. 25r–25r
Nils (Niclas), kyrkoherde i Hagebyhöga, utfärdar pass för sin sven Peter Petersson (Peder Pedersson) på vallfärd till S:t Olof i Trondheim, S. Petronille dag (31/5) 1434, Hagebyhöga. SDHK 22164. Kungliga biblioteket A 54 f. 25r–25r
Versus: Ter quinquagenos David canit ordine psalmos (versus additicus) Kungliga biblioteket A 54 f. 25r–25r
(Böner till jungfru Maria för varje veckodag, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 25v–25v
Herimannus Contractus (tillskriven) Alma redemptoris mater quae pervia caeli Kungliga biblioteket A 54 f. (25v)–(25v)
Antiphona: Ave Regina caelorum ave Domina angelorum Kungliga biblioteket A 54 f. (25v)–(25v)
Antiphona: Speciosa facta es Kungliga biblioteket A 54 f. (25v)–(25v)
Hymnus: O florens rosa (antifon till Jungfru Maria) Kungliga biblioteket A 54 f. (25v)–(25v)
Hymnus: Ave stella matutina peccatorum medicina Kungliga biblioteket A 54 f. (25v)–(25v)
Hymnus: Mundus regina caeli regina virgo Kungliga biblioteket A 54 f. (25v)–(25v)
Antiphona: Salve regina mater misericordiae vita dulcedo Kungliga biblioteket A 54 f. (25v)–(25v)
Commune Sanctorum Kungliga biblioteket A 54 f. 26r–45r
Commune unius Apostolus Kungliga biblioteket A 54 f. (26r–29r)
Antiphona: Estote fortes in bello Kungliga biblioteket A 54 f. (26r)–(26r)
Antiphona: Qui sunt isti qui ut nubes volant Kungliga biblioteket A 54 f. (26r)–(26r)
Hymnus: Andrea pie sanctorum mitissime Obtine Kungliga biblioteket A 54 f. (26r)–(26r)
Hymnus: Aurea luce et decore roseo Kungliga biblioteket A 54 f. (26v)–(26v)
Hymnus: Ianitor caeli doctor orbis Kungliga biblioteket A 54 f. (26v)–(26v)
Hymnus: Iam bone pastor Petre clemens Kungliga biblioteket A 54 f. (26v)–(26v)
Hymnus: Doctor egregie Paule mores Kungliga biblioteket A 54 f. (26v)–(26v)
Hymnus: Adnue Christe saeculorum Domine Nobis per horum Kungliga biblioteket A 54 f. (26v)–(26v)
Hymnus: Salva redemptor plasma tuum Kungliga biblioteket A 54 f. (26v)–(26v)
Antiphona: Beati eritis cum vos oderint Kungliga biblioteket A 54 f. (27r)–(27r)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Aeterna Christi munera apostolorum Kungliga biblioteket A 54 f. (27r)–(27r)
Antiphona: In omnem terram exivit Kungliga biblioteket A 54 f. (27r)–(27r)
Antiphona: Isti sunt triumphatores Kungliga biblioteket A 54 f. (27v)–(27v)
Antiphona: Exaltabuntur cornua Kungliga biblioteket A 54 f. (28r)–(28r)
Antiphona: Lux orta est iusto Kungliga biblioteket A 54 f. (28r)–(28r)
Antiphona: Custodiebant testimonia Kungliga biblioteket A 54 f. (28r)–(28r)
Antiphona: Hoc est praeceptum Kungliga biblioteket A 54 f. (28v)–(28v)
Antiphona: Maiorem caritatem Kungliga biblioteket A 54 f. (28v)–(28v)
Antiphona: Beati mundo corde Kungliga biblioteket A 54 f. (28v)–(28v)
Antiphona: In patientia vestra possidebitis animas vestras Kungliga biblioteket A 54 f. (28v)–(28v)
Antiphona: Collocet eum dominus Kungliga biblioteket A 54 f. (28v)–(28v)
Commune Evangelistarum Kungliga biblioteket A 54 f. (29r–31r)
Antiphona: Dirupisti domine vincula Kungliga biblioteket A 54 f. (29r)–(29r)
Antiphona: Euntes ibant et flebant Kungliga biblioteket A 54 f. (29r)–(29r)
Antiphona: Confortatus est principatus Kungliga biblioteket A 54 f. (29r)–(29r)
Antiphona: Convocatis Iesus duodecim apostolis Kungliga biblioteket A 54 f. (29r)–(29r)
Antiphona: Mittens dominus et alios ad praedicandum Kungliga biblioteket A 54 f. (29r)–(29r)
Antiphona: Iesu Christi domini gratia credentibus Kungliga biblioteket A 54 f. (29r)–(29r)
Antiphona: Sapientia domini Kungliga biblioteket A 54 f. (29v)–(29v)
Antiphona: Labia eorum Kungliga biblioteket A 54 f. (29v)–(29v)
Antiphona: Elegit eos ex omni carne Kungliga biblioteket A 54 f. (29v)–(29v)
Antiphona: Electi sunt in Christo ante mundi Kungliga biblioteket A 54 f. (30r)–(30r)
Antiphona: Sapientiam eorum narrabunt Kungliga biblioteket A 54 f. (30r)–(30r)
Antiphona: Placentes deo facti dilecti Kungliga biblioteket A 54 f. (30r)–(30r)
Commune unius Martyris Kungliga biblioteket A 54 f. (31r–33r)
Antiphona: Dederunt in celebratione Kungliga biblioteket A 54 f. (31r)–(31r)
Antiphona: Implevit eos dominus Kungliga biblioteket A 54 f. (31r)–(31r)
Antiphona: Ex omni corde Kungliga biblioteket A 54 f. (31r)–(31r)
Antiphona: Datum est opus Kungliga biblioteket A 54 f. (31r)–(31r)
Antiphona: In medio et in Kungliga biblioteket A 54 f. (31r)–(31r)
Antiphona: Hic est vere martyr qui pro Christi nomine sanguinem Kungliga biblioteket A 54 f. (31v)–(31v)
Antiphona: In lege domini Kungliga biblioteket A 54 f. (31v)–(31v)
Antiphona: Voce mea ad dominum clamavi Kungliga biblioteket A 54 f. (31v)–(31v)
Antiphona: Filii hominum scitote Kungliga biblioteket A 54 f. (32r)–(32r)
Antiphona: Habitabit in tabernaculo Kungliga biblioteket A 54 f. (32v)–(32v)
Antiphona: Qui me confessus fuerit Kungliga biblioteket A 54 f. (32v)–(32v)
Antiphona: Qui sequitur me Kungliga biblioteket A 54 f. (32v)–(32v)
Commune plurimorum Martyrum Kungliga biblioteket A 54 f. (33r–35r)
Antiphona: Si quis mihi ministraverit Kungliga biblioteket A 54 f. (33r)–(33r)
Antiphona: Volo pater ut Kungliga biblioteket A 54 f. (33r)–(33r)
Antiphona: Qui vult venire Kungliga biblioteket A 54 f. (33r)–(33r)
Antiphona: Iucundus homo Kungliga biblioteket A 54 f. (33r)–(33r)
Antiphona: Quid retribuam Kungliga biblioteket A 54 f. (33r)–(33r)
Antiphona: Domine libera animam meam a labiis Kungliga biblioteket A 54 f. (33r)–(33r)
Antiphona: Miserere mei domine Kungliga biblioteket A 54 f. (33r)–(33r)
Antiphona: Sustinuit anima Kungliga biblioteket A 54 f. (33r)–(33r)
Antiphona: Hic vir despiciens Kungliga biblioteket A 54 f. (33r)–(33r)
Antiphona: Sancti per fidem Kungliga biblioteket A 54 f. (33r)–(33r)
Antiphona: Gaudent in caelis animae sanctorum Kungliga biblioteket A 54 f. (33va)–(33va)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Aeterna Christi munera et martyrum victorias Kungliga biblioteket A 54 f. (33vb)–(33vb)
Antiphona: Scuto bonae voluntatis tuae coronasti eum domine Kungliga biblioteket A 54 f. (34rb)–(34rb)
Antiphona: Admirabile est nomen tuum Kungliga biblioteket A 54 f. (34rb)–(34rb)
Antiphona: Habitabit in tabernaculo Kungliga biblioteket A 54 f. (34rb)–(34rb)
Antiphona: Sanctis qui in terra Kungliga biblioteket A 54 f. (34va)–(34va)
Antiphona: Haec est generatio Kungliga biblioteket A 54 f. (34vb)–(34vb)
Antiphona: Laetamini in Domino … gloriamini omnes Kungliga biblioteket A 54 f. (34vb)–(34vb)
Antiphona: Corpora sanctorum Kungliga biblioteket A 54 f. (35ra)–(35ra)
Antiphona: Martyrum chorus Kungliga biblioteket A 54 f. (35rb)–(35rb)
Antiphona: Isti sunt sancti qui pro dei Kungliga biblioteket A 54 f. (35rb)–(35rb)
Commune unius Confessoris Pontificis Kungliga biblioteket A 54 f. 35rb–37r
Hymnus: Iste confessor Domini sacratus Kungliga biblioteket A 54 f. (35rb)–(35rb)
Antiphona: Beatus vir qui inventus est sine macula alleluia Kungliga biblioteket A 54 f. (35va)–(35va)
Antiphona: Beatus iste sanctus qui confisus est in domino praedicavit Kungliga biblioteket A 54 f. (35va)–(35va)
Antiphona: Tu es gloria mea tu es Kungliga biblioteket A 54 f. (35va)–(35va)
Antiphona: Domine iste sanctus Kungliga biblioteket A 54 f. (36rb)–(36rb)
Antiphona: Hic accipiet Kungliga biblioteket A 54 f. (36rb)–(36rb)
Antiphona: Ecce sacerdos magnus Kungliga biblioteket A 54 f. (36vb)–(36vb)
Antiphona: Non est inventus Kungliga biblioteket A 54 f. (36vb)–(36vb)
Antiphona: Fidelis servus et Kungliga biblioteket A 54 f. (36vb)–(36vb)
Antiphona: Beatus ille servus Kungliga biblioteket A 54 f. (36vb)–(36vb)
Antiphona: Serve bone et fidelis intra Kungliga biblioteket A 54 f. (36vb)–(36vb)
Antiphona: Euge serve bone et Kungliga biblioteket A 54 f. (37ra)–(37ra)
Antiphona: Confessor domini N. astantem Kungliga biblioteket A 54 f. (37ra)–(37ra)
Commune unius Confessoris non Pontificis Kungliga biblioteket A 54 f. 37ra–39r
Antiphona: Similabo eum viro sapienti Kungliga biblioteket A 54 f. (37ra)–(37ra)
Antiphona: Quinque mihi Kungliga biblioteket A 54 f. (37v)–(37v)
Antiphona: Euge serve bone in modico fidelis intra Kungliga biblioteket A 54 f. (37v)–(37v)
Antiphona: Fidelis servus et Kungliga biblioteket A 54 f. (37v)–(37v)
Antiphona: In pauca Kungliga biblioteket A 54 f. (37v)–(37v)
Antiphona: Iustum deduxit dominus per vias rectas et ostendit illi regnum dei et Kungliga biblioteket A 54 f. (38r)–(38r)
Antiphona: Isti sunt viri sancti quos Kungliga biblioteket A 54 f. (38r)–(38r)
Antiphona: Secus decursus aquarum Kungliga biblioteket A 54 f. (38r)–(38r)
Antiphona: Reddet deus Kungliga biblioteket A 54 f. (38v)–(38v)
Antiphona: In caelestibus regnis Kungliga biblioteket A 54 f. (38v)–(38v)
Commune unius Virginis Kungliga biblioteket A 54 f. (39r–40v)
Antiphona: Accinxit fortitudine Kungliga biblioteket A 54 f. (39r)–(39r)
Antiphona: O quam pulchra Kungliga biblioteket A 54 f. (39r)–(39r)
Antiphona: Cum esset rex in accubitu Kungliga biblioteket A 54 f. (39v)–(39v)
Antiphona: Haec est quae Kungliga biblioteket A 54 f. (39v)–(39v)
Antiphona: Haec est virgo sancta atque Kungliga biblioteket A 54 f. (39v)–(39v)
Antiphona: Haec est virgo sapiens et Kungliga biblioteket A 54 f. (40r)–(40r)
Antiphona: Haec est virgo sapiens quam Kungliga biblioteket A 54 f. (40r)–(40r)
Antiphona: Media nocte clamor Kungliga biblioteket A 54 f. (40r)–(40r)
Antiphona: Veni sponsa Christi Kungliga biblioteket A 54 f. (40r)–(40r)
Antiphona: Tunc surrexerunt omnes virgines illae Kungliga biblioteket A 54 f. (40r)–(40r)
Commune unius Confessoris Kungliga biblioteket A 54 f. (40v)–(40v)
Antiphona: Veni in hortum Kungliga biblioteket A 54 f. (40v)–(40v)
Antiphona: Veniente sponso Kungliga biblioteket A 54 f. (40va)–(40va)
Antiphona: Virgam virtutis tuae emittet dominus in Kungliga biblioteket A 54 f. (40va)–(40va)
Antiphona: Generatio rectorum benedicetur quia Kungliga biblioteket A 54 f. (40va)–(40va)
Antiphona: Iusti confitebuntur Kungliga biblioteket A 54 f. (40va)–(40va)
Antiphona: Lauda Jerusalem dominum qui Kungliga biblioteket A 54 f. (40va–40vb)
Antiphona: Iuravit dominus Kungliga biblioteket A 54 f. (40va)–(40va)
Antiphona: Confessio et magnificentia Kungliga biblioteket A 54 f. (40va)–(40va)
Antiphona: Potens in terra Kungliga biblioteket A 54 f. (40va)–(40va)
Antiphona: Collocet eum dominus Kungliga biblioteket A 54 f. (40va)–(40va)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Iesu corona virginum Quem Kungliga biblioteket A 54 f. (40vb)–(40vb)
Hymnus: Virginis proles opifexque matris Virgo Kungliga biblioteket A 54 f. (41ra)–(41ra)
Hymnus: Gratuletur ecclesia nam summi regis filia Kungliga biblioteket A 54 f. (41r)–(41r)
Antiphona: Simile est regnum caelorum decem Kungliga biblioteket A 54 f. (41r)–(41r)
Antiphona: Cum esset rex in accubitu Kungliga biblioteket A 54 f. (41r)–(41r)
Antiphona: Unguentum effusum est Kungliga biblioteket A 54 f. (41r)–(41r)
Antiphona: O quam pulchra Kungliga biblioteket A 54 f. (41r)–(41r)
Antiphona: Adjuvabit eam Kungliga biblioteket A 54 f. (41v)–(41v)
Antiphona: Leva eius Kungliga biblioteket A 54 f. (41v)–(41v)
Antiphona: Ingenua sum et exspectabilis Kungliga biblioteket A 54 f. (41v)–(41v)
Antiphona: Summa ingenuitas ista Kungliga biblioteket A 54 f. (41v)–(41v)
Antiphona: Ancilla Christi sum Kungliga biblioteket A 54 f. (41v)–(41v)
Antiphona: Media nocte clamor Kungliga biblioteket A 54 f. (41v)–(41v)
Antiphona: In tantis virtutibus Kungliga biblioteket A 54 f. (41v)–(41v)
Commune plurimorum Virginum Kungliga biblioteket A 54 f. (42r–43r)
Antiphona: Simile est regnum caelorum decem Kungliga biblioteket A 54 f. (42r)–(42r)
Antiphona: Quinque fatuae virgines non Kungliga biblioteket A 54 f. (42r)–(42r)
Antiphona: Date nobis de oleo vestro Kungliga biblioteket A 54 f. (42r)–(42r)
Antiphona: Responderunt prudentes Kungliga biblioteket A 54 f. (42r)–(42r)
Antiphona: Dum autem irent emere ecce Kungliga biblioteket A 54 f. (42r)–(42r)
Antiphona: Novissime veniunt et reliquae Kungliga biblioteket A 54 f. (42v)–(42v)
Antiphona: Respondens autem dominus Kungliga biblioteket A 54 f. (42v)–(42v)
Antiphona: In caelis gaudent virgines et Kungliga biblioteket A 54 f. (42v)–(42v)
Commune Sanctorum tempore paschali Kungliga biblioteket A 54 f. (43r–45r)
Commune unius Martyris tempore paschali Kungliga biblioteket A 54 f. (43r–44r)
Antiphona: Prudentes virgines acceperunt Kungliga biblioteket A 54 f. (43r)–(43r)
Antiphona: Tunc surrexerunt omnes virgines illae Kungliga biblioteket A 54 f. (43r)–(43r)
Antiphona: O deae virtutum Kungliga biblioteket A 54 f. (43r)–(43r)
Antiphona: O beata virginum Kungliga biblioteket A 54 f. (43r)–(43r)
Antiphona: Pretiosa in conspectu Kungliga biblioteket A 54 f. (43v)–(43v)
Antiphona: Iustum deduxit dominus per vias rectas et ostendit illi regnum dei Kungliga biblioteket A 54 f. (43v)–(43v)
Antiphona: Beatus vir qui inventus est sine macula alleluia Kungliga biblioteket A 54 f. (43v)–(43v)
Antiphona: Iste est qui contempsit Kungliga biblioteket A 54 f. (43v)–(43v)
Antiphona: Iste est qui pro lege Kungliga biblioteket A 54 f. (43v)–(43v)
Antiphona: Tristitia vestra alleluia vertetur Kungliga biblioteket A 54 f. (43v)–(43v)
Commune Apostolorum tempore paschali Kungliga biblioteket A 54 f. (44r–44v)
