Karin Hagnell
Sturekrönikan 1452-1496: Studier över en rimkrönikas tillkomst och sanningsvärde
Lund
1941
bibl-101333
https://www.manuscripta.se/bibl/101333
https://www.manuscripta.se/bibl/101333.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading
Kungliga biblioteket D 5 Svenska krönikor