Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande; innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, Försäkringar, Dagtingan, Förbund, Förskrijffningar, Legdebreff, etc. och mera sådant Som then Swenska Historien angår Medh Kongl. May.tz Kostnad och Privielgio Vplagd aff Johan Hadorphio Then andra delen til Rijm-chrönikorne hörande
Johan Hadorph
Stockholm
1676
bibl-100798
https://www.manuscripta.se/bibl/100798
https://www.manuscripta.se/bibl/100798.xml
CC0 1.0 Universal
2019-06-15

Associated Manuscripts

Repository Shelfmark Heading