Antiphona: Sancti tui domine florebunt Kungliga biblioteket A 54 f. (44r)–(44r)
Antiphona: Sancti et Iusti Kungliga biblioteket A 54 f. (44r)–(44r)
Antiphona: Sancti spiritus et animae Kungliga biblioteket A 54 f. (44r)–(44r)
Antiphona: In caelestibus regnis Kungliga biblioteket A 54 f. (44r)–(44r)
Antiphona: Lux perpetua lucebit Kungliga biblioteket A 54 f. (44r)–(44r)
Antiphona: Tanto tempore vobiscum sum et non Kungliga biblioteket A 54 f. (44r)–(44r)
Antiphona: Philippe qui videt Kungliga biblioteket A 54 f. (44v)–(44v)
Antiphona: Spiritus et animae iustorum Kungliga biblioteket A 54 f. (44v)–(44v)
Antiphona: Si diligeretis me alleluia gauderetis Kungliga biblioteket A 54 f. (44v)–(44v)
Antiphona: Non turbetur cor vestrum alleluia ego vado Kungliga biblioteket A 54 f. (44v)–(44v)
Antiphona: Qui manet in me Kungliga biblioteket A 54 f. (44v)–(44v)
Bön Kungliga biblioteket A 54 f. 45rb–45rb
Antiphona: Iustum deduxit dominus per vias rectas et ostendit illi regnum dei Kungliga biblioteket A 54 f. (45r)–(45r)
Oratio: Exaudi nos deus salutaris noster ut sicut de beatae N virginis Kungliga biblioteket A 54 f. 45v–45v
Commune Sanctorum Kungliga biblioteket A 54 f. 45v–45v
Job (latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 45v–45v
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 1, kapitel 10 Kungliga biblioteket A 54 f. 46r–46v
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 7, kapitel 21 Kungliga biblioteket A 54 f. 46v–47r
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 5, kapitel 1 Kungliga biblioteket A 54 f. 47v–47v
De baptismum (om dopet som följer den svenska texten till Birgittas Uppenbarelser, Bok 6 kap. 81 om dopets sakrament) Kungliga biblioteket A 54 f. 47v–47v
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 6, kapitel 66 Kungliga biblioteket A 54 f. 48r–50v
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 4, kapitel 37 Kungliga biblioteket A 54 f. 50v–51r
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 1, kapitel 6 Kungliga biblioteket A 54 f. 51r–51v
Dagens sju tidegärder (jämte apostoliska trosbekännelsen, tolv ödmjukhetens trappor, m.m.) Kungliga biblioteket A 54 f. 52r–53v
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 4, kapitel 124 Kungliga biblioteket A 54 f. 54r–54v
Hymnus: Viri fratres servi dei (Dolus Mundi) Kungliga biblioteket A 54 f. 54v–55v
Statuta Arbogensia referata. Inc.: "Nota articulos confirmatos in consilio provinciali Arbogensi … Primo quod procuracio episcopalis " (Referat av beslut vid provincialsynoden i Arboga.) Arboga 14 september 1412 Kungliga biblioteket A 54 f. 56va–57rb
Jungfru Marias saga: redaktion c (Om Jesus födelse) Kungliga biblioteket A 54 f. 57v–57v
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 7, kapitel 27 Kungliga biblioteket A 54 f. 58r–58v
Om kiv och träta Kungliga biblioteket A 54 f. 58v–58v
Versus Kungliga biblioteket A 54 f. 58v–58v
Tio Guds bud (inl: Gud Fader och Son och den helige Ande): variant a (kortare) Kungliga biblioteket A 54 f. 59r–61r
Hymnus: Anna solet dici tres concepisse (geniuses) Mariae Kungliga biblioteket A 54 f. 59r–59r
Balbus, Johannes Catholicon: pars Kungliga biblioteket A 54 f. 61v–62v
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 5, kapitel 8 Kungliga biblioteket A 54 f. 62v–63r KOLLAS
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 5, kapitel 10 Kungliga biblioteket A 54 f. 63r–63r
Legenda (latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 63v–63v
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 1, kapitel 48 Kungliga biblioteket A 54 f. 64r–66r
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 4, kapitel 132 Kungliga biblioteket A 54 f. 66r–67r
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 1, kapitel 47 Kungliga biblioteket A 54 f. 67r–68v
Dagens sju tidegärder (jämte apostoliska trosbekännelsen, tolv ödmjukhetens trappor, m.m.) Kungliga biblioteket A 54 f. 69r–74v
Trosbekännelsen Kungliga biblioteket A 54 f. (73v–74r)
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 1, kapitel 47 Kungliga biblioteket A 54 f. 75r–75r
Sankt Margareta: redaktion a (längre) Kungliga biblioteket A 54 f. 75r–78v
Dagens sju tidegärder (jämte apostoliska trosbekännelsen, tolv ödmjukhetens trappor, m.m.) Kungliga biblioteket A 54 f. 78v–79v
Traktat om sju sakrament Kungliga biblioteket A 54 f. 81r–89v
De septem sacramentis: addendum Kungliga biblioteket A 54 f. 89v–89v
Sermones de sanctis Kungliga biblioteket A 54 f. 90r–98r
Sermo de S. Andrea (Andreas) Kungliga biblioteket A 54 f. (90r–90v)
Sermo de S. Andrea (Andreas) Kungliga biblioteket A 54 f. (90v–91r)
Sermo de S. Nicolao (Nicolaus) Kungliga biblioteket A 54 f. (91r–91v)
Sermo de S. Nicolao (Nicolaus) Kungliga biblioteket A 54 f. (91v–92v)
Sermo de S. Lucia Kungliga biblioteket A 54 f. (92v–93r)
Sermo de S. Thoma (Tomas) Kungliga biblioteket A 54 f. (93r–93v)
Sermo de S. Stephano (Stefanus) Kungliga biblioteket A 54 f. (93v–94r)
Sermo de S. Stephano (Stefanus) Kungliga biblioteket A 54 f. (94r–94v)
Sermo de S. Johanne evangelista (Johannes evangelisten) Kungliga biblioteket A 54 f. (94v–95v)
Sermo de SS. Fabiano et Sebastiano (Fabianus ochh Sebastianus) Kungliga biblioteket A 54 f. (96r–96v)
Sermo de S. Agnete (Agnes) Kungliga biblioteket A 54 f. (96v–97r)
Sermo de S. Augustino (Augustinus) Kungliga biblioteket A 54 f. (97r–97v)
Peregrinus de Oppeln Sermo de conversio S. Pauli (Paulus omvändelse) Kungliga biblioteket A 54 f. (97v–98r)
Häradshövdingen i Hollola härad (Hans Petersson) utfärdar dombrev vid ting i Thenila i närvaro av fogden på Kronoborg Björn Ragvaldsson och vidimerar brev (1407 26/3). Kungliga biblioteket A 54 f. 98v–98v
Vigilia pentecostes in vesperis (pingstvigilia vid vesper) Kungliga biblioteket A 54 f. 99r–99v
Hymnus: Iam Christus astra ascenderat Regressus unde venerat Promisso patris munere Kungliga biblioteket A 54 f. (99r)–(99r)
Hymnus: Beata nobis gaudia Anni reduxit orbita Kungliga biblioteket A 54 f. (99r)–(99r)
Hymnus: Impleta gaudent viscera Adflata sancto lumine Kungliga biblioteket A 54 f. (99v)–(99v)
Biskop Knut i Linköping utfärdar pass för prästen Nicolaus Andreæ för resa ”ad partes seu nationes extra nostram dyocesim”, die octava visitationum beate Marie virgine (9 juli) 1435 (SDHK 22390) Kungliga biblioteket A 54 f. 100v–100v
(Hegvidus Johannis, kyrkoherde i Edsbro, begär att vissa sockenbor skall utslutas från nattvarden till dess de betalat vad de är skyldiga kyrkan i Edsbro) Kungliga biblioteket A 54 f. 101bis–101bis
Antiphona: Asperges me domine hyssopo et mundabor Kungliga biblioteket A 54 f. 101r–101r
Ite missa est Kungliga biblioteket A 54 f. 101v–101v
Antiphona: Domine Rex deus Abraham Kungliga biblioteket A 54 f. 102r–102r
Antiphona: Numquid est in idolis gentium Kungliga biblioteket A 54 f. 102r–102r
Antiphona: Inundaverunt aquae Kungliga biblioteket A 54 f. 102r–102r
[Biktformulär, latin]: Confiteor tibi pater caeli et terrae tibi et bone et benignissime Iesu Kungliga biblioteket A 54 f. 102v–102v
Proverbia (Liber proverbiorum) 18:17 (pars) Kungliga biblioteket A 54 f. 102v–102v
Lamentationes Ieremiae prophetae 2:19 (pars) Kungliga biblioteket A 54 f. 102v–102v
Psalmus Vg. 61: 9 (Sperate in eo omnis congregatio) Kungliga biblioteket A 54 f. 102v–102v
Kyriale Kungliga biblioteket A 54 f. 103r–113r
Liber Isaiae (Jesaja) 33:2 Kungliga biblioteket A 54 f. 112r–112r
Oratio: Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae Kungliga biblioteket A 54 f. 112v–112v
Preces maiores Kungliga biblioteket A 54 f. 113v–113v
Antiphona: Clementissime domine qui pro Kungliga biblioteket A 54 f. 114r–114r
Diploma (Brev, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 114r–114r
Hymnus: Ave beatissima civitas divinitas aeterno felix gaudio Kungliga biblioteket A 54 f. 114v–114v
Hymnus: Nocte surgentes vigilemus omnes Semper in psalmis Kungliga biblioteket A 54 f. (115r)–(115r)
Antiphona: Bonorum meorum non indiges Kungliga biblioteket A 54 f. (115r)–(115r)
Antiphona: Inclina domine aurem tuam mihi Kungliga biblioteket A 54 f. (115r)–(115r)
Antiphona: Non sunt loquelae Kungliga biblioteket A 54 f. (115r)–(115r)
Antiphona: Exaudiat te dominus Kungliga biblioteket A 54 f. (115r)–(115r)
Antiphona: Domine in virtute Kungliga biblioteket A 54 f. (115r)–(115r)
Antiphona: Induit dominus fortitudinem Kungliga biblioteket A 54 f. (115r)–(115r)
Antiphona: Benedictio et claritas et sapientia gratiarum actio Kungliga biblioteket A 54 f. (115v)–(115v)
Antiphona: Sanctus sanctus sanctus dominus deus Kungliga biblioteket A 54 f. (115v)–(115v)
Hymnus: Ecce iam noctis tenuatur umbra Lucis Kungliga biblioteket A 54 f. (115v)–(115v)
Hymnus: Primo dierum omnium Kungliga biblioteket A 54 f. (115v)–(115v)
Antiphona: Beati qui in lege tua Kungliga biblioteket A 54 f. (115v–116r)
Antiphona: Qui salvos facis rectos Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: In aeternum tu nos serva Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Tribue nobis domine intellectum Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Inclina aurem tuam domine et exaudi nos Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Virtus nostra domine deus vera Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Legis tuae domine testimonium Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Exaudi nos in die Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Praeveni nos domine Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Indutus est dominus Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Gloria et honor et benedictio Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Deus misereatur Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Benedictio et claritas et sapientia gratiarum actio Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Antiphona: Sanctus sanctus sanctus dominus deus Kungliga biblioteket A 54 f. (116r)–(116r)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Aeterne rerum conditor Noctem diemque qui regis Kungliga biblioteket A 54 f. (116r–116v)
Hymnus: Somno refectis artubus Kungliga biblioteket A 54 f. (116v)–(116v)
Antiphona: Conversus est furor Kungliga biblioteket A 54 f. (116v)–(116v)
Antiphona: Laudate dominum de caelis Kungliga biblioteket A 54 f. (116v)–(116v)
Antiphona: Fratres vigilate Kungliga biblioteket A 54 f. (116v)–(116v)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Splendor paternae gloriae Kungliga biblioteket A 54 f. (116v–117r)
Antiphona: Benedictus deus Israel Kungliga biblioteket A 54 f. (117r)–(117r)
Hymnus: Consors paterni luminis Lux ipse lucis et dies Noctem Kungliga biblioteket A 54 f. (117r)–(117r)
Antiphona: Secundum magnam Kungliga biblioteket A 54 f. (117r)–(117r)
Antiphona: Salutare vultus Kungliga biblioteket A 54 f. (117r)–(117r)
Antiphona: Ad te de luce vigilo deus Kungliga biblioteket A 54 f. (117r)–(117r)
Antiphona: Cunctis diebus Kungliga biblioteket A 54 f. (117r)–(117r)
Antiphona: In excelsis laudate Kungliga biblioteket A 54 f. (117r)–(117r)
Aurelius Prudentius Clemens Hymnus: Ales diei nuntius Lucem popinquam Kungliga biblioteket A 54 f. (117v)–(117v)
Antiphona: Erexit dominus Kungliga biblioteket A 54 f. (117v)–(117v)
Hymnus: Rerum creator optime Kungliga biblioteket A 54 f. (117v)–(117v)
Antiphona: Amplius lava me domine ab injustitia mea Kungliga biblioteket A 54 f. (117v)–(117v)
Antiphona: Labia mea laudabunt Kungliga biblioteket A 54 f. (117v)–(117v)
Antiphona: Dominus iudicabit fines Kungliga biblioteket A 54 f. (117v)–(117v)
Antiphona: Caeli caelorum Kungliga biblioteket A 54 f. (117v)–(117v)
Aurelius Prudentius Clemens Hymnus: Nox et tenebrae et nubila Kungliga biblioteket A 54 f. (117v–118r)
Antiphona: Salutem ex inimicis nostris Kungliga biblioteket A 54 f. (118r)–(118r)
Hymnus: Nox atra rerum contegit Terrae colores omnium Nos Kungliga biblioteket A 54 f. (118r)–(118r)
Antiphona: Tibi soli peccavi domine Kungliga biblioteket A 54 f. (118r)–(118r)
Antiphona: Domine refugium factus Kungliga biblioteket A 54 f. (118r)–(118r)
Antiphona: In matutinis domine meditabor Kungliga biblioteket A 54 f. (118r)–(118r)
Antiphona: In aeternum dominus regnabit Kungliga biblioteket A 54 f. (118r)–(118r)
Antiphona: In sanctis ejus Kungliga biblioteket A 54 f. (118r)–(118r)
Aurelius Prudentius Clemens Hymnus: Lux ecce surgit aurea Kungliga biblioteket A 54 f. (118r–118v)
Antiphona: In sanctitate Kungliga biblioteket A 54 f. (118v)–(118v)
Hymnus: Tu Trinitatis unitas Kungliga biblioteket A 54 f. (118v)–(118v)
Antiphona: Sacrificium deo Kungliga biblioteket A 54 f. (118v)–(118v)
Antiphona: In veritate tua Kungliga biblioteket A 54 f. (118v)–(118v)
Antiphona: Hodie Christus natus est hodie Salvator apparuit Kungliga biblioteket A 54 f. (118v)–(118v)
Antiphona: Domine audivi auditum Kungliga biblioteket A 54 f. (118v)–(118v)
Antiphona: In tympano Kungliga biblioteket A 54 f. (118v)–(118v)
Hymnus: Aeterna caeli gloria Beata spes mortalium Celi Kungliga biblioteket A 54 f. (118v–119r)
Antiphona: Per viscera Kungliga biblioteket A 54 f. (119r)–(119r)
Hymnus: Summae Deus clementiae Kungliga biblioteket A 54 f. (119r)–(119r)
