Johannes Brøndum-Nielsen
Et gammeldansk Digt om Christi Opstandelse, efter Fragment Stockh. *A 115 (ca. 1325)
København
1955
bibl-101586
https://www.manuscripta.se/bibl/101586
https://www.manuscripta.se/bibl/101586.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 115 Fornsvensk dikt om Christi uppståndelse (fragment)