G. E. Klemming
Läke- och örteböcker från Sveriges medeltid
G. E. Klemming
1883–1886
26
153–162
bibl-102921
https://www.manuscripta.se/bibl/102921
https://www.manuscripta.se/bibl/102921.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)