Antiphona: Benigne fac Kungliga biblioteket A 54 f. (119r)–(119r)
Antiphona: Bonum est confiteri Kungliga biblioteket A 54 f. (119r)–(119r)
Antiphona: Metuant dominum  Kungliga biblioteket A 54 f. (119r)–(119r)
Antiphona: Et in servis Kungliga biblioteket A 54 f. (119r)–(119r)
Antiphona: In cymbalis Kungliga biblioteket A 54 f. (119r)–(119r)
Hymnus: Aurora iam spargit polum Kungliga biblioteket A 54 f. (119r)–(119r)
Antiphona: Illuminare domine his Kungliga biblioteket A 54 f. (119r)–(119r)
Ambrosius Hymnus: Iam lucis orto sidere Kungliga biblioteket A 54 f. (119v)–(119v)
Antiphona: Adesto deus unus omnipotens Kungliga biblioteket A 54 f. (119v)–(119v)
Antiphona: Deus exaudi orationem Kungliga biblioteket A 54 f. (119v)–(119v)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Nunc sancte nobis Spiritus Kungliga biblioteket A 54 f. (119v)–(119v)
Antiphona: Te unum in substantia Kungliga biblioteket A 54 f. (119v)–(119v)
Antiphona: Deduc me domine Kungliga biblioteket A 54 f. (119v)–(119v)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Rector potens verax Kungliga biblioteket A 54 f. (119v)–(119v)
Antiphona: Te semper idem Kungliga biblioteket A 54 f. (119v)–(119v)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Rerum Deus tenax Kungliga biblioteket A 54 f. (120r)–(120r)
Antiphona: Libera nos salva nos Kungliga biblioteket A 54 f. (120r)–(120r)
Antiphona: Aspice in me Kungliga biblioteket A 54 f. (120r)–(120r)
Hymnus: Lucis creator optime Lucem dierum proferens Primordiis Kungliga biblioteket A 54 f. (120r–120v)
Hymnus: Immense caeli conditor Qui mixta ne confunderent Kungliga biblioteket A 54 f. (120v)–(120v)
Antiphona: Magnificat anima mea dominum Kungliga biblioteket A 54 f. (120v)–(120v)
Hymnus: Telluris ingens conditor Kungliga biblioteket A 54 f. (120v)–(120v)
Antiphona: Exsultavit spiritus Kungliga biblioteket A 54 f. (120v)–(120v)
Hymnus: Caeli Deus sanctissime Qui Kungliga biblioteket A 54 f. (120v–121r)
Antiphona: Quia fecit mihi dominus magna qui potens est et Kungliga biblioteket A 54 f. (121r)–(121r)
Hymnus: Magnae Deus potentiae Kungliga biblioteket A 54 f. (121r)–(121r)
Antiphona: Deposuit potentes sanctos Kungliga biblioteket A 54 f. (121r)–(121r)
Hymnus: Plasmator hominis Deus Kungliga biblioteket A 54 f. (121r–121v)
Antiphona: Suscepit deus Israel Kungliga biblioteket A 54 f. (120v)–(120v)
Hymnus: O lux beata Trinitas Kungliga biblioteket A 54 f. (121v)–(121v)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Deus creator omnium Polique rector vestiens Kungliga biblioteket A 54 f. (121v)–(121v)
Hymnus (hymn, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 122r–126v
Magnentius Rabanus Maurus Hymnus: Quod chorus vatum Kungliga biblioteket A 54 f. (122r)–(122r)
Hymnus: Fit porta Christi pervia Kungliga biblioteket A 54 f. (122r)–(122r)
Hymnus (hymn, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. (122r–123v)
Hymnus: Ex more docti mystico Servemus en ieiunium Denum Kungliga biblioteket A 54 f. (122r–122v)
Hymnus: Christe qui lux es et dies Kungliga biblioteket A 54 f. (122v)–(122v)
Aurelius Prudentius Clemens Hymnus: O Nazarene dux Bethleem Kungliga biblioteket A 54 f. (122v–123r)
Hymnus: Clarum decus ieiunii Kungliga biblioteket A 54 f. (123r)–(123r)
Hymnus: Audi benigne conditor Kungliga biblioteket A 54 f. (123r)–(123r)
Hymnus: Summe largitor praemii Kungliga biblioteket A 54 f. (123r)–(123r)
Hymnus: Iesu quadragenariae Dicator abstinentiae Kungliga biblioteket A 54 f. (123r–123v)
Hymnus (hymn, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 123v–124r
Venantius Fortunatus Hymnus: Vexilla regis prodeunt Kungliga biblioteket A 54 f. (123v)–(123v)
Venantius Fortunatus Hymnus: Pange lingua gloriosi proelium certaminis Kungliga biblioteket A 54 f. (123v)–(123v)
Venantius Fortunatus Hymnus: Lustra sex qui iam peracta Tempus implens corporis Se volente Kungliga biblioteket A 54 f. (123v–124r)
Hymnus (hymn, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 124r–126v
Hymnus: Rex Christe factor omnium Kungliga biblioteket A 54 f. (124r)–(124r)
Hymnus: Vita sanctorum Deus angelorum Kungliga biblioteket A 54 f. (124r–124v)
Hymnus: Ad cenam agni providi Et stolis albis candidi Post Kungliga biblioteket A 54 f. (124v)–(124v)
Hymnus: Iam pascha nostrum Christus est Kungliga biblioteket A 54 f. (124v)–(124v)
Fulbertus Hymnus: Chorus novae Ierusalem Novam meli dulcedinem Kungliga biblioteket A 54 f. (124v)–(124v)
Hymnus (hymn, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 125r–126v
Hymnus: Aurora lucis rutilat Kungliga biblioteket A 54 f. (125r)–(125r)
Hymnus: Sermone blando angelus Kungliga biblioteket A 54 f. (125r)–(125r)
Magnentius Rabanus Maurus Hymnus: Festum nunc celebre magnaque gaudia Kungliga biblioteket A 54 f. (125r–125v)
Hymnus: Iesu nostra redemptio Amor et desiderium Kungliga biblioteket A 54 f. (125v)–(125v)
Hymnus: Aeterne rex altissime Redemptor et fidelium Quo Kungliga biblioteket A 54 f. (125v)–(125v)
Hymnus: Tu esto nostrum gaudium Manens Olympo praeditum Mundi Kungliga biblioteket A 54 f. (125v)–(125v)
Magnentius Rabanus Maurus Hymnus: Veni creator spiritus Kungliga biblioteket A 54 f. (125v)–(125v)
Hymnus: Beata nobis gaudia Anni reduxit orbita Kungliga biblioteket A 54 f. (126r)–(126r)
Hymnus: Iam Christus astra ascenderat Regressus unde venerat Promisso patris munere Kungliga biblioteket A 54 f. (126r)–(126r)
Hymnus: Impleta gaudent viscera Adflata sancto lumine Kungliga biblioteket A 54 f. (126r)–(126r)
Hymnus: O lux beata Trinitas Kungliga biblioteket A 54 f. (126r)–(126r)
Hymnus: Te lucis ante terminum Kungliga biblioteket A 54 f. (126v)–(126v)
Hymnus: Nocte surgentes vigilemus omnes Semper in psalmis Kungliga biblioteket A 54 f. (126v)–(126v)
Hymnus: Ecce iam noctis tenuatur umbra Lucis Kungliga biblioteket A 54 f. (126v)–(126v)
Heribertus a Rothenburg Hymnus: Salve crux sancta salve mundi gloria Kungliga biblioteket A 54 f. (126v)–(126v)
Hymnus: Signum crucis mirabile Kungliga biblioteket A 54 f. (126v)–(126v)
Hymnarium Kungliga biblioteket A 54 f. 127r–143v
Hymnus: Conditor alme siderum Kungliga biblioteket A 54 f. (127r)–(127r)
Hymnus: Verbum supernum prodiens A patre olim exiens Kungliga biblioteket A 54 f. (127r–127v)
Hymnus: Vox clara ecce intonat Kungliga biblioteket A 54 f. (127v)–(127v)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Veni redemptor gentium Kungliga biblioteket A 54 f. (127v)–(127v)
Hymnus: Christe redemptor omnium Ex patre patris unice Kungliga biblioteket A 54 f. (127v–127r)
Hymnus: Hic praesens testatur dies Kungliga biblioteket A 54 f. (128r)–(128r)
Venantius Fortunatus Hymnus: Agnoscat omne saeculum Venisse vitae praemium Kungliga biblioteket A 54 f. (128r–128v)
Venantius Fortunatus Hymnus: Maria ventre concipit Verbi fidelis semine Quem Kungliga biblioteket A 54 f. (128r)–(128r)
Venantius Fortunatus Hymnus: Praesepe poni pertulit Kungliga biblioteket A 54 f. (128r)–(128r)
Venantius Fortunatus Hymnus: Adam vetus quod polluit A Kungliga biblioteket A 54 f. (128r)–(128r)
Caelius Sedulius Hymnus: A solis ortus cardine Ad usque terrae limitem Christum canamus Kungliga biblioteket A 54 f. (128v)–(128v)
Aurelius Prudentius Clemens Hymnus: Corde natus ex parentis ante mundi exordium Alpha et omega vocatus Kungliga biblioteket A 54 f. (128v)–(128v)
Hymnus: Hymnum canamus Domino Hymnum martyri Stephano Kungliga biblioteket A 54 f. (129r)–(129r)
Hymnus: Stephano primo martyri Cantemus Kungliga biblioteket A 54 f. (129r–129v)
Hymnus: Sancte Dei pretiose protomartyr Stephane Kungliga biblioteket A 54 f. (129v)–(129v)
Hymnus: De patre verbum prodiens Corpus Kungliga biblioteket A 54 f. (129v–130r)
Hymnus: Sollemnis dies advenit Quo Kungliga biblioteket A 54 f. (130r–130v)
Caelius Sedulius Hymnus: Hostis Herodes impie Christum venire quid times KOLLAS Kungliga biblioteket A 54 f. (130v)–(130v)
Hymnus: Iesus refulsit omnium Pius redemptor gentium Kungliga biblioteket A 54 f. (130v)–(130v)
Hymnus (hymn, latin) Kungliga biblioteket A 54 f. 130v–130v
Hymnus: A patre unigenite Ad nos venis per virginem Kungliga biblioteket A 54 f. (131r)–(131r)
Hymnus: Mane nobiscum Domine Noctem obscuram Kungliga biblioteket A 54 f. (131r–131v)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Deus creator omnium Polique rector vestiens Kungliga biblioteket A 54 f. (131v)–(131v)
Hymnus: Iesu salvator saeculi Verbum patris altissimi Kungliga biblioteket A 54 f. (131v–132r)
Hymnus: Primo dierum omnium Kungliga biblioteket A 54 f. (132r)–(132r)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Aeterne rerum conditor Noctem diemque qui regis Kungliga biblioteket A 54 f. (132r–132v)
Ambrosius Hymnus: Iam lucis orto sidere Kungliga biblioteket A 54 f. (132v)–(132v)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Nunc sancte nobis Spiritus Kungliga biblioteket A 54 f. (132v–133r)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Rector potens verax Kungliga biblioteket A 54 f. (133r)–(133r)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Rerum Deus tenax Kungliga biblioteket A 54 f. (133r)–(133r)
Hymnus: Lucis creator optime Lucem dierum proferens Primordiis Kungliga biblioteket A 54 f. (133r)–(133r)
Hymnus: Somno refectis artubus Kungliga biblioteket A 54 f. (133r–133v)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Splendor paternae gloriae Kungliga biblioteket A 54 f. (133v)–(133v)
Hymnus: Immense caeli conditor Qui mixta ne confunderent Kungliga biblioteket A 54 f. (133v–134r)
Hymnus: Consors paterni luminis Lux ipse lucis et dies Noctem Kungliga biblioteket A 54 f. (134r)–(134r)
Aurelius Prudentius Clemens Hymnus: Ales diei nuntius Lucem popinquam Kungliga biblioteket A 54 f. (134r)–(134r)
Hymnus: Telluris ingens conditor Kungliga biblioteket A 54 f. (134r–134v)
Hymnus: Rerum creator optime Kungliga biblioteket A 54 f. (134v)–(134v)
Aurelius Prudentius Clemens Hymnus: Nox et tenebrae et nubila Kungliga biblioteket A 54 f. (134v)–(134v)
Hymnus: Caeli Deus sanctissime Qui Kungliga biblioteket A 54 f. (134v–135r)
Hymnus: Nox atra rerum contegit Terrae colores omnium Nos Kungliga biblioteket A 54 f. (135r)–(135r)
Aurelius Prudentius Clemens Hymnus: Lux ecce surgit aurea Kungliga biblioteket A 54 f. (135r)–(135r)
Hymnus: Magnae Deus potentiae Kungliga biblioteket A 54 f. (135r–135v)
Hymnus: Tu Trinitatis unitas Kungliga biblioteket A 54 f. (135v)–(135v)
Hymnus: Aeterna caeli gloria Beata spes mortalium Celi Kungliga biblioteket A 54 f. (135v)–(135v)
Hymnus: Plasmator hominis Deus Kungliga biblioteket A 54 f. (135v–136r)
Hymnus: Summae Deus clementiae Kungliga biblioteket A 54 f. (136r)–(136r)
Hymnus: Aurora iam spargit polum Kungliga biblioteket A 54 f. (136r)–(136r)
Hymnus: Adesto sancta Trinitatis Par splendor una Deitas Qui Kungliga biblioteket A 54 f. (136r–136v)
Hymnus: O pater sancte mitis atque pie (alt. O pater alme mitis) Kungliga biblioteket A 54 f. (136v)–(136v)
Hymnus: O lux beata Trinitas Kungliga biblioteket A 54 f. (136v)–(136v)
Hymnus: Te lucis ante terminum Kungliga biblioteket A 54 f. (136v)–(136v)
Hymnus: Nocte surgentes vigilemus omnes Semper in psalmis Kungliga biblioteket A 54 f. (136v)–(136v)
Hymnus: Ecce iam noctis tenuatur umbra Lucis Kungliga biblioteket A 54 f. (136v–137r)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Nunc sancte nobis Spiritus Kungliga biblioteket A 54 f. (137r)–(137r)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Rector potens verax Kungliga biblioteket A 54 f. (137r)–(137r)
Magnentius Rabanus Maurus Hymnus: Quod chorus vatum Kungliga biblioteket A 54 f. (137r)–(137r)
Hymnus: Ex more docti mystico Servemus en ieiunium Denum Kungliga biblioteket A 54 f. (137v)–(137v)
Hymnus: Christe qui lux es et dies Kungliga biblioteket A 54 f. (137v)–(137v)
Aurelius Prudentius Clemens Hymnus: O Nazarene dux Bethleem Kungliga biblioteket A 54 f. (137v–138r)
Hymnus: Clarum decus ieiunii Kungliga biblioteket A 54 f. (138r)–(138r)
Hymnus: Audi benigne conditor Kungliga biblioteket A 54 f. (138r)–(138r)
Hymnus: Summe largitor praemii Kungliga biblioteket A 54 f. (138r)–(138r)
Hymnus: Iesu quadragenariae Dicator abstinentiae Kungliga biblioteket A 54 f. (138r–138v)
Venantius Fortunatus Hymnus: Vexilla regis prodeunt Kungliga biblioteket A 54 f. (138v)–(138v)
Venantius Fortunatus Hymnus: Pange lingua gloriosi proelium certaminis Kungliga biblioteket A 54 f. (138v–139r)
Hymnus: Rex Christe factor omnium Kungliga biblioteket A 54 f. (139r)–(139r)
Venantius Fortunatus Hymnus: Lustra sex qui iam peracta Tempus implens corporis Se volente Kungliga biblioteket A 54 f. (139r)–(139r)
Hymnus: Vita sanctorum Deus angelorum Kungliga biblioteket A 54 f. (139r–139v)
Hymnus: Ad cenam agni providi Et stolis albis candidi Post Kungliga biblioteket A 54 f. (139v)–(139v)
Fulbertus Hymnus: Chorus novae Ierusalem Novam meli dulcedinem Kungliga biblioteket A 54 f. (139v)–(139v)
Hymnus: Aurora lucis rutilat Kungliga biblioteket A 54 f. (139v)–(139v)
Hymnus: Sermone blando angelus Kungliga biblioteket A 54 f. (139v–140r)
Heribertus a Rothenburg Hymnus: Salve crux sancta salve mundi gloria Kungliga biblioteket A 54 f. (140r)–(140r)
Hymnus: Signum crucis mirabile Kungliga biblioteket A 54 f. (140r)–(140r)
