Carl Ferdinand Lindström
Wadstena kloster-reglor: efter gamla handskrifter
Carl Ferdinand Lindström
1845
4
57–82
bibl-102592
https://www.manuscripta.se/bibl/102592
https://www.manuscripta.se/bibl/102592.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 61 Fragment av Vadstena klosterregler (annan redaktion än den officiella)