G. E. Klemming
Läke- och örteböcker från Sveriges medeltid
G. E. Klemming
1883–1886
26
470–471
bibl-102931
https://www.manuscripta.se/bibl/102931
https://www.manuscripta.se/bibl/102931.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket B 4 Magnus Erikssons landslag och stadslag. Arvid Trolles lagbok