Magnentius Rabanus Maurus Hymnus: Festum nunc celebre magnaque gaudia Kungliga biblioteket A 54 f. (140r–140v)
Hymnus: Iesu nostra redemptio Amor et desiderium Kungliga biblioteket A 54 f. (140v)–(140v)
Hymnus: Aeterne rex altissime Redemptor et fidelium Quo Kungliga biblioteket A 54 f. (140v)–(140v)
Hymnus: Tu esto nostrum gaudium Manens Olympo praeditum Mundi Kungliga biblioteket A 54 f. (140v)–(140v)
Magnentius Rabanus Maurus Hymnus: Veni creator spiritus Kungliga biblioteket A 54 f. (140v)–(140v)
Hymnus: Beata nobis gaudia Anni reduxit orbita Kungliga biblioteket A 54 f. (140v–141r)
Hymnus: Iam Christus astra ascenderat Regressus unde venerat Promisso patris munere Kungliga biblioteket A 54 f. (141r)–(141r)
Hymnus: Impleta gaudent viscera Adflata sancto lumine Kungliga biblioteket A 54 f. (141r)–(141r)
Hymnus: Magnae dies laetitiae Kungliga biblioteket A 54 f. (141r)–(141r)
Hymnus: Adest triumphus nobilis Festumque Kungliga biblioteket A 54 f. (141r)–(141r)
Hymnus: Adest dies laetitiae Fulget Erici gloria Rex Kungliga biblioteket A 54 f. (141v)–(141v)
Hymnus: Hymnum novae laetitiae Nova deposcunt gaudia Martyr Ericus Kungliga biblioteket A 54 f. (141v)–(141v)
Hymnus: Laudes ad laudes iungite Nec desit laus in laudibus Pro Kungliga biblioteket A 54 f. (141v)–(141v)
Paulus Diaconus Hymnus: Ut queant laxis resonare fibris Kungliga biblioteket A 54 f. (141v)–(141v)
Paulus Diaconus Hymnus: Antra deserti teneris sub annis Kungliga biblioteket A 54 f. (142r)–(142r)
Paulus Diaconus Hymnus: O nimis felix meritique celsi Kungliga biblioteket A 54 f. (142r)–(142r)
Hymnus: Aurea luce et decore roseo Kungliga biblioteket A 54 f. (142r)–(142r)
Hymnus: Iesu Christe auctor vitae Qui in tuo sanguine Kungliga biblioteket A 54 f. (142r)–(142r)
Hymnus: Votiva cunctis orbita Kungliga biblioteket A 54 f. (142v)–(142v)
Hymnus: Sidus solare revehit Kungliga biblioteket A 54 f. (142v)–(142v)
Heribertus a Rothenburg Hymnus: Conscendat usque sidera Kungliga biblioteket A 54 f. (142v)–(142v)
Aurelius Ambrosius Hymnus: Apostolorum supparem Laurentium archidiaconum Kungliga biblioteket A 54 f. (142v–143r)
Hymnus: Devota mente socii Preces fundamus martyri (alt.: Ornata mente) Kungliga biblioteket A 54 f. (143r)–(143r)
Aurelius Prudentius Clemens Hymnus: En martyris Laurentii Armata pugnavit fides (Tu martyris Laurentii) Kungliga biblioteket A 54 f. (143r)–(143r)
Hymnus: O quam glorifica luce coruscas Kungliga biblioteket A 54 f. (143r–143v)
Hymnus: Almi prophetae progenies pia Clarus Kungliga biblioteket A 54 f. (143v)–(143v)
Hymnus: Assertor aequi non ope regia Nec Kungliga biblioteket A 54 f. (143v)–(143v)
Hymnus: Gaude visceribus mater in intimis Kungliga biblioteket A 54 f. (143v)–(143v)
Henrik Tidemansson (Henricus Tidemanni) Råd till klosterfolk Kungliga biblioteket A 5 c f. 1r–1r
Lexicon to Aristophanes, Clouds Linköping Diocesan Library Kl f 4 f. 1–126
Stycket "Om flock och samnad mot fogde m.fl." (Magnus Erikssons Stadslag, Edsöresbalken 27) Kungliga biblioteket B 170 f. 1v–1v
Om edens betydelse och om mened (Vilken som svär ed på bok) Kungliga biblioteket B 170 f. 1v–1v
Magnus Erikssons stadslag (MEStL): redaktion 1 Kungliga biblioteket B 170 f. 2r–64r
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket B 170 f. 64r–64r
Söderköpings råmärken 1591 Kungliga biblioteket B 170 f. 64v–65v
Brev Kungliga biblioteket B 170 f. 66r–66v
Riksens råds brev om utlänningars uteslutande ur städernas råd. Stockholm, 14 oktober 1471 (MEStL: Additamentum A.) Kungliga biblioteket B 170 f. 67r–67v
Brev Kungliga biblioteket B 170 f. 68r–68r
Dionysius Periegeta Orbis descriptio Gothenburg University Library Gr. 1 f. 1r–40v
Eustathius Thessalonicensis Commentarius in Dionysium Periegetem Gothenburg University Library Gr. 1 f. 45r–142v
Chronicon Paschale Uppsala University Library Gr. 2 f. 1r–495r
Septuagina, Psalmi Linköping Diocesan Library T 8 f. 1r–136r
Septuaginta, Odae Linköping Diocesan Library T 8 f. 136v–148v
Aelius Aristides Panathenaica Uppsala University Library Gr. 14 f. 1r–27v
Aelius Aristides Smyrnaea Politica Uppsala University Library Gr. 14 f. 28r:28–28v
Aelius Aristides Cyzicena Panegyrica Uppsala University Library Gr. 14 f. 29r–32r:28
Aelius Aristides In Apellam Uppsala University Library Gr. 14 f. 32r:29–34v:20
Aelius Aristides Pro pace Atheniensibus concedenda Uppsala University Library Gr. 14 f. 34v:20–34v:33
Aelius Aristides De societate ad Thebaios 1 Uppsala University Library Gr. 14 f. 35r–38v:18
Aelius Aristides Dionysus Uppsala University Library Gr. 14 f. 38v:19–38v:30
Aelius Aristides Ad Aesculapii puteum Uppsala University Library Gr. 14 f. 39r:1–39r:6
Aelius Aristides Ad Achillem Uppsala University Library Gr. 14 f. 39r:6–42v:26
Aelius Aristides Ad Capitonem Uppsala University Library Gr. 14 f. 42v:26–46v
Aelius Aristides Pro Quattuor viris Uppsala University Library Gr. 14 f. 47r–123v
Aelius Aristides De non agendis comoediis Uppsala University Library Gr. 14 f. 128r:9–131v:2
Lucianus Samosatensis Calumniae non temere credendum Uppsala University Library Gr. 14 f. 137r–140v
Lucianus Samosatensis Cataplus Uppsala University Library Gr. 14 f. 140v–144v
Lucianus Samosatensis Prometheus Uppsala University Library Gr. 14 f. 150r–150v
Lucianus Samosatensis Icaromenippus Uppsala University Library Gr. 14 f. 150v–155v
Lucianus Samosatensis Timon Uppsala University Library Gr. 14 f. 156r–161r
An anonymous letter Uppsala University Library Gr. 14 f. 161v–161v
Lucianus Samosatensis Adversus indoctum et libros multos ementem Uppsala University Library Gr. 14 f. 162r–165v
Lucianus Samosatensis Phalaris I Uppsala University Library Gr. 14 f. 165v–167v
Lucianus Samosatensis Bacchus Uppsala University Library Gr. 14 f. 167v–168v
Lucianus Samosatensis Patriae encomium Uppsala University Library Gr. 14 f. 169r–170r
Lucianus Samosatensis Lis consonantium Uppsala University Library Gr. 14 f. 170r–172v
Lucianus Samosatensis Soloecista Uppsala University Library Gr. 14 f. 172v–175r
Aelius Aristides Eleusinia Uppsala University Library Gr. 14 f. 177r:1–177r:4
Aelius Aristides De Smyrna epistula ad imperatores Uppsala University Library Gr. 14 f. 177r–178r
Lucianus Samosatensis Dialogi deorum, N:o 15–17. 21. 25. 24. 22–23. 20. 19. 18. Uppsala University Library Gr. 14 f. 181r–187r
Lucianus Samosatensis Dearum judicium Uppsala University Library Gr. 14 f. 187r–190v
Scholia in Lucianum; 77, prol. Uppsala University Library Gr. 14 f. 190v:21–190v:23
Lucianus Samosatensis Dialogi mortuorum, N:o 1–7. 19. 24–27. Uppsala University Library Gr. 14 f. 192r–200v
Lucianus Samosatensis Dialogi marini, N:o 1–6. 8–15 Uppsala University Library Gr. 14 f. 201r–209r
Lucianus Samosatensis Demonax Uppsala University Library Gr. 14 f. 209r–216v
Sententia (ordspråk eller gåta: latin) Kungliga biblioteket B 127 f. 1r–1r
Magnus Erikssons stadslag: minnesramsa över lagens balkar (latin och svenska) (redaktion 1) Kungliga biblioteket B 127 f. 1r–1r
Magnus Erikssons stadslag: minnesramsa över lagens balkar (latin och svenska) (redaktion 2) Kungliga biblioteket B 127 f. –
Magnus Erikssons stadslag (MEStL): redaktion 1 Kungliga biblioteket B 127 f. 1v–74v
Stycket "Om flock och samnad mot fogde m.fl." (Magnus Erikssons Stadslag, Edsöresbalken 27) Kungliga biblioteket B 127 f. (60v e. HgB)–(60v e. HgB)
Vergilius Versus: Trahit sua quemque voluptas (Bucolica: Ecloga 2, 65), med svensk översättning Kungliga biblioteket B 127 f. 74v–74v
Legendarium (fragment) Kungliga biblioteket A 110 f. –
Birgitta Birgersdotter Ängelns predikan (Ängelns lovsång) Kungliga biblioteket A 110 f. 2r–45r
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket A 110 f. 45r–45r
Järteckensbok Kungliga biblioteket A 110 f. 45v–122v
Järtecken om Jungfru Maria (En ung man förnekade Kristus men inte Maria): variant a (ur Järteckensbok) Kungliga biblioteket A 110 f. (90r–90v
Järtecken om Jungfru Maria (Synderskan som bad för den fromme prästen): variant a (ur Järteckensbok) Kungliga biblioteket A 110 f. (90v–91r
Sankt Germanus och djävulsklostret: variant a (ur Järteckensbok) Kungliga biblioteket A 110 f. (109v–110r
Den onde sonen och paddan: variant a (ur Järteckensbok) Kungliga biblioteket A 110 f. (110r–110v
Ockraren som dog bland sitt guld: variant a (ur Järteckensbok) Kungliga biblioteket A 110 f. (113r–(113r
Biskop Udo: redaktion b (kortare) (ur Järteckensbok) Kungliga biblioteket A 110 f. (116r–117r
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket A 110 f. 122v–122v
Skrivarvers Kungliga biblioteket A 110 f. (122v–(122v
Apostlagärningarna (Actus apostolorum) Kungliga biblioteket A 110 f. 122v–151v
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser (spridda delar) Kungliga biblioteket A 110 f. 152r–163v
Om heliga eremiters och munkars levnad (Vitæ patrum) Kungliga biblioteket A 110 f. 164r–235r
Nils Hermansson (Nicolaus Hermanni) Heliga Birgittas levnad Kungliga biblioteket A 110 f. 235r–249v
Sankt Barbara: redaktion a Kungliga biblioteket A 110 f. 250r–254r
Sankt Juliana Kungliga biblioteket A 110 f. 254r–255v
Sylvester (= Bonifacius) av Monteca och heliga Birgitta Kungliga biblioteket A 110 f. 255v–257v
Sankt Klara Kungliga biblioteket A 110 f. 258r–276v
Antiphona: Salve sponsa dei virgo sacra planta minorum Kungliga biblioteket A 110 f. (276v–(276v
Oratio/preces (bön/böner på latin) Kungliga biblioteket A 110 f. (276v–(276v
Sankt Franciskus av Assisi: redaktion a (äldre, längre) Kungliga biblioteket A 110 f. 276v–277r
Sankt Blasius: redaktion b Kungliga biblioteket A 110 f. 277r–279v
Nikodemus evangelium Kungliga biblioteket A 110 f. 280r–299r
Tryckt skrift Kungliga biblioteket A 110 f. 303r–305v
Georgii Lacapeni et Andronici Zaridae epistulae Uppsala University Library Gr. 28B f. 226r–260v
Demetrius Cydones Epistulae Uppsala University Library Gr. 28B f. 260v:8–260v:32
Georgius Lacapenus Epimerismi Uppsala University Library Gr. 28B f. 261r–313v
De adverbis perpauca Uppsala University Library Gr. 28B f. 313v:25–313v:30
Nicephorus Gregoras Grammatica Uppsala University Library Gr. 28B f. 314r–315v
Maximus Planudes Epimerismi Uppsala University Library Gr. 28B f. 316r–316v
Thomas Magister Encomium in Gregorium Nazianzenum Uppsala University Library Gr. 28B f. 317r–377r
Formula venditionis aedium Uppsala University Library Gr. 28B f. 378v–378v
Thomas Magister Ad Angelus Stratopedarcha Uppsala University Library Gr. 28B f. 379r–381r
Thomas Magister Ad Theodorus Metochita Uppsala University Library Gr. 28B f. 381r:29–384r
Thomas Magister Ad Niphon Patriarcha Uppsala University Library Gr. 28B f. 384r–386v
Epistula Uppsala University Library Gr. 28B f. 386v:17–386v:30
Thomas Magister Epistulae Uppsala University Library Gr. 28B f. 387r–394v
Nicephorus Gregoras Laudatio regis Cypri (Hugues IV de Lusignan King of Cyprus) Uppsala University Library Gr. 28B f. 395r–396r
Nicephorus Gregoras Epistulae Uppsala University Library Gr. 28B f. 396v–398v
Nicephorus Gregoras Epistulae Uppsala University Library Gr. 28B f. 398v–399r:2
Philotheos Metropolitan of Selymbria Encomium in Matthaeus Cantacuzenus Emperor of Byzantium Uppsala University Library Gr. 28B f. 399r–402r
Philotheos Metropolitan of Selymbria Encomium in Johannes VI Cantacuzenus Emperor of Byzantium Uppsala University Library Gr. 28B f. 402r:19–402r:28
Georgios Phacrases Dialogus inter Gregorius Palamas et Nicephorus Gregoras Uppsala University Library Gr. 28B f. 441r–448v
Nicephorus Gregoras Epistulae Uppsala University Library Gr. 28B f. 450r–452v:25
Index argumentorum praedictorum Uppsala University Library Gr. 28B f. 453:1–453:12
Excerpta patristica Uppsala University Library Gr. 28B f. 453r:13–453r:34
Gregorius Palamas Sermo Ad Chionas Impios Uppsala University Library Gr. 28B f. 453v–454v
Apophthegmata Septem Sapientium Uppsala University Library Gr. 28B f. 455r:1–455r:9
Apophthegmata varia Uppsala University Library Gr. 28B f. 455r:10–455r:18
Libanius Epistulae Uppsala University Library Gr. 28B f. 455r:19–455r:25
Manuel Philes Carmina Uppsala University Library Gr. 28B f. 455v–456r
Saxo Grammaticus Danorum regum heroumque historiae stilo eleganti a Saxone Grammatico natione Sialandico necnon Roskildensis ecclesiae praeposito. Abhinc supra trecentos annos conscriptae et nunc primum literaria serie illustratae tersissimeque impressae (Parisiis, 1514) National Library D 461b f. L2r–198Bv
Dragarnas (vindragarnas) skrå i Stockholm, 1502 eller 1503 Kungliga biblioteket B 594 f. s. 5–68
Dragarnas (vindragarnas) skrå i Stockholm: Tillägg, 22 november 1541 Kungliga biblioteket B 594 f. s. 68–70
Upplandslagen: Kyrkobalken (Kirkiu balkär) Kungliga biblioteket B 161 f. 1r–8v
Magnus Erikssons landslag (MELL) Kungliga biblioteket B 161 f. 9r–160v
Kristoffers landslag: del av Kungabalken Kungliga biblioteket B 161 f. 9r–9r
Kristoffers landslag: del av Kungliga biblioteket B 161 f. passim–passim
Kristoffers landslag: Kungabalken 9 (förtal av kung) Kungliga biblioteket B 161 f. (17v e. KgB.9)–(17v e. KgB.9)
Kristoffers landslag: del av Kungabalken Kungliga biblioteket B 161 f. (20v e. KgB.18)–(20v e. KgB.18)
Kristoffers landslag: Köpmålabalken 6 (förbud mot landsköp) Kungliga biblioteket B 161 f. (85v e. KpB.4)–(85v e. KpB.4)
