Jaako Gummerus
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan
Jaako Gummerus
Uppsala
1902
74–75
bibl-102438
https://www.manuscripta.se/bibl/102438
https://www.manuscripta.se/bibl/102438.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Uppsala universitetsbibliotek B 48 Magnus Erikssons landslag. Upplandslagens kyrkobalk