Maria Arvidsson
En handskrifts tillkomst- och brukshistoria: En närstudie av Cod. Holm. A 49 (Nådendals klosterbok)
Uppsala
2017
bibl-101426
https://www.manuscripta.se/bibl/101426
https://www.manuscripta.se/bibl/101426.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket A 49 Samlingsband. Nådendals klosterbok (Ansgars levnad. Legender. Böner. Örtabok.)