Kristoffers landslag: Köpmålabalken 7 (förbud mot landsköp får ingen upphäva) Kungliga biblioteket B 161 f. (85v e. KpB.4)–(85v e. KpB.4)
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket B 161 f. 160v–160v
Domarregler: redaktion c Kungliga biblioteket B 161 f. 161r–162r
Oratio/preces (bön/böner på latin) Kungliga biblioteket B 161 f. 162v–162v
Om edens betydelse och om mened (Vilken som svär ed på bok) Kungliga biblioteket B 161 f. 163r–163v
Kalmar stadga ("recess"), den andra, 1483: delar av Kungliga biblioteket B 161 f. 163v–163v
Kalmar stadga ("recess"), den andra, 1483: delar av Kungliga biblioteket B 161 f. 164r–165v
Kalmar stadga ("recess") 1474 Kungliga biblioteket B 161 f. 166r–174r
Gårdsrätt: anonym Kungliga biblioteket B 161 f. 174v–176v
Andronicus Callistus Epistula ad Georgius Palaeologus Dishypatus Linköping Diocesan Library Kl f 3 f. 1–3
Theodorus Gaza Epistula Ad Demetrius Sguropulus Linköping Diocesan Library Kl f 3 f. 3–6
Georgius Amirutzes Epistula ad Bessarion Linköping Diocesan Library Kl f 3 f. 6–12
Demetrios Chalkondyles Epistula ad Marcus Musurus Linköping Diocesan Library Kl f 3 f. 12–14
Georgius Gemistus Pletho Responsa ad quaestiones Bessarion Linköping Diocesan Library Kl f 3 f. 14–14
Theodorus Gaza Epistula Ad Demetrios Chalkondyles Linköping Diocesan Library Kl f 3 f. 15–21
Bessarion Ep. 49, ad Michael Apostolis Linköping Diocesan Library Kl f 3 f. 21–24
Själens tröst Kungliga biblioteket A 108 f. s. 1–332
Fru Sapientia och hennes döttrar (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 11–12
Sankt Alexius: redaktion b (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 32–37
Nikolaus i sankt Patriks skärseld (Patrikssagan del 2): redaktion b (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 47–49
Judas Iskariot: redaktion b (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 52–55
Sankt Blasius: redaktion c (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 61–67
Sankt Görans saga: redaktion b (kortare) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 75–78
Sju dagstider (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 104–112
Böner vid gudstjänstens sju tider: 1. Vesper (aftonsång) (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 105–s. 105
Böner vid gudstjänstens sju tider: 2. Matutin (nattsång) (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 106–s. 106
Böner vid gudstjänstens sju tider: 3. Laudes (ottesång) (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 107–s. 107
Böner vid gudstjänstens sju tider: 4. Prim (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 107–108
Böner vid gudstjänstens sju tider: 5. Ters (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 108–s. 108
Böner vid gudstjänstens sju tider: 6. Sext (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 109–110
Böner vid gudstjänstens sju tider: 7. Non (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 110–111
Bön till Jesus (inl: O, allra mildaste herre Jesus Kristus) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 111–112
Jesus fyrahanda gråt (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 112–114
Böner om Jesus fyrahanda gråt (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 112–114
Hur man skall uppträda i kyrkan (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 114–119
Böner vid gudstjänsten (Nattvardsböner): 1 (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 117–s. 117
Böner vid gudstjänsten (Nattvardsböner): 2 (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 118–s. 118
Böner vid gudstjänsten (Nattvardsböner): 3 (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 118–s. 118
Böner vid gudstjänsten (Nattvardsböner): 4 (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 118–119
Bön till Gud Fader: Vi lovar dig Gud (Te Deum) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 120–121
Bön till Jungfru Maria (Salve Regina) (del av Ingeborg Gertsdotters "Fjorton råd om ett gudeligt leverne") Kungliga biblioteket A 108 f. s. 122–s. 122
Jungfru Marias sju fröjder (med rimmade böner) (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 123–143
Marias sju fröjder (rimmade böner): redaktion a (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 124–125, 126, 127-128, 129-130, 130-131, 134, 143
Ester (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 136–142
Järtecken om Jungfru Maria (En ung man förnekade Kristus men inte Maria): variant b (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 145–146
Järtecken om Jungfru Maria (Synderskan som bad för den fromme prästen): variant b (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 147–148
Sankt Kristina (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 153–163
Sankt Barbara: redaktion b (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 163–165
Den onde sonen och paddan: variant b (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 171–s. 171
Sankt Germanus och djävulsklostret: variant b (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 177–179
Ordspråk Kungliga biblioteket A 108 f. s. 185–s. 185
Järtecken om Heliga kors (fyra mirakel) (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 185–191
Sankt Justina: redaktion b (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 191–197
Fader vår: variant b Kungliga biblioteket A 108 f. s. 196–197
Om Farao och Moses (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 202–211
Cyrus (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 211–213
Pontius Pilatus och hans öden (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 225–227
Kejsar Vespasianus botas från sin sjukdom, och judarna straffas för Kristi död (Jerusalems förstörelse) (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 228–232
Herodes. (Tre kungar.) (Ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 232–235
Sankt Teodora (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 236–239
Sankt Josef (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 248–258
Fem spörsmål om stöld besvaras (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 268–270
Susanna (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 271–273
Om två bröder och riddare (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 273–276
Den ärbara kejsarinnan i Rom (onämnd) (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 276–280
Amicus och Amelius (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 280–291
Om ocker (tio spörsmål) (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 301–303
Ockraren som dog bland sitt guld: variant b (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 306–307
Alexander Magnus (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 312–326
Ordspråk Kungliga biblioteket A 108 f. s. 317–s. 317
Utläggning av Tio Guds bud: redaktion b Kungliga biblioteket A 108 f. s. 326–332
Holofernes (ur Själens tröst) Kungliga biblioteket A 108 f. s. 332–s. 332
Hesiodus Opera et dies Uppsala University Library Gr. 21 f. 1r–25v
A diagram on logical categories Uppsala University Library Gr. 21 f. 26r–26r
Johannes Pediasimus Commentarius ad Theocriti Syringem Uppsala University Library Gr. 21 f. 26v–27r
Manuel Holobolus In Theocriti Syringem Uppsala University Library Gr. 21 f. 27v:1–27v:11
Uppsala University Library Gr. 21 f. 27v:12–27v:36
Theocritus Syrinx Uppsala University Library Gr. 21 f. 28r–28r
A paraphrase of Theocritus’ Syrinx Uppsala University Library Gr. 21 f. 28r–28r
Dosiadas Cretensis Ara Uppsala University Library Gr. 21 f. 28v–28v
Two commentaries to the aforementioned Altar of Dosiadas Uppsala University Library Gr. 21 f. 28v–28v
Pythagoras Carmen aureum Uppsala University Library Gr. 21 f. 29r–30v
A grammatical treatise Uppsala University Library Gr. 21 f. 30v:17–30v:32
Postilla (9) Kungliga biblioteket A 111 f. 1r–77v
Nils Hermansson (Nicolaus Hermanni) Heliga Birgittas levnad Kungliga biblioteket A 5 a f. 1ra–5va
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 1 Kungliga biblioteket A 5 a f. 5va–45ra
Birgitta Birgersdotter Revelationes sanctae Birgittae, Liber 1, cap. 47-49 Kungliga biblioteket A 5 a f. 32vb–35ra
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 2 Kungliga biblioteket A 5 a f. 45rb–62vb
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 3 Kungliga biblioteket A 5 a f. 63ra–81rb
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 4 Kungliga biblioteket A 5 a f. 81rb–135rb
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 5 Kungliga biblioteket A 5 a f. 135rb–150va
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 6 Kungliga biblioteket A 5 a f. 151ra–198rb
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 7 Kungliga biblioteket A 5 a f. 198va–210ra
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 8 Kungliga biblioteket A 5 a f. 210rb–249va
Birgitta Birgersdotter Fyra större böner: 1. Till Jesu pina: variant a Kungliga biblioteket A 27 f. 2ra–3va
Birgitta Birgersdotter Fyra större böner: 2. Till Jesu lekamen: variant a Kungliga biblioteket A 27 f. 3vb–5rb
Birgitta Birgersdotter Fyra större böner: 3. Till Jungfru Maria: variant a Kungliga biblioteket A 27 f. 5rb–8ra
Birgitta Birgersdotter Fyra större böner: 4. Till Jungfru Maria: variant a Kungliga biblioteket A 27 f. 8ra–9vb
Bernhard av Clairvaux (?) Om klosterleverne Kungliga biblioteket A 27 f. 11ra–21rb
Bernhard av Clairvaux (?) Undervisning för klosterbröder Kungliga biblioteket A 27 f. 21va–37va
Om ödmjukhet (och om ödmjukhetens tolv trappor): variant b (del av "Undervisning om Basilii och Benedicti regel/Undervisning för klosterbröder") Kungliga biblioteket A 27 f. (22rb–24va)
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion b (förkortad) Kungliga biblioteket A 27 f. 37va–92vb
Pseudo-Bernhard av Clairvaux Tänkelsebok: redaktion a (fullständig) Kungliga biblioteket A 27 f. 93ra–116va
Glossa Kungliga biblioteket A 27 f. 116v–116v
Postilla (2) Kungliga biblioteket A 27 f. 120ra–275vb
Jesus pinohistoria Kungliga biblioteket A 27 f. (121ra–130rb)
Utläggning av Tio Guds bud: redaktion b Kungliga biblioteket A 27 f. (215va–223vb)
Oecumenius Philosophus Catena in Pauli Epistulas Uppsala University Library Gr. 1 f. 28v–91v
Oecumenius Philosophus Catena in Pauli Epistulas Uppsala University Library Gr. 1 f. 92r–198v
Oecumenius Philosophus Catena in Epistulas Catholicas Uppsala University Library Gr. 1 f. 199r–220v
Pinax A Uppsala University Library Gr. 8 f. L1r–L2r
Pinax B Uppsala University Library Gr. 8 f. L2v–L3r
Stephanites et Ichnelates Uppsala University Library Gr. 8 f. 1r–86v
Isocrates Ad Demonicum Uppsala University Library Gr. 8 f. 88r–98r
On the soul and its faculties Uppsala University Library Gr. 8 f. 98r:13–98r:17
Gregorius Nazianzenus Ep. 114, Ad Celeusium Uppsala University Library Gr. 8 f. 98v–99r
Hippocrates Epistulae Uppsala University Library Gr. 8 f. 99r–100r
Anacharsis Epistulae Uppsala University Library Gr. 8 f. 100r–103r
Sayings and proverbs Uppsala University Library Gr. 8 f. 103r–103v
Paulus Aegineta Epitome medica Uppsala University Library Gr. 8 f. 104r–122v:1
Lexicon botanicum Uppsala University Library Gr. 8 f. 122v–127r
Aetius Amidenus Libri medicinales Uppsala University Library Gr. 8 f. 127r–127v
On contraceptives Uppsala University Library Gr. 8 f. 127v:7–127v:9
Hippocrates De Septimanis Uppsala University Library Gr. 8 f. 127v:10–127v:16
Gregorius Thaumaturgus Disputatio De Anima ad Tatianum Uppsala University Library Gr. 8 f. 128r–132r
Iohannes Philoponus In Aristotelis De Anima commentarius Uppsala University Library Gr. 8 f. 132r–134r
On the three states in life Uppsala University Library Gr. 8 f. 134r–137r
On the three stages of spiritual life Uppsala University Library Gr. 8 f. 137r–138v
Manuel Christonymus Lamentatio super insperata Constantinopoleos expugnatione Uppsala University Library Gr. 8 f. 138v–147r
Leonardo Bruni Respublica Florentina Uppsala University Library Gr. 8 f. 147r–151v
Septem mirabilia mundi Uppsala University Library Gr. 8 f. 151v:15–151v:17
Georgius Gemistus Pletho De Virtutibus Uppsala University Library Gr. 8 f. 152r–162v
Georgius Gemistus Pletho Contra Scholarii defensionem Aristotelis Uppsala University Library Gr. 8 f. 162v–163r
Bessarion Epistulae Uppsala University Library Gr. 8 f. 163r–167v
Nicolaus Secundinus Epistula Ad Andronicum Callistum Uppsala University Library Gr. 8 f. 167v–173r
Libanius Declamationes Uppsala University Library Gr. 8 f. 173r–186v
Johannes Chrysostomus In decollationem sancti Joannis Uppsala University Library Gr. 8 f. 186v–189v
Johannes Chrysostomus Sermo Anepigraphus (de Lepra) Uppsala University Library Gr. 8 f. 189v–190v
Marcus Eugenicus De Uitae Termino Ad Isidorum Monachum Uppsala University Library Gr. 8 f. 190v–192v
Marcus Eugenicus De correspondentia pœnae ac culpae Uppsala University Library Gr. 8 f. 192v–193r
Erotapocrisis Uppsala University Library Gr. 8 f. 193r–193v
Ad Deiparam Uppsala University Library Gr. 8 f. 193v–194v
Johannes Damascenus De virtutibus et vitiis Uppsala University Library Gr. 8 f. 194v–195r
Sayings by Maximos, Demosthenes, et al. Uppsala University Library Gr. 8 f. 195v–196r
