Johannes Messenius
Then gamble rijmkrönikes första deel: I hwilken swenske konungars bedreffter, ifrån åhr MCCXXII. Och till MCDXXXIX. Beskriffues: rätsinningom swenskom til behag, aff Johanne Messenio troligan öffuerseed
Johannes Messenius
Stockholm: Chr. Reusner
1616
bibl-102027
https://www.manuscripta.se/bibl/102027
https://www.manuscripta.se/bibl/102027.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket D 4 Gamla äventyr och krönikor