Isidorus Pelusiota Epistulae Uppsala University Library Gr. 8 f. 196r–196v
Three short sayings Uppsala University Library Gr. 8 f. 196v:15–196v:17
Constantinus Manasses A gnomology derived from Constantine Manasses’ Synopsis Chronike Uppsala University Library Gr. 8 f. 197r–199v
Georgius Gemistus Pletho De Processione Spiritus Sancti Uppsala University Library Gr. 8 f. 200r–206v:1
Marcus Eugenicus Opera Uaria Aduersus Latinos Uppsala University Library Gr. 8 f. 206v–207v
Johannes Tzetzes Historiarum Variarum Chiliades Uppsala University Library Gr. 8 f. 208r–223v
Theophylactus Simocatta Epistulae Uppsala University Library Gr. 8 f. 224r–231v
Septuaginta Uppsala University Library Gr. 8 f. 232r:1–232r:12
Chronica brevia Uppsala University Library Gr. 8 f. 232r–233v
Spaneas Pseudo- Carmen Paraeneticum Uppsala University Library Gr. 8 f. 234r–237v
A short epigram Uppsala University Library Gr. 8 f. 237v:16–237v:18
Florilegium Uppsala University Library Gr. 8 f. 238r–247r
Chronicon breve Uppsala University Library Gr. 8 f. 247r:16–247r:18
Lexicon synonymorum Uppsala University Library Gr. 8 f. 247v–253r
Michael Choniates Elegia de Athenis Uppsala University Library Gr. 8 f. 253r–253v
Carmen Paraeneticum Uppsala University Library Gr. 8 f. 253v:13–253v:19
Views on the soul Uppsala University Library Gr. 8 f. 254r–256v
Two short sayings Uppsala University Library Gr. 8 f. 256v:16–256v:17
Gregorius Nazianzenus Carmina moralia Uppsala University Library Gr. 8 f. 257r–261v
Theodoretus Cyrrhensis Graecarum Affectionum Curatio Uppsala University Library Gr. 8 f. 262r–278r
On entelechy Uppsala University Library Gr. 8 f. 278r–278v
Anthologia Graeca Uppsala University Library Gr. 8 f. 278v–279r
Apophthegmata Septem Sapientium Uppsala University Library Gr. 8 f. 279r:11–279r:15
Pythagorean categories Uppsala University Library Gr. 8 f. 279r:15–279v
Lexicon synonymorum Uppsala University Library Gr. 8 f. 279v–280v
Notitiae episcopatuum Uppsala University Library Gr. 8 f. 281r–282v
Enumeratio inventorum Uppsala University Library Gr. 8 f. 283r:1–283r:12
Chronicon breve Uppsala University Library Gr. 8 f. 283r:13–283v:3
Chronicon breve Uppsala University Library Gr. 8 f. 283v:4–283v:13
Chronicon breve Uppsala University Library Gr. 8 f. 283v–283v
Tractatus geomantiae Uppsala University Library Gr. 8 f. 283v–285v
Basilius Caesariensis Epistulae Uppsala University Library Gr. 8 f. 286r–290v
Libanii ac Basilii epistulae mutuae XXII Uppsala University Library Gr. 8 f. 290v–297r
Gregorius Nazianzenus Epistulae Uppsala University Library Gr. 8 f. 297r:18–297r:20
Basilius Caesariensis Epistulae Uppsala University Library Gr. 8 f. 297r:20–297v
Flavius Josephus De bello Judaico Uppsala University Library Gr. 8 f. 297v–299v
Nicephorus Gregoras Byzantina Historia Uppsala University Library Gr. 8 f. 299v–301v
Leo VI Sapiens Emperor Canticum compunctionis Uppsala University Library Gr. 8 f. 302r–303v
Constantinus Sicelus Carmina Anacreontica Uppsala University Library Gr. 8 f. 303v–305r
Psalmi Uppsala University Library Gr. 8 f. 308r–314v
Decimus Magnus Ausonius De institutione viri boni Uppsala University Library Gr. 8 f. 315r–315v
Liturgical texts, in Latin and supralinear Greek Uppsala University Library Gr. 8 f. 316r–318r
Psalmi Uppsala University Library Gr. 8 f. 318v–319v
A formulary, in Latin and supralinear Greek Uppsala University Library Gr. 8 f. 320r–323r
Mathematica, Varia Uppsala University Library Gr. 8 f. 323v:9–323v:13
Mathematica, Varia Uppsala University Library Gr. 8 f. 324r–328r
Later additions Uppsala University Library Gr. 8 f. 328r:2–329r
Mathematica, Varia Uppsala University Library Gr. 8 f. 329v–331r
Aesopi Vita et Fabulae Uppsala University Library Gr. 8 f. 332r–336v
Hänvisning till Samling Af Sweriges Gamla Lagar Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 1r–1r
Magnus Erikssons landslag (MELL) Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 1r–39v
Kristoffers landslag: del av Byggningabalken Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 40r–46v
Magnus Erikssons landslag (MELL) Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 47r–116v
Magnus Erikssons landslag: del av Byggningabalken Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 60r–60r
Östgötalagen: Byggningabalken 36:2-3 (älgjakt) Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 60r–60r
Kristoffers landslag: Byggningabalken 50 (fä förs olovligt till ö) Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 60r–60v
Magnus Erikssons landslag: Gemensam titel ("Manhelgdsbalk") och förteckning över Edsöres-, Högmåls-, Dråp med våda, Dråp med vilja, Sår med dråp och Sår med vilja Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 64r–64r
Kristoffers landslag: Tjuvabalken 1 (hustrustöld) Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 116v–116v
Åbo landsrätts stadga eller dom om fiske och notdräkt 1415 (SD. 1659) Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 117r–117r
Sten Sture d.ä:s och Åbo landrätts dom om fisket i sjön Erstan. 1488 20/10. Uppsala universitetsbibliotek B 23 f. 117r–117v
Gregorius Nazianzenus In Caesarium (or. 7) Linköping Diocesan Library Saml 24:26 f. 1r–1v
Honorius av Autun Lucidarius: redaktion a (längre) Kungliga biblioteket A 58 f. 2r–49v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 58 f. (49v)–(49v)
Alanus de Rupe (Alain de la Roche) Psalterium virginis Mariae: Exempla quindecim brevissima, circa ”Ave Maria” (Jungfru Marias psaltare: 15 korta exempla över Ave Maria; latin) Kungliga biblioteket A 58 f. 50v–50r
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket A 58 f. 50r–50r
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket A 58 f. 51r–51r
Sankt Julianus och sankt Basilissa Kungliga biblioteket A 58 f. 51r–62v
Sankt Justina: redaktion c Kungliga biblioteket A 58 f. 63r–66v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 58 f. 66v–66v
Tundalus (Tungulus), hans syn och uppenbarelse rörande skärselden: redaktion b Kungliga biblioteket A 58 f. 67r–85v
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket A 58 f. (85v)–(85v)
Guidos själs uppenbarelse Kungliga biblioteket A 58 f. 86v–101v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 58 f. (101v)–(101v)
Biskop Udo: redaktion a (längre) Kungliga biblioteket A 58 f. 102r–109r
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket A 58 f. 102r–102r
Pseudo-Bernhard av Clairvaux Tänkelsebok: redaktion b (ofullständig) Kungliga biblioteket A 58 f. 109v–125r
Annotatio scriptoris: latinæ Kungliga biblioteket A 58 f. (125r)–(125r)
Sankt Albert Kungliga biblioteket A 58 f. 125v–127r
Tolv fastefredagar om året: redaktion a (längre) Kungliga biblioteket A 58 f. 127r–128v
Ulf Birgersson (Ulpho Birgeri) Heliga Katarina av Vadstena Kungliga biblioteket A 58 f. 129r–165v
Libanius Epistulae Linköping Diocesan Library Kl f 17 f. 1–20
Libanius Epistulae Linköping Diocesan Library Kl f 17 f. 21–198
Septuaginta, Psalmi Linköping Diocesan Library T 275 f. 1r–72v
Athenaeus Mechanicus De machinis Uppsala University Library Gr. 44 f. 3–24
Biton Mechanicus De constructione bellicarum machinarum et catapultarum Uppsala University Library Gr. 44 f. 24–40
Heron Alexandrinus Cheiroballista Uppsala University Library Gr. 44 f. 40–48
Heron Alexandrinus Belopoeica Uppsala University Library Gr. 44 f. 48–80
Apollodorus Damascenus Poliorcetica Uppsala University Library Gr. 44 f. 81–128
Κατασκευὴ ἑλεπόλεως κόρακος ὀνομαζομένου Uppsala University Library Gr. 44 f. 129–139:3
Philo Byzantius Belopoeica Uppsala University Library Gr. 44 f. 139:3–191
Philo Byzantius Parasceuastica et poliorcetica Uppsala University Library Gr. 44 f. 191–235
Sextus Julius Africanus Apparatus Bellicus Uppsala University Library Gr. 44 f. 236–339
Heron Alexandrinus Belopoeica Uppsala University Library Gr. 44 f. 345–379
Upplandslagen: Kyrkobalken (Kirkiu balkär) Uppsala universitetsbibliotek B 28 f. 1r–10v
Magnus Erikssons landslag (MELL) Uppsala universitetsbibliotek B 28 f. 10v–81v
Magnus Erikssons landslag: Tillägg om arv till femte man i Ärvdabalken 1 och 2:pr (Mellersta lagen) Uppsala universitetsbibliotek B 28 f. (25v i ÄB.1–2)
Magnus Erikssons Stadslag: Ärvdabalken 15 (arv efter barn avlade i hordom eller brottsligt släktskap) Uppsala universitetsbibliotek B 28 f. 28v–28v
Östgötalagen: Byggningabalken 36:2-3 (älgjakt) Uppsala universitetsbibliotek B 28 f. (41v e. BB.18)–(41v e. BB.18)
Mot kåta pigor, ur norska lagen Uppsala universitetsbibliotek B 28 f. 81v–81v
Hertig Karls (Karl IX:s) gårdsrätt. Nyköping 1590 Uppsala universitetsbibliotek B 28 f. 82r–86r
(Kyrkohandbok på finska) Uppsala universitetsbibliotek B 28 f. 87r–117v
Israel Jakob Nesselius Speech celebrating the 200th anniversary of the reformation Uppsala University Library Gr. 65 f. 1v–29r
Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 1r–27v
Fragment, unidentified Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 29r–29v
Tables Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 81r–107v
Michael Chrysococces Hexapterygon Iudaicum Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 111r–124r
Zodiac (horoscope?) tables Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 126r–148v
Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 150r–157r
Claudius Ptolemaeus Canon urbium insignium Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 158r–162v
Calculations for the beginning of the year Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 170v–172v
Nicephorus Gregoras De Paschate Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 178v–178v
Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 179r–179r
Isaac Argyros De cyclis solis et lunae ad Andronicum Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 187r–188v
Maximus Astrologus Opera Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 190v:21–191r
On celestial phenomena Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 191v–193v:3
Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 193v:4–193v:17
Vita Arati et varia de Arato Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 193v:18–194v:2
Vita Arati et varia de Arato Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 194v:3–194v:14
Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 194v:15–195v
Linköping Diocesan Library Kl f 10 f. 196r–196v
Euangelium Sec. Matthaeum Uppsala University Library Gr. 9 f. 5r–87v
Euangelium Sec. Marcum Uppsala University Library Gr. 9 f. 90r–136r
Euangelium Sec. Lucam Uppsala University Library Gr. 9 f. 140r–218v
Euangelium Sec. Iohannem Uppsala University Library Gr. 9 f. 220r–276v
Synaxarion Uppsala University Library Gr. 9 f. 278r–281v
Menologion Uppsala University Library Gr. 9 f. 281v–285r
Lectionary Uppsala University Library Gr. 9 f. 287r–288v
Evangelium secundum Ioannem 1:1-14 Uppsala universitetsbibliotek B 68 f. 2r–2r
Magnus Erikssons landslag: Innehållsförteckning Uppsala universitetsbibliotek B 68 f. 3v–3v
Östgötalagen: Kyrkobalken (Kristnu balkär) Uppsala universitetsbibliotek B 68 f. 3v–17v
Magnus Erikssons landslag (MELL) Uppsala universitetsbibliotek B 68 f. 17v–151v
Annotatio scriptoris: latinæ Uppsala universitetsbibliotek B 68 f. 151v–151v
Lagrim (Rim ur lagböcker) Uppsala universitetsbibliotek B 68 f. 151v–151v
Mot kåta pigor, ur norska lagen Uppsala universitetsbibliotek B 68 f. 151v–151v
Förord till "Vår Herres pinobok" Kungliga biblioteket A 3 f. 1va–1vb
Om Jesus lidandes bägare Kungliga biblioteket A 3 f. 2ra–9va
Om Jesus blods utgjutelse Kungliga biblioteket A 3 f. 9va–13rb
Nikodemus evangelium, kapitel 1-9 Kungliga biblioteket A 3 f. 13rb–20ra
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 1, kapitel 37 Kungliga biblioteket A 3 f. 20ra–21va
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 6, kapitel 11 Kungliga biblioteket A 3 f. 21va–21vb
Jeremia 18:18-23 Kungliga biblioteket A 3 f. 22ra–22va
Johannesevangeliet (Evangelium enligt Johannes) 17:1-11 Kungliga biblioteket A 3 f. 22va–22vb
Bibeln: Bordsläsning på palmsöndagen om infärden i Jerusalem (kompilation av Matt. 21, Mark. 11, Luk. 19) Kungliga biblioteket A 3 f. 23ra–23va
Andra Mosebok, kapitel 15:27-16:7 Kungliga biblioteket A 3 f. 23va–23va
Filipperbrevet (Paulus brev till filipperna) 2:5-11 Kungliga biblioteket A 3 f. 23vb–24ra
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 58 Kungliga biblioteket A 3 f. 24ra–24va
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 59 Kungliga biblioteket A 3 f. 24va–25va
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) Uppenbarelser: bok 1, kapitel 26 Kungliga biblioteket A 3 f. 25va–26ra
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 60 Kungliga biblioteket A 3 f. 26ra–27rb
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 61 Kungliga biblioteket A 3 f. 27rb–28ra
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 63, början Kungliga biblioteket A 3 f. 28ra–28rb
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 63, slutet Kungliga biblioteket A 3 f. 28rb–28vb
Bibeln: Bordsläsning på måndagen i dymmelveckan (kompilation av Matt. 21:18, 19; Joh. 8:3-8; Joh. 12:20-33) Kungliga biblioteket A 3 f. 28vb–29va
Sakarja 11:12-13:9 Kungliga biblioteket A 3 f. 29va–30vb
Jesaja 50:5-10 Kungliga biblioteket A 3 f. 30vb–31rb
Johannesevangeliet (Evangelium enligt Johannes) 12:1-17 Kungliga biblioteket A 3 f. 31rb–32ra
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 64, början Kungliga biblioteket A 3 f. 32ra–33va
Bibeln: Bordsläsning på tisdagen i dymmelveckan (kompilation av Matt. 21) Kungliga biblioteket A 3 f. 33va–34rb
Visheten (Salomos vishet) 2:12-22 Kungliga biblioteket A 3 f. 34rb–34vb
Jeremia 11:18-20 Kungliga biblioteket A 3 f. 34va–34vb
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 64, slutet Kungliga biblioteket A 3 f. 34vb–36ra
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion a, Bok 1, kapitel 14, mitten Kungliga biblioteket A 3 f. 36ra–37rb
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion b, Bok 2, kapitel 6-7 Kungliga biblioteket A 3 f. 37rb–38rb
Hosea 6:1-6 Kungliga biblioteket A 3 f. 38rb–38va
Andra Mosebok, kapitel 12: 1-11 Kungliga biblioteket A 3 f. 38va–39ra
Första Mosebok, kapitel 1: 1-8 Kungliga biblioteket A 3 f. 39ra–39ra
Bibeln: Bordsläsning på onsdagen i dymmelveckan (kompilation av Matt. 22:2-37, 23:1-3, 26:14, 15) Kungliga biblioteket A 3 f. 39ra–40ra
Jesaja 62:11-63:7 Kungliga biblioteket A 3 f. 40ra–40va
Jesaja 53:1-12 Kungliga biblioteket A 3 f. 40va–41rb
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion a, Bok 1, kapitel 3 Kungliga biblioteket A 3 f. 41rb–41vb
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion a, Bok 1, kapitel 15 Kungliga biblioteket A 3 f. 41vb–42vb
Första Mosebok, kapitel 1:9-2:3 Kungliga biblioteket A 3 f. 42vb–43vb
Andra Mosebok, kapitel 14:24-15:1 Kungliga biblioteket A 3 f. 43vb–44ra
Jesaja 4 Kungliga biblioteket A 3 f. 44ra–44va
Jesaja 55:1-11 Kungliga biblioteket A 3 f. 44va–45ra
Heinrich von Berg (Suso) Gudelig snilles väckare: redaktion b, Bok 1, kapitel 15 Kungliga biblioteket A 3 f. 45ra–45va
Bibeln: Bordsläsning på skärtorsdagen om tillredelsen av påskalammet (kompilation av Mark. 14:12-16, Luk. 22:9-13 Kungliga biblioteket A 3 f. 45va–45vb
Första korintierbrevet (Paulus första brev till korintierna) 11:21-32 Kungliga biblioteket A 3 f. 45vb–46va
Johannesevangeliet (Evangelium enligt Johannes) 13:1-15 Kungliga biblioteket A 3 f. 46va–47rb
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 65 Kungliga biblioteket A 3 f. 47rb–48va
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 66, början Kungliga biblioteket A 3 f. 48va–48va
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 66, slutet Kungliga biblioteket A 3 f. 48va–49va
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 62 Kungliga biblioteket A 3 f. 49va–52va
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 1, kapitel 10, slutet Kungliga biblioteket A 3 f. 52va–54rb
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 7, kapitel 15 (om nåd och avlat som ges pilgrimmer vid den heliga graven i Jerusalem) Kungliga biblioteket A 3 f. 54rb–55va
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 67, början Kungliga biblioteket A 3 f. 55va–56va
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 67, slutet Kungliga biblioteket A 3 f. 56va–57va
Kolosséerbrevet 3:1-4 Kungliga biblioteket A 3 f. 57vb–57vb
Matteusevangeliet (Evangelium enligt Matteus) 28:1-10 Kungliga biblioteket A 3 f. 57vb–58ra
Påskljusens vigning Kungliga biblioteket A 3 f. 58ra–59rb
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 68 Kungliga biblioteket A 3 f. 59rb–61ra
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 69, början Kungliga biblioteket A 3 f. 61ra–62va
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 69 (slutet) - 71 Kungliga biblioteket A 3 f. 62va–64va
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 6, kapitel 94 Kungliga biblioteket A 3 f. 64va–65ra
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) Uppenbarelser: bok 1, kapitel 36 Kungliga biblioteket A 3 f. 65ra–65va
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) Uppenbarelser: bok 1, kapitel 37 Kungliga biblioteket A 3 f. 65va–65vb
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 73-81, 90-93 Kungliga biblioteket A 3 f. 65vb–72vb
Nikodemus evangelium, andra hälften Kungliga biblioteket A 3 f. 72vb–80va
Sankt Simon och Judas Kungliga biblioteket A 3 f. 81ra–83va
Läsaranvisning Kungliga biblioteket A 3 f. 83va–83va
Sankt Teodorus Kungliga biblioteket A 3 f. 83va–84ra
Sankt Martin Kungliga biblioteket A 3 f. 84ra–85ra
Sankt Briccius Kungliga biblioteket A 3 f. 85ra–86rb
Sankt Elisabet av Ungern Kungliga biblioteket A 3 f. 86rb–87rb
Läsaranvisning Kungliga biblioteket A 3 f. 87rb–87rb
Ur Sankt Elisabet av Ungerns uppenbarelser: andra delen Kungliga biblioteket A 3 f. 87rb–88vb
Sankt Cecilia Kungliga biblioteket A 3 f. 88vb–89ra
Sankt Klemens Kungliga biblioteket A 3 f. 89ra–90vb
Sankt Krisogonus Kungliga biblioteket A 3 f. 90vb–91rb
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) Uppenbarelser: bok 1, kapitel 73 Kungliga biblioteket A 3 f. 91va–92ra
Sankt Katarina av Alexandria: redaktion a (äldre, kortare) Kungliga biblioteket A 3 f. 92ra–93ra, 95ra
Järtecken om sankta Katarina av Alexandria Kungliga biblioteket A 3 f. 94ra–94vb
Sankt Andreas (ur Fornsvenska legendariet) Kungliga biblioteket A 3 f. 95ra–99va
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 6, kapitel 103 Kungliga biblioteket A 3 f. 99va–99vb
Sankt Nikolaus Kungliga biblioteket A 3 f. 100ra–101va
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 6, kapitel 55 Kungliga biblioteket A 3 f. 101va–101vb
Birgitta Birgersdotter Ängelns predikan 4: 1 Kungliga biblioteket A 3 f. 101vb–102vb
Jungfru Marias avlelsefest (med fyra järtecken: abboten Elsinus, en abbedissa, en kanik, en studens) Kungliga biblioteket A 3 f. 102vb–107ra
Sankt Joakim Kungliga biblioteket A 3 f. 107ra–109va
Sankt Annas levnad (med sex järtecken) Kungliga biblioteket A 3 f. 109va–110ra
Jacobus de Voragine Sankt Anna (S. Annas levnad och 10 av hennes järtecken) Kungliga biblioteket A 3 f. 110ra–116rb
Sankt Lucia Kungliga biblioteket A 3 f. 116rb–117ra
Uttydning av antifoner och responsorier i advent (O-antifonerna) Kungliga biblioteket A 3 f. 117ra–121ra
Sankt Tomas Kungliga biblioteket A 3 f. 121ra–123vb
Läsaranvisning Kungliga biblioteket A 3 f. 123vb–123vb
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) Uppenbarelser: bok 1, kapitel 6 Kungliga biblioteket A 3 f. 124ra–124ra
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 6 Kungliga biblioteket A 3 f. 124ra–125va
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 6, kapitel 88 Kungliga biblioteket A 3 f. 125va–126ra
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 7, kapitel 21 Kungliga biblioteket A 3 f. 126ra–127ra
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 7, kapitel 22 Kungliga biblioteket A 3 f. 127rb–127va
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 7, kapitel 23 Kungliga biblioteket A 3 f. 127va–127vb
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) Uppenbarelser: bok 1, kapitel 7-11 Kungliga biblioteket A 3 f. 127vb–130va
Pseudo-Bonaventura (egentligen Johannes de Sancto Geminiano eller de Caulibus?) Betraktelser över Kristus levnad, kapitel 7 Kungliga biblioteket A 3 f. 130va–133ra
Tolv tecken vid Jesus födelse Kungliga biblioteket A 3 f. 133ra–135ra
Åtta andliga dygder liknas vid fyra par tjänsteflickor som sköter ett spädbarn Kungliga biblioteket A 3 f. 135ra–136va
Hur en gudaktig människa andligen, likt en amma och fostermor, skall nära Jesus i sitt hjärta Kungliga biblioteket A 3 f. 136va–139rb
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) Uppenbarelser: bok 1, kapitel 12-14 Kungliga biblioteket A 3 f. 140ra–141ra
Johannes evangelisten Kungliga biblioteket A 3 f. 141ra–148vb
Sankt Tomas av Canterbury Kungliga biblioteket A 3 f. 148vb–149rb
Sankt Sylvester Kungliga biblioteket A 3 f. 149rb–150ra
Ur Sankt Elisabet av Ungerns uppenbarelser: första delen Kungliga biblioteket A 3 f. 150rb–156ra
Jungfru Marias saga: redaktion a (ur Fornsvenska legendariet) Kungliga biblioteket A 3 f. 156ra–156rb
Sankt Barnabas Kungliga biblioteket A 3 f. 156rb–156va
Slutskrift (kolofon) Kungliga biblioteket A 3 f. 156vb–156vb
Liturgical troparia Uppsala University Library Gr. 10 f. 1r–28v
Eusebius Caesariensis On the diapsalma Uppsala University Library Gr. 10 f. 29r–32v
Indications for the liturgical reading of the Psalter Uppsala University Library Gr. 10 f. 33r–33v
Lexicum in Psalmos Uppsala University Library Gr. 17 f. 177v–177v
Lexicum in Octateuchum Uppsala University Library Gr. 17 f. 184r–184v:14
Glossary to Luke Uppsala University Library Gr. 17 f. 185r–185r
Gregorius Nazianzenus Carmina moralia, I.2.30 Uppsala University Library Gr. 17 f. 185r–185v
Gregorius Nazianzenus Alphabeticum paraeneticum I Uppsala University Library Gr. 17 f. 185v–185v
Symeon Metaphrastes Acrostichon Uppsala University Library Gr. 17 f. 185v–186v
Nicephorus Uranus Acrostichon Uppsala University Library Gr. 17 f. 186v–187v
List of provincial capitals Uppsala University Library Gr. 17 f. 187v–187v
Bön till Jesu axelsår Kungliga biblioteket A 43 f. 1r–1v
Bön till Jesu Kristi värk i hans dödsstund Kungliga biblioteket A 43 f. 2r–2r
Oratio/preces (bön/böner på latin) Kungliga biblioteket A 43 f. 2r–2v
Oratio: Omnipotens mitissime deus respice propitius preces Kungliga biblioteket A 43 f. 2v–2v
Oratio/preces (bön/böner på latin) Kungliga biblioteket A 43 f. 3r–3r
Oratio/preces (bön/böner på latin) Kungliga biblioteket A 43 f. 3v–3v
Antiphona: Media vita in morte sumus quem quaerimus  Kungliga biblioteket A 43 f. 3v–4r
Antiphona: Sanctifica nos domine signaculo sanctae crucis Kungliga biblioteket A 43 f. 4r–4r
Antiphona: Salvator mundi salva nos omnes sancta dei genetrix Kungliga biblioteket A 43 f. 4r–4r
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. 4v–4v
Septem psalmi paenitentiales cum litania Kungliga biblioteket A 43 f. 5r–18r
Litania omnium sanctorum Kungliga biblioteket A 43 f. (13r–18r)
Oratio: Exaudi quesumus domine supplicum preces et Kungliga biblioteket A 43 f. (17r)–(17r)
Oratio: Ineffabilem misericordiam tuam domine nobis Kungliga biblioteket A 43 f. (17r)–(17r)
Oratio: Pietate tua quaesumus domine nostrorum solve Kungliga biblioteket A 43 f. (17r–18r)
Officium defunctorum (Officium pro defunctis) Kungliga biblioteket A 43 f. 18v–37r
Oratio: Praesta quaesumus domine ut anima famuli tui illius episcopi Kungliga biblioteket A 43 f. (35v–36r)
Oratio: Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe Kungliga biblioteket A 43 f. (36r)–(36r)
Oratio: Quaesumus domine: pro tua pietate miserere animae Kungliga biblioteket A 43 f. (36r)–(36r)
Oratio: Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus Kungliga biblioteket A 43 f. (36r)–(36r)
Oratio: Deus veniae largitor et humanae salutis amator quaesumus clementiam tuam ut nostrae Kungliga biblioteket A 43 f. (36r–36v)
Oratio: Deus qui nos patrem et matrem honorare praecepisti Kungliga biblioteket A 43 f. (36v)–(36v)
Oratio: Miserere quaesumus domine animabus omnium benefactorum Kungliga biblioteket A 43 f. (36v)–(36v)
Oratio: Fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus famulorum famularumque Kungliga biblioteket A 43 f. (36v)–(36v)
Oratio: Miserere misericors deus animabus illis quae Kungliga biblioteket A 43 f. (36v–37r)
Oratio: Deus cui proprium est misereri semper et parcere propitiare animae Kungliga biblioteket A 43 f. (37r)–(37r)
Officium Sancti Spiritus (Horae de Sancto Spiritu) Kungliga biblioteket A 43 f. 37v–43r
Evangelium secundum Lucam 2: 29-32: Nunc dimittis (Lukasevangeliet: Symeons lovsång) Kungliga biblioteket A 43 f. (42v)–(42v)
Oratio/preces (bön/böner på latin) Kungliga biblioteket A 43 f. (42v)–(42v)
Antiphona: Factus Jesus in agonia prolixus Kungliga biblioteket A 43 f. (42v)–(42v)
Oratio/preces (bön/böner på latin) Kungliga biblioteket A 43 f. (42v–43r)
Oratio: Concede quaesumus omnipotens deus animabus famulorum atque sacerdotum tuorum Kungliga biblioteket A 43 f. (43r)–(43r)
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. 44r–44r
Heliga Trefaldighets tider Kungliga biblioteket A 43 f. 44r–48v
Antiphona: Te invocamus te adoramus Kungliga biblioteket A 43 f. (44r)–(44r)
Liber Tobiae (pars) Kungliga biblioteket A 43 f. (44r)–(44r)
Böner till heliga Trefaldighet: Ur heliga Trefaldighets tider (7 + slutbön) Kungliga biblioteket A 43 f. (44r–48v)
Böner till heliga Trefaldighet (7 böner) Kungliga biblioteket A 43 f. 48v–51v
Jungfru Marias rosenkrans Kungliga biblioteket A 43 f. 51v–59r
Quinque salutationes Beatae Mariae Virginis (Fem hälsningar till Jungfru Maria: latin) Kungliga biblioteket A 43 f. 59r–67v
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant c, bön 1: Min sötaste jungfru Maria […] hur din heligaste själ var upphöjd av den helige ande Kungliga biblioteket A 43 f. (59v–60r
Quinque salutationes Beatae Mariae Virginis (Fem hälsningar till Jungfru Maria: latin), initio: Precor te, domina mea regina mundi, per illam laetitiam Kungliga biblioteket A 43 f. (59v)–(59v)
Evangelium secundum Lucam 1: 46-55: Magnificat (Canticum Beatae Mariae Virginis; Lukasevangeliet: Jungfru Marias lovsång) Kungliga biblioteket A 43 f. (60r)–(60r)
Antiphona: Missus est Gabriel angelus ad Mariam virginem desponsatam Joseph Kungliga biblioteket A 43 f. (60r)–(60r)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant c, bön 2: Min allra käraste jungfru […] när du födde din välsignade son och hörde änglarna sjunga Kungliga biblioteket A 43 f. (60v–61r
Antiphona: Angelus Domini nuntiavit Mariae Kungliga biblioteket A 43 f. (60v)–(60v)
Oratio: Deus qui de beatae Mariae virginis utero verbum tuum Kungliga biblioteket A 43 f. (60v)–(60v)
Antiphona: Alma virgo virgini intercedat pro nobis Kungliga biblioteket A 43 f. (60v)–(60v)
Psalmus Vg. 119 (Ad Dominum) Kungliga biblioteket A 43 f. (61r)–(61r)
Antiphona: Genuit puerpera regem Kungliga biblioteket A 43 f. (61r)–(61r)
Antiphona: Post partum virgo inviolata Kungliga biblioteket A 43 f. (61r)–(61r)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant c, bön 3: Min käraste jungfru Maria […] det heliga tre konungar Kungliga biblioteket A 43 f. (61v–62r
Psalmus Vg. 118: 17-32 (Retribue servo tuo) Kungliga biblioteket A 43 f. (62r–63r)
Antiphona: Videntes stellam magi Kungliga biblioteket A 43 f. (63r)–(63r)
Antiphona: Omnes de Saba venient aurum alleluia alleluia (Liber Isaiae 60: 6 1) Kungliga biblioteket A 43 f. (63r)–(63r)
Collecta (kollektbön på latin) Kungliga biblioteket A 43 f. (63r–63v)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant c, bön 4: Min sötaste jungfru Maria […] med vilken sorg du skådade din välsignade son Kungliga biblioteket A 43 f. (63v–64r
Psalmus Vg. 125 (In convertendo) Kungliga biblioteket A 43 f. (64r)–(64r)
Antiphona: Regina caeli laetare … resurrexit Kungliga biblioteket A 43 f. (64r)–(64r)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant c, bön 5: Min käraste jungfru Maria […] med vilken ära och glädje din välsignade son upphöjde dig Kungliga biblioteket A 43 f. (64v–65r
Oratio: Protege domine famulos tuos subsidiis pacis et Kungliga biblioteket A 43 f. (64v)–(64v)
Psalmus Vg. 122 (Ad te levavi) Kungliga biblioteket A 43 f. (65r)–(65r)
Antiphona: Assumpta est Maria in caelum Kungliga biblioteket A 43 f. (65r–65v)
Fem hälsningar till Jungfru Maria (salutationer), variant c, bön 6, slutbön: O sankta Maria, evärdelige konungens moder, jungfrudomens insegel Kungliga biblioteket A 43 f. (66r–67v
Femton böner till Jesus pina (de s.k. "15 O"): redaktion B, variant b Kungliga biblioteket A 43 f. 67v–72v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. (67v–(67v
Bön till Jesu fem sår (5 böner + slutbön) Kungliga biblioteket A 43 f. 72v–76v
Nattvardsbön, när Guds lekamen lyftes: variant a (översättning av bön ur Seelengärtlein/Hortulus animae) Kungliga biblioteket A 43 f. 76v–77v
Böner till Jungfru Marias fem bedrövelser (5 böner + slutbön till Jesus) Kungliga biblioteket A 43 f. 77v–83r
Bön till Jungfru Marias fem svärd (5 böner) Kungliga biblioteket A 43 f. 83r–86r
Bön till Jungfru Maria (Min fru sankta Maria) Kungliga biblioteket A 43 f. 86r–87r
Bön till Jungfru Maria om hjälp och hugnad i dödsstunden Kungliga biblioteket A 43 f. 87r–88r
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) "Tre ave" om bistånd i dödsstunden (ur Uppenbarelser: bok 1, kapitel 86) Kungliga biblioteket A 43 f. 88r–89r
Pseudo-Bernardinus Senensis Bön till Jesus Kristus Kungliga biblioteket A 43 f. 89r–91r
Psedo-Beda Venerabilis Bön till Kristus för de sju ord han talade på korset Kungliga biblioteket A 43 f. 91r–93r
Bön för att få ånger och gråt för sina synder Kungliga biblioteket A 43 f. 93r–94r
Nattvardsbön, förr än man tager Guds lekamen (O herre Jesu Kriste vem är jag) Kungliga biblioteket A 43 f. 94r–95v
Nattvardsbön, förr än man tager Guds lekamen (O herre Gud jag står med syndigt samvete) Kungliga biblioteket A 43 f. 95v–98v
Bön till Jungfru Maria om bistånd Kungliga biblioteket A 43 f. 98v–99r
Bön till Jungfru Maria före tagandet av Guds lekamen (O allra heligaste och sällaste) Kungliga biblioteket A 43 f. 99r–100r
Nattvardsbön, när man tagit Guds lekamen Kungliga biblioteket A 43 f. 100v–101r
Bön till Kristi lekamen (före nattvardens tagande) 2 (Min söte herre Jesu Kriste världens helare) Kungliga biblioteket A 43 f. 101r–102v
Pseudo-Augustinus S. Augustinus bön till Gud Fader (Aspice ad me infelicem pietas immensa) Kungliga biblioteket A 43 f. 102v–103r
Bön till Gud Fader Kungliga biblioteket A 43 f. 103r–104r
Bön för våra ovänner Kungliga biblioteket A 43 f. 104r–104r
Bön för bedrövade Kungliga biblioteket A 43 f. 104r–104v
Bön till Jungfru Maria (O Maria, du som är alla dygders upphov) Kungliga biblioteket A 43 f. 104v–105r
Bön till Jesu hjärta Kungliga biblioteket A 43 f. 105r–107r
Bernhard av Clairvaux (tillskriven) Sankt Bernhards bön till Jungfru Maria Kungliga biblioteket A 43 f. 106v–107r
Birgitta Birgersdotter Bön av Birgitta: O Maria ärofulla himmelrikets drottning och väldigaste världens fru Kungliga biblioteket A 43 f. 107v–108r
Bön till Jungfru Marias fem fröjder: variant a Kungliga biblioteket A 43 f. 108v–111v
Bön för syndare Kungliga biblioteket A 43 f. 111v–113v
Mechtild av Hackeborn (Mechtildis de Hackeborn) Fem böner till Kristi uppståndelse (ur Uppenbarelser: bok 1, kapitel 40): variant b Kungliga biblioteket A 43 f. 114r–116r
Bön till Jungfru Marias upptagande till himmelriket Kungliga biblioteket A 43 f. 116r–118v
Bön till Jesus Kristus (8 böner) Kungliga biblioteket A 43 f. 118v–120v
Böner till Vår Herres pina (5 böner) Kungliga biblioteket A 43 f. 120v–122r
Söndagsbönen: variant b Kungliga biblioteket A 43 f. 122r–123r
Bön till S. Anna: variant a Kungliga biblioteket A 43 f. 123r–125r
Bön till S. Joakim Kungliga biblioteket A 43 f. 125r–126v
Bön till S. Katarina av Alexandria Kungliga biblioteket A 43 f. 126v–127v
Bön till S. Andreas Kungliga biblioteket A 43 f. 127v–128v
Bön till S. Dorothea Kungliga biblioteket A 43 f. 128v–129v
Bön till S. Johannes döparen Kungliga biblioteket A 43 f. 129v–130v
Bön till S. Margareta Kungliga biblioteket A 43 f. 130v–131r
Bön till S. Apollonia Kungliga biblioteket A 43 f. 131r–131v
Bön till menlösa barn Kungliga biblioteket A 43 f. 131v–132r
Bön till S. Ursula Kungliga biblioteket A 43 f. 132r–133r
Bön till tio tusen riddare: variant a Kungliga biblioteket A 43 f. 133v–134v
Bön till S. Katarina av Siena Kungliga biblioteket A 43 f. 134v–135v
Bön till S. Kristoffer Kungliga biblioteket A 43 f. 135v–136v
Bön till S. Barbara Kungliga biblioteket A 43 f. 136v–137v
Bön till S. Petrus Kungliga biblioteket A 43 f. 137v–138v
Bön till S. Agnes Kungliga biblioteket A 43 f. 138v–139r
Bön till S. Laurentius Kungliga biblioteket A 43 f. 139r–140v
Bön till heliga Birgitta (O sankta Birgitta, Guds utvalda brud) Kungliga biblioteket A 43 f. 140v–141r
Bön till S. Maria Magdalena: variant a Kungliga biblioteket A 43 f. 141r–141v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. 141r–141r
Bön till S. Augustinus Kungliga biblioteket A 43 f. 141v–142r
Bön till S. Hieronymus Kungliga biblioteket A 43 f. 142v–143r
Bön till S. Franciskus: variant b Kungliga biblioteket A 43 f. 143r–143v
Bön till S. Erasmus: variant a Kungliga biblioteket A 43 f. 143v–145v
Bön till heliga Katarina av Vadstena (med variant a av överskriften) Kungliga biblioteket A 43 f. 145v–146v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. 145v–145v
Bön till riddar S. Göran: variant a Kungliga biblioteket A 43 f. 147r–147v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. 147r–147r
Bön till heliga tre konungar: variant b Kungliga biblioteket A 43 f. 147v–148v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. 147v–147v
Bön till femton nödhjälpare Kungliga biblioteket A 43 f. 148v–149r
Bön till Vår Herres sju band (7 punkter) Kungliga biblioteket A 43 f. 149v–155v
Bön till Gud Fader Kungliga biblioteket A 43 f. 155v–156r
Aegidius Romanus (?) Bön till Kristi Veronica (anletes bild = Veronikas svetteduk): variant a Kungliga biblioteket A 43 f. 156r–157r
Böner för sina enkanneliga vänner (2 böner) Kungliga biblioteket A 43 f. 157r–159v
Bön till din ängel Kungliga biblioteket A 43 f. 159v–160r
Bön till heliga kors (inl: Ära vare dig, heliga kors) Kungliga biblioteket A 43 f. 160r–161v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. 160r–160r
Leo III påve (tillskriven) Bön till heliga kors (inl: Vår Herre Jesus heliga kors vare med mig) Kungliga biblioteket A 43 f. 161v–162r
Bön till Jungfru Maria om nåd och hjälp Kungliga biblioteket A 43 f. 162r–163r
Bön till Jesu hjärta Kungliga biblioteket A 43 f. 163r–163v
Bön till Jungfru Marias hjärta Kungliga biblioteket A 43 f. 163v–164r
Bön till S. Johannes evangelisten Kungliga biblioteket A 43 f. 164r–165v
Bön till S. Paulus Kungliga biblioteket A 43 f. 165v–166v
Augustinus (tillskriven) Sankt Augustinus bön till Jungfru Maria Kungliga biblioteket A 43 f. 166v–169v
Bön för klosterfolket i Vadstena Kungliga biblioteket A 43 f. 169v–170v
Böner för dem som pinas i döden (3 böner): variant a Kungliga biblioteket A 43 f. 170v–172r
Bön till alla helgon Kungliga biblioteket A 43 f. 172r–173r
Bön till Jungfru Maria inför hennes beläte (Hell jungfru nådefulla stjärna) Kungliga biblioteket A 43 f. 173v–174r
Bön till Jesus Kristus Kungliga biblioteket A 43 f. 174r–174v
Birgitta Birgersdotter Bön ur Birgittas Uppenbarelser, bok 1, kapitel 57 Kungliga biblioteket A 43 f. 174v–174v
Böner till heliga Trefaldighet (3 böner) Kungliga biblioteket A 43 f. 174v–177v
Bön till Jungfru Maria när Guds lekamen tages Kungliga biblioteket A 43 f. 177v–178r
Bön till den helige Ande Kungliga biblioteket A 43 f. 178r–179r
Böner till Jungfru Marias sju fröjder (7 böner) Kungliga biblioteket A 43 f. 179r–180r
Bön för sig själv och en sin vän Kungliga biblioteket A 43 f. 180r–181r
Bön till Jesus (inl: O, allra mildaste herre Jesus Kristus) Kungliga biblioteket A 43 f. 181r–181v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. 181r–181r
Birgitta Birgersdotter Bön av Birgitta: O du allra lustigaste örtagård, jungfru Maria Kungliga biblioteket A 43 f. 181v–183v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. 181v–181v
Birgitta Birgersdotter Bön av Birgitta: Jesus Kristus levande Guds son Kungliga biblioteket A 43 f. 183v–184r
Böner om tålamod i bedrövelse (3 böner) Kungliga biblioteket A 43 f. 184r–185r
Collectae et versiculi pro pace etc. (Samling av kollektböner och versiklar för fred och god väderlek) Kungliga biblioteket A 43 f. 185r–186r
Collecta (kollektbön på latin) Kungliga biblioteket A 43 f. (185r)–(185r)
Antiphona: Benedicamus patrem et filium cum sancto spiritu Kungliga biblioteket A 43 f. (185r)–(185r)
Psalmus (Psaltarpsalm, latin) Kungliga biblioteket A 43 f. (185r–185v)
Oratio: Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis Kungliga biblioteket A 43 f. (185v)–(185v)
Deus qui corda fidelium sancti Spiritus Kungliga biblioteket A 43 f. (185v)–(185v)
Collecta (kollektbön på latin) Kungliga biblioteket A 43 f. 185v–185v
Oratio: Deus qui miro ordine angelorum ministeria hominumque Kungliga biblioteket A 43 f. (185v–186r)
Collecta (kollektbön på latin) Kungliga biblioteket A 43 f. (186r)–(186r)
Oratio: Deus a quo sancta desideria recta consilia et iusta Kungliga biblioteket A 43 f. (186r)–(186r)
Oratio: Ad te nos domine clamantes exaudi et aeris Kungliga biblioteket A 43 f. 186r–186r
Oratio: Deus in quo vivimus movemur et sumus pluviam nobis Kungliga biblioteket A 43 f. 186r–186v
Oratio: Deus qui post baptismi sacramentum secundam ablutionem Kungliga biblioteket A 43 f. 186v–186v
Oratio: Omnipotens sempiterne deus miserere famulo tuo illi Kungliga biblioteket A 43 f. 186v–187r
Antiphonae ante festum nativitatis Christi (Antiphonae majores; O-antifonerna) Kungliga biblioteket A 43 f. 187r–188r
Collecta (kollektbön på latin) Kungliga biblioteket A 43 f. 188r–188r
Bön för alla olika stånd Kungliga biblioteket A 43 f. 188r–189v
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 43 f. 189v–189v
Birgitta Birgersdotter Bön ur Birgittas Uppenbarelser, bok 6, kapitel 10 Kungliga biblioteket A 43 f. 189v–190v
Bön till Jesu axelsår Kungliga biblioteket A 43 f. 190v–191r
Parafras över fem Mose böcker Kungliga biblioteket A 1 f. 5ra–148ra
Josua Kungliga biblioteket A 1 f. 148ra–168ra
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 1 f. 148ra–148ra
Domarboken Kungliga biblioteket A 1 f. 168ra–190va
Judit Kungliga biblioteket A 1 f. 190va–199va
Ester Kungliga biblioteket A 1 f. 199va–207va
Rut Kungliga biblioteket A 1 f. 207va–209vb
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 1 f. 209vb–209vb
Första och Andra Mackabéerboken Kungliga biblioteket A 1 f. 210va–241vb
Johannes uppenbarelser (Uppenbarelseboken) Kungliga biblioteket A 1 f. 241vb–253vb
Skrivarnotis: svenska Kungliga biblioteket A 1 f. 253vb–253vb
Nils Hermansson (Nicolaus Hermanni) Heliga Birgittas levnad Kungliga biblioteket A 33 f. 1ra–11rb
Utläggning av Tio Guds bud: redaktion b Kungliga biblioteket A 33 f. 11rb–17ra
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 1 Kungliga biblioteket A 33 f. 17ra–97vb
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 2 Kungliga biblioteket A 33 f. 97vb–132rb
Birgitta Birgersdotter Himmelska uppenbarelser